Continental
Tribuna
15 August 2014 - 300 de ani de la uciderea Sfinţilor martiri Brâncoveni

Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la decapitarea Domnitorului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi a sfetnicului Ianache. Acuzat de înaltă trădare, această moarte prin decapitare se întâmpla exact când domnitorul împlinea 60 de ani şi era ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului - mai exact 15 august 1714. După decapitare, trupurile au fost aruncate în mare; doamna Maria, soţia domnitorului, cu sprijinul unor ortodocşi credincioşi, au reuşit să intre în posesia trupurilor, care au fost înmormântate în insula Halki. Peste 6 ani, în anul 1720, osemintele voievodului Constantin Brâncoveanu vor fi înhumate fără niciun fel de pompă (prezenţa unui singur preot, pentru a se păstra taina faţă de turci) la Biserica "Sfântul Gheorghe Nou" din Bucureşti, ctitoria sa, sub o lespede de piatră pe care nu scria nimic. Constantin Brâncoveanu şi-a ales locul de veci (mormântul) la Mănăstirea Hurezi, dar doamna Maria, soţia sa a ales alt loc şi anume Biserica "Sfântul Gheorghe Nou", pentru a fi ferit de turci, după cum am mai spus. Acest loc de taină, ascuns faţă de turci, se află lângă mormântul domnitorului Ioan Vodă Ma­vrocordat. Un cântăreţ al Bisericii "Sfântul Gheorghe Nou" descoperă candela de deasupra lespezii de piatră, pe care curăţin-
d-o stă scris: "Această candelă ce s-a dat la Sveti Gheorghe cel Nou luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Constantin Brâncoveanu Basarab voievod şi iaşte făcută de doamna Măriei sale, Mariia, care şi Maria Sa nădăjduieşte în Domnul, iarăşi aici să i se odihnească oasele, iulie în 12 zile, leat 7228 (1720)". Prin atitudinea sa de a nu trăda credinţa ortodoxă a neamului românesc şi a nu trece la islam, voievodul Constantin Brâncoveanu, împreună cu copiii săi au plătit cu viaţa, devenind martiri a lui Hristos. Ceea ce nu s-a putut face în anul 1720, reuşeşte să facă patriarhul României, Elie Miron Cristea (fiu de ţăran din Topliţa) în ziua de 21 mai 1934 - ziua Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, adică o înmormântare creştinească. Astfel, osemintele voievodului au fost aduse cu o zi înainte (20 mai 1934) în Catedrala de pe Dealul Mitropoliei (Patriarhie), unde au fost slujite de însuşi patriarhul Elie Miron Cristea, împreună cu alţi ierarhi ortodocşi. La această reînhumare a osemintelor au fost invitaţi (participat) mari personalităţi ale vieţii politice şi culturale din România, instituţiile publice, precum şi un numeros public. După desfăşurarea comemorării, a slujbei, osemintele au fost depuse reînhumate la loc de cinste în cimitirul Bisericii "Sfântul Gheorghe Nou" din Bucureşti. Pe parcursul celor 26 de ani de domnie a voievodului Constantin Brâncoveanu, Ţara Românească a cunoscut o dezvoltare, au înflorit arta şi cultura, s-au construit numeroase biserici şi mănăstiri ortodoxe, din care amintim: Biserica "Sfântul Gheorghe Nou" din Bucureşti, Biserica din Făgăraş, Brâncoveni, Surpatele, Viforiţa, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Hurezi, Palatul şi Biserica Mogoşoaia din Bucureşti, Palatul de la Potlogi şi altele. De asemenea, a ajutat şi sprijinit biserici din afara graniţelor ţării, spre exemplu: Mănăstirea "Sfânta Ecaterina" de la Muntele Sinai şi mănăstirea şi biserica de pe Muntele Athos din Grecia. Cultura şi învăţământul cunosc o dezvoltare prin tipărirea numeroaselor cărţi în limba română, slavă, greacă, arabă, turcă, etc. În arhitectură se dezvoltă un stil nou - stilul brâncovenesc, o îmbogăţire a artei feudale. La 21 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se întruneşte şi sub îndrumarea şi conducerea Preafericitului Daniel, Patriarhul României, declară anul 2014 Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi Anul Omagial Euharistic al Sfintel Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii. Pentru noi, poporul român, voievodul Constantin Brâncoveanu rămâne imaculat în cărţile de istorie, un martir al neamului, un stâlp al ortodoxiei româneşti.
Petru MAREŞ, Nocrich

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia