Tribuna
Astra film
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
551 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

* Suntem în săptămâna a 17-a după Rusalii, numită şi a femeii cananeence. Sf. Ev. Matei (Mt. 15, 21-28) ne spune că după ce Iisus a predicat şi a săvârşit numeroase minuni în Ţinutul Ghenizaretului, S-a dus în părţile Tibrului şi ale Sidonului, două cetăţi de pe ţărmul de Est al Mării Mediterane, situate în Fenicia (Libanul de astăzi). Mântuitorul iese din Ţara Sfântă şi merge spre două cetăţi locuite de păgâni, ale căror locuitori se închinau la idoli şi nu la adevăratul Dumnezeu mărturisit de evrei. Pe când Iisus mergea prin aceste locuri, o femeie cananeeancă a ieşit în calea Lui şi a început să strige: "Miluieşte-mă pe mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de un demon".

Mântuitorul însă nu i-a adresat niciun cuvânt, cu toate că această femeie Îl recunoscute drept Mesia, adresându-I-Se cu "Doamne, Fiul lui David!", recunoscând practic dumnezeirea Lui. Femeia însă strigă mai departe, îndurând aparenta indiferenţă a Mântuitorului faţă de drama ei de mamă.

Ucenicii intervin şi Îl roagă să o slobozească, Iisus însă nu vrea să le răspundă, întrucât le pregătea o splendidă pildă de tărie în credinţă, de smerenie şi de stăruinţă în rugăciune.

La insistenţele ucenicilor de a o slobozi ca să nu mai strige în urma lor, Iisus le spune: "Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale lui Israel".

Femeia aude, dar în loc să se tulbure şi să renunţe, ea I se închină şi zice: "Doamne, ajută-mi!", după care urmează cea mai grea încercare la care o supune Mântuitorul. Vorbind în felul iudeilor şi după mentalitatea lor, Domnul îi zice: "Nu se cuvine să iei pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor".

Fiii erau urmaşii lui Israel, cărora li s-a vestit mai mult decât altora Împărăţia lui Dumnezeu, de care nu s-au arătat vrednici. Iar câinii erau socotiţi de către aceştia celelalte neamuri păgâne.

Auzind aceste cuvinte aspre, femeia nu renunţă şi nici nu Îl contrazice, ci, cu o smerenie uimitor de profundă, Îi răspunde: "Adevărat, Doamne, dar şi câinii mănâncă din firimiturile ce cad de la masa stăpânilor".

La acest răspuns înţelept din partea femeii de alt neam şi de altă religie, Hristos Domnul va exclama în semn de preţuire: "O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti!".

Şi Evanghelia ne spune că s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.

Pentru rugăciunea ei fierbinte, pentru smerenia şi stăruinţa sa, Dumnezeu i-a vindecat fiica, alungând demonul care o chinuia. Iar rugăciunea ei "Miluieşte-mă, Doamne!" sau "Doamne, miluieşte-mă!" a devenit cea mai scurtă şi mai frecventă rugăciune, fiind cea mai concentrată şi mai cuprinzătoare rugăciune a Bisericii.

Totodată, din rugăciunea femeii cananeence pentru fiica ei descoperim importanţa şi puterea rugăciunii noastre pentru alţii, pentru cei ce se află în suferinţă, pentru cei care nu ştiu sau nu pot să se roage pentru ei înşişi.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

Profesional PN

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia