Tribuna
PNL
1.379 locuri de muncă vacante, în judeţul Sibiu
1.379 locuri de muncă vacante, în judeţul Sibiu

Pentru săptămâna 20-27 iulie, AJOFM Sibiu oferă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 1.379 locuri de muncă, puse la dispoziţie de 93 agenţi economici din judeţ. Dintre acestea, 146 locuri de muncă se adresează persoanelor cu studii superioare. Se caută: analist calitate, asistent manager, fizician, inginer mecanic, inginer textile, pielărie, inginer de sistem în informatică, inginer producţie, inspector de specialitate în administraţia publică, logistician gestiune flux, manager de zonă, manager proiect, muzeograf, proiectant inginer mecanic, şef proiect etc.

Cele mai multe locuri sunt în meseriile: controlor calitate (58), lucrător comercial (56), montator subansamble (97), muncitor necalificat în industria confecţiilor (131), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (88).

Sunt disponibile următoarele locuri de muncă: agent comercial (2), agent de securitate (22), agent de vânzări (2), agent poliţie comunitară (1), agent servicii client (15), ajutor ospătar (8), ambalator manual (6), analist ajutor (1), analist calitate (2), analist cumpărări/consultant furnizori (6), asfaltator (2), asistent manager (1), asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) (5), auditor intern (1), barman (5), brancardier (1), brutar (6), bucătar (1), cameristă hotel (2), capelan (1), cartonagist (5), casier (1), confecţioner articole din piele şi înlocuitori (5), confecţioner-asamblor articole din textile (30), consilier administraţia publică (2), consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (2), consultant intern de resurse umane (1), controlor calitate (58), corespondent comercial (1), croitor (2), croitor-ştanţator piese încălţăminte (3), curelar, confecţioner harnaşamente (2), desenator (1), desenator tehnic (1), documentarist ordonanţare logistică (6), dulgher (exclusiv restaurator) (10), dulgher restaurator (12), electrician auto (3), electrician de întreţinere în construcţii (1), electrician de întreţinere şi reparaţii (4), electrician în construcţii (12), electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice (40), electronist depanator utilaje calcul (2), excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (2), faianţar (1), femeie de serviciu (1), fierar-betonist (14), finisor lăcuitor lemn (1), fizician (5), fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abuz de joasă presiune (1), frezor universal (4), gestionar depozit (6), încărcător-descărcător (2), infirmier/infirmieră (1), inginer căi ferate, drumuri şi poduri (1), inginer construcţii civile, industriale şi agricole (3), inginer de sistem în informatică (6), inginer de sistem software (39), inginer electronist transporturi, telecomunicaţii (13), inginer mecanic (7), inginer producţie (6), inginer textile, pielărie (1), inginer şef în construcţii (2), îngrijitor de copii (2), îngrijitor la domiciliu (1), inspector/referent resurse umane (1), instalator apă-canal (6), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (1), instalator reţele termice şi sanitare (7), ipsosar (exclusiv restaurator) (1), lăcătuş mecanic (20), lăcătuş montator (1), lenjereasă de hotel (1), logistician gestiune flux (2), lucrător bucătărie (spălător vase mari) (28), lucrător comercial (56), magaziner (8), maistru construcţii civile şi agricole (2), manager de zonă (1), manager de proiect (2), manipulant mărfuri (28), maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) (1), mecanic auto (3), mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale (2), mecanic utilaj (1), menajeră (1), modelier confecţii (1), montator subansamble (97), montator-reglor, depanator de aparataj electric (3), muncitor necalificat în industria confecţiilor (131), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (53), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (46), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci, mozaic, faianţă, gresie, parchet (51), muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (4), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (3), muzeograf (1), operator comercial (5), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (30), operator hidraulic în alimentare cu apă (2), operator introducere, validare şi prelucrare date (2), operator la maşini-unelte cu comandă numerică (5), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (88), operator la roboţi industriali (1), operator montaj linii automate (5), operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice (17), ospătar (chelner) (13), patiser (1), pavator (2), paznic (1), planificator (2), preparator îngheţată (1), primitor-distribuitor materiale şi scule (15), proiectant inginer mecanic (12), recepţioner de hotel (1), referent transmitere (1), reglor la maşini de prelucrare mase plastice (2), reglor maşini-unelte (9), sculer-matriţer (1), şef formaţie în industria de maşini şi echipamente (4), şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte (3), şef formaţie industria petrolieră/petrochimică (1), şef proiect/program (7), şef schimb (1), şef serviciu instituţie publică (1), şofer autobuz (4), şofer autocamion, maşină de mare tonaj (42), sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde (1), specialist în achiziţii (1), specialist în domeniul calităţii (7), stivuitorist (15), strungar universal (2), sudor (5), sudor manual cu arc electric (10), supraveghetor muzeu (1), tâmplar universal (6), tehnician asigurarea calităţii (2), tehnician maşini şi utilaje (1), tehnician-operator la roboţi industriali (27), tinichigiu-carosier (2), turnător ornamentalist (4), vânzător (3), vopsitor industrial (1), zidar pietrar (15), zidar rosar-tencuitor (13), zugrav (2).

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Comunicat de presa Miodent srl

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia