Tribuna
Sevis
1.353 locuri de muncă vacante, în judeţul Sibiu
1.353 locuri de muncă vacante, în judeţul Sibiu

Pentru săptămâna 21 - 28 septembrie, AJOFM Sibiu oferă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 1.353 locuri de muncă, puse la dispoziţie de 89 agenţi economici din judeţ. Dintre acestea, 41 locuri de muncă se adresează persoanelor cu studii superioare. Se caută: agent contractări şi achiziţii, consilier orientare privind cariera, inginer căi ferate, drumuri şi poduri, inginer chimist, inginer textile, pielărie, instructor resurse umane, muzeograf, programator de sistem informatic, şef serviciu instituţie publică etc.
Cele mai multe locuri sunt în meseriile: lucrător comercial (82), montator subansamble (55), muncitor necalificat în industria confecţiilor (174), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (63), ucenic (80).
Sunt disponibile următoarele locuri de muncă: administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) (1), agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri) (1), agent de securitate (26), agent de securitate intervenţie (1), agent de vânzări (1), agent servicii client (30), ajutor ospătar (5), analist ajutor (2), asfaltator (10), asistent manager (1), asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) (1), barman (7), brancardier (1), brutar (2), conducător activitate de transport rutier (1), confecţioner articole din piele şi înlocuitori (52), confecţioner asamblor articole din textile (2), consilier orientare privind cariera (3), contabil (1), controlor calitate (26), controlor poartă (2), croitor ştanţator articole marochinărie (5), dulgher (exclusiv restaurator) (14), dulgher restaurator (20), electrician auto (2), electrician în construcţii (10), electromecanic auto (1), excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (10), factor poştal (5), facturist (1), faianţar (2), femeie de serviciu (9), fierar-betonist (24), fierar/potcovar (1), finisor terasamente (10), frezor universal (4), funcţionar administrativ (1), gaterist la tăiat buşteni (1), gestionar depozit (2), inginer căi ferate, drumuri şi poduri (2), inginer chimist (1), inginer construcţii civile, industriale şi agricole (11), inginer instalaţii pentru construcţii (10), inginer textile, pielărie (1), îngrijitor clădiri (1), îngrijitor de copii (2), îngrijitor spaţii verzi (1), inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (1), inspector/referent resurse umane (1), instalator apă-canal (24), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (10), instalator reţele termice şi sanitare (5), institutor (1), instructor auto (1), învăţător (3), lăcătuş mecanic (21), lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (5), lucrător bucătărie (spălător vase mari) (30), lucrător comercial (82), lucrător operativ pentru autocompactoare (2), manipulant mărfuri (9), marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă (5), maseur de întreţinere şi relaxare (2), maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) (6), mecanic auto (13), mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale (4), mecanic utilaj (6), montator subansamble (55), montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (2), muncitor necalificat în agricultură (6), muncitor necalificat în industria confecţiilor (174), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (63), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (30), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci, mozaic, faianţă, gresie, parchet (24), muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (12), muzeograf (1), oficiant poştă telegrame (9), operator calculator electronic şi reţele (1), operator fabricaţie flux (30), operator la maşină de etichetat (1), operator la maşini-unelte cu comandă numerică (1), operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (63), operator la roboţi industriali (1), operator mase plastice (20), operator tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice (20), operator vânzări prin telefon (14), ospătar (chelner) (5), patiser (4), paznic (8), preparator extracte arome şi esenţe (2), preparator îngheţată (1), preparator surogate cafea (1), primitor-distribuitor materiale şi scule (15), profesor în învăţământul gimnazial (1), profesor în învăţământul profesional şi de maiştri (2), programator de sistem informatic (1), reglor la maşini de prelucrare mase plastice (1), sculer-matriţer (1), şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte (2), şef secţie (2), şef serviciu instituţie publică (1), şofer autocamion, maşină de mare tonaj (37), şofer automacaragiu (4), şofer de autoturisme şi camionete (5), specialist marketing (1), stivuitorist (10), strungar universal (1), sudor (11), sudor manual cu arc electric (15), tâmplar universal (2), tehnician asigurarea calităţii (2), tehnician economist (1), tehnician electromecanic (1), tehnician electronică (1), tehnician maşini şi utilaje (7), tehnician mentenanţă mecanică echipamente industrale (1), ucenic (80), vânzător (3), vânzător ambulant de produse nealimentare (6), vopsitor industrial (1), zidar pietrar (17), zidar restaurator (1), zidar rosar-tencuitor (12), zugrav (3).

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia