logo
Agenda vieții spirituale
Gh. DOBRIN
449 vizualizari
Agenda vieții spirituale

* Suntem în săptămâna a 6-a după Rusalii. Pericopa evanghelică a acestei săptămâni (Mt. 9, 1-8) ne prezintă minunea vindecării slăbănogului din Capernaum.

După ce a părăsit ţinutul gadarenilor, unde a vindecat pe cei doi bărbaţi îndrăciţi, Mântuitorul a trecut Marea Galileii şi a venit în Capernaum, unde I s-a adus un bolnav paralizat pe pat. Cei patru bărbaţi care îl purtau pe cel bolnav, văzând că din pricina mulţimilor nu pot ajunge la Iisus, au desfăcut acoperişul casei, unde se afla Domnul şi prin spărtură au coborât la picioarele lui Iisus patul în care se afla slăbănogul.

Văzând credinţa lor, Mântuitorul i-a zis slăbănogului: "Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!". Însă, aceste cuvinte îi vor scandaliza pe cărturarii şi fariseii prezenţi, care cugetau în sinea lor: "Acesta huleşte. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu?". Iar Iisus cunoscând gândurile lor le-a zis: "De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Oare ce este mai uşor a zice: «Iertate îţi sunt păcatele!»? Sau a zice: «Scoală-te, ia-ţi patul şi umblă!»? Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere de a ierta păcatele, ţie îţi zic: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta!".

Şi atunci paraliticul, privind spre Hristos, a simţit în el o forţă care i-a îngăduit să se ridice din pat. Şi astfel, acest bolnav s-a ridicat cu ajutorul lui Dumnezeu mai mai întâi din boala păcatului şi apoi din cea a trupului, sau mai degrabă s-a vindecat concomitent de amândouă.

Căci, precum paralizia fizică blochează o anumită parte a corpului omenesc, care nu mai răspunde la comenzile creierului, paralizia sufletească (păcatul, patimile) blochează legătura sufletului cu Dumnezeu - izvorul vieţii şi al harului. De aceea, tot ce facem cu sufletul nostru se răsfrânge în trup şi invers: ce afectează trupul atinge şi sufletul nostru pentru că ele sunt un tot unitar, aflate într-o strânsă interdependenţă.

Ambele sunt afectate de păcat şi suferă, cum la fel sunt înviate de pocăinţă şi se bucură, iar păcatul ca boală a sufletului, trebuie curăţat prin spovedanie, prin iertare, prin pocăinţă.

Căci, în majoritatea cazurilor, boala - implicit suferinţa - sunt urmarea păcatului, a patimilor care înrobesc fiinţa noastră. Când nesocotim legile firii, adică depăşim măsura în satisfacerea poftelor, păcătuim. Iar păcatul repetat devine viciu, care ne distruge cea mai preţioasă avuţie: sănătatea trupească şi sufletească. Iar sănătatea este un dar ales şi una din condiţiile fericirii. Cel mai sănătos şi mai puternic trup se poate ruina când este robit de patimi. În schimb, un suflet curat şi bun face trupul sănătos şi frumos.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

filarmonica

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Licitatie publica

accentmedia