Tribuna
Medicina naturistă: Efectele râsului
C. MIERLUŞCĂ
955 vizualizari
Medicina naturistă: Efectele râsului

Insomnia - dacă sufe­riţi de insomnie, veţi avea plăcuta surpriză de a avea un somn odihnitor, după o seară în care v-aţi distrat bine. După o seară vese­lă, tensiunile au dispărut şi sistemul muscular este destins, somnul va veni mai repede şi va fi de du­rată.
Problemele cardiovas­cu­lare - de multe ori, pro­ble­mele cardiovasculare ne­ce­sită intervenţia medi­cu­lui. Pot fi tulburări funcţi­o­nale determinate de stres, cu mani­festări dure­roase. Râsul poate avea o influ­enţă preventivă şi curativă, fiind foarte folo­sitor, cu influenţe asupra sferei cardio­vasculare. La înce­put, respi­raţia şi rit­mul cardiac se accele­rea­ză, dar ulterior sistemul para­simpatic pre­ia contro­lul, iar muşchii se rela­xează, ten­si­unea scade, iar inima încetineşte rit­mul. Râsul stimulează ac­tivi­tatea he­pa­tică şi creşterea schim­­­bu­rilor pulmonare, două me­ca­nisme care con­tri­buie la scăderea procen­tului de grăsimi din sânge.
Ridurile - râsul face un veritabil masaj al feţei, con­tribuind la menţinerea frumuseţii şi supleţii tonu­sului acesteia.
Longevitatea - s-a con­­sta­tat că există o strânsă legă­tură între sim­ţul umo­rului şi longevitate. Stresul duce la îmbătrâ­nirea pre­matură, iar râsul este anti­dotul.
Durerea - chiar şi dure­rea se atenuează după o por­ţie de râs. Se distrage a­ten­ţia şi durerea nu mai revine la intensitatea de la început.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Lansare proiect Cod SMIS 126210

Profesional PN

Neo Plan

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia