Tribuna
PNL
100 de participanti la Conferinta Anuală a Cercetării în Sociologie si Asistentă Socială
Ana Maria MĂTUŞOIU
1075 vizualizari
100 de participanti la Conferinta Anuală a Cercetării în Sociologie si Asistentă Socială
În jur de 100 de participanţi din ţară şi din străinătate au prezentat lucrări cu diferite tematici în cadrul Conferinţei Anuale a Cercetării în Sociologie şi Asistenţă Socială. Manifestarea ştiinţifică internaţională, aflată la cea de-a XIII-a ediţie, s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, vineri şi sâmbătă, respectiv 17-18 octombrie, la sediul Colectivului de Sociologie şi Asistenţă Socială, str. Lucian Blaga, nr. 2-4.
Cea de-a XIII-a ediţie a Confe­rin­ţei Anuale a Cercetării în Sociologie şi Asistenţă Socială nu a avut o te­matică distinctă, ci una diversă. Cer­cetători din ţări ca Georgia, Ita­lia, Gre­cia, Germania `i Austria, pro­fesori de la Universitatea „Lu­cian Bla­ga” din Sibiu, Univeritatea din Bucureşti, Universitatea „Ale­xandru Ioan Cuza” din Iaşi, ~coala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti şi altele, au participat, vi­neri şi sâmbătă, la con­ferinţă, pre­zentând lucrări cu teme diferite. În cele două zile s-a vor­bit despre ete­rogenitatea migra­ţiei româneşti în străinătate, despre criza economică şi condiţiile de viaţă, schimbări so­ciale, solidarităţi şi identităţi, orga­nizaţii şi compor­tament organiza­ţional, criminali­ta­tea în contextul românesc actual şi multe altele. Mihai Pascaru, pro­fesor de sociologie la Universitatea din Alba Iulia, a prezentat colegilor o lucrare despre comunitate şi glo­balizare, cu un studiu de caz pe Ro­şia Montană. Florin Antonescu, lector universitar în cadrul Univeristăţii Româno-Germane din Sibiu şi pro­fesor asociat la ULBS, a prezentat două cercetări ştiinţifice de actua­litate despre mediul penitenciar, cu referire strictă la importanţa activi­tăţii de reintegrare socială desfă­şu­rată de către echipele multidis­ci­plinare constituite la nivelul fie­cărei instituţii penitenciare, şi des­pre „Analfabetismul şi deculturaţia ca factori determinanţi ai com­por­ta­mentului agresiv în mediul peni­tenciar”. De altfel, a prezentat, îm­preună cu studenţii din anul 3, „In­ter­venţia psiho-socială într-un peni­tenciar pentru persoanele adulte”. Conferinţele de acest gen – un scop „Astfel de conferinţe sunt văzute ca un scop al activităţilor de cerce­tare. Profesori, cercetători, docto­ranzi, masteranzi, cu toţii vin să vadă ce părere au alţii despre lucrările lor de cercetare ştiinţific[”, a spus prof.univ. dr. Dumitru Batâr, decanul Facultăţii de ~tiinţe Socio-Umane, la deschiderea oficială a confe­rinţei. Tot atunci, conf. univ. dr. Ho­ra­ţiu Rusu, directorul Departa­men­tului de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie, a vorbit despre conferinţă, spunând că este o „reeditare anuală”, care are loc în a doua săptămână din octom­brie. Cea de-a XIII-a ediţie a Con­ferinţei Anuale a Cercetării în So­ciologie şi Asistenţă Socială a fost organizată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi Fundaţia Aca­de­mia Ardeleană, sub egida Societăţii Sociologilor din România.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia