Tribuna
2.281 locuri de muncă vacante
2.281 locuri de muncă vacante
Pentru săptămâna 23-29 iunie, AJOFM Sibiu oferă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 2.281 locuri de muncă, puse la dispoziţie de 119 agenţi economici din judeţ. Dintre acestea, 208 locuri de muncă se adresează persoanelor cu studii superioare. Se caută: consilier administraţia publică, economist, administrator de reţea de calculatoare, inginer constructor, inginer instalaţii, inginer electronist, inginer mecanic, inginer textile, pielărie, logistician gestiune flux, programator, inginer de sistem software, specialist îmbunătăţire procese etc.


Cele mai multe locuri sunt în meseriile: muncitor necalificat în industria confecţiilor (242), operator montaj linii automate (167); lucrător comercial (108), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte (80), inginer sistem software (71), muncitor necalificat în demolarea clădirilor (54), pregătitor piese încălţăminte (50) etc.
Sunt disponibile următoarele locuri de muncă: administrator (1), administrator imobile (1), agent de securitate (15), agent de turism (1), agent de vânzări (2), agent imobiliar (broker imobiliar) (1), agent poştal (2), agent servicii client (17), ajutor ospătar (13), ambalator manual (3), analist cumpărări/consultant furnizori (8), analist financiar (1), asfaltator (20), asistent manager (2), asistent medical generalist (3), asistent medical radiologie (2), asistent medical şef (1), asistent personal al persoanei cu handicap grav (4), asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) (2), barman (10), brancardier (1), brutar (9), bucătar (13), cameristă hotel (3), cartonagist (8),
casier (17), cofetar (4), confecţioner-asamblor articole din textile (32), consilier administraţia publică (2), consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (16), consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică (2), consilier/expert/inspector/referent/economist în management (2), controlor calitate (51), curelar, confecţioner harnaşamente (2), curier (1), director economic (1), director vânzări (1), dispecer (1), dulgher (exclusiv restaurator) (26), dulgher restaurator (20), electrician auto (5), electrician de întreţinere şi reparaţii (4), electrician exploatare centrale şi staţii electrice (10), electrician în construcţii (21), excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (21), faianţar (1), femeie de serviciu (5), fierar betonist (2), finisor terasamente (20), finisor textile (vopsitor, imprimeur) (5), fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abuz de joasă presiune (1), frezor universal (10), funcţionar administrativ (12), gestionar depozit (6), încărcător-descărcător (35), inginer căi ferate, drumuri şi poduri (4), inginer construcţii civile, industriale şi agricole (20), inginer de sistem software (71), inginer electromecanic (1), inginer electronist transporturi, telecomunicaţii (15), inginer instalaţii pentru construcţii (20), inginer mecanic (3), inginer mecanică fină (1), inginer producţie (11), inginer textile, pielărie (3), îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (11), îngrijitor spaţii verzi (3), inspector/referent resurse umane (1), instalator apă, canal (20), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (20), instructor auto (1), laborant determinări fizico-mecanice (1), lăcătuş mecanic (24), lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (3), lăcătuş-montator (15), logistician gestiune flux (1), lucrător bucătărie (spălător vase mari) (62), lucrător comercial (108), lucrător-sortator deşeuri reciclabile (1), magaziner (9), manager proiect (4), manager proiect informatic (1), manipulant mărfuri (39), marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă (10), maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) (14), mecanic auto (29), mecanic utilaj (11), montator pereţi şi plafoane din gips-carton (5), montator subansamble (74), montator/reglor/depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători (1), montator/reglor/depanator de aparataj electric (1), muncitor necalificat în industria confecţiilor (242), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (54), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (27), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci, mozaic, faianţă, gresie, parchet (54), muzeograf (1), operator bobinator-dublator (5), operator calculator electronic şi reţele (4), operator comercial (5), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (80), operator extracţie gaze (1), operator ghişeu bancă (5), operator la maşini de tricotat circular (5), operator la maşini-unelte cu comandă numerică (15), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (41), operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte (5), operator montaj linii automate (167), operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice (31), ospătar (chelner) (16), paramedic (2), patiser (14), pavator (25), paznic (9), pregătitor piese încălţăminte (50), prelucrător prin electroeroziune (1), programator producţie (1), proiectant inginer mecanic (11), redactor (2), referent (3), registrator medical (2), reglor la maşini de prelucrare mase plastice (1),
sculer-matriţer (1), şef birou (1), şef birou/serviciu financiar-contabilitate (1), şef coloană auto (1), şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1), şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte (6), şef proiect-program (2), şef şantier (10), şef secţie (1), şef serviciu (1), şofer autobuz (6), şofer autocamion, maşini de mare tonaj (43), şofer automacaragiu (2), şofer de autoturisme şi camionete (6), spălător vehicule (10), specialist plan progres (1), stivuitorist (13), strungar la strung paralel şi de detalonat (5), strungar universal (6), subinginer mecanic, mecanică fină (1), sudor (12), sudor manual cu arc electric (2), tâmplar universal (28), tehnician amenajist (1), tehnician analist calitate (1), tehnician aparate electromedicale (1), tehnician asigurarea calităţii (1), tehnician maşini şi utilaje (10), tehnician mecanic (1), tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei (1), tehnician-operator la roboţi industriali (14), ţesător (5), turnător ornamentalist (25), vânzător (4), vopsitor industrial (1), zidar pietrar (10), zidar restaurator (20), zidar-rosar-tencuitor (9), zugrav (20).

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia