logo
Agenda vieţii spirituale
Agenda vieţii spirituale

* Suntem în săptămâna a II-a după Rusalii. Pericopa evanghelică a acestei săptămâni (Mt. 4, 18-23) ne prezintă alegerea şi chemarea la apostolat de către Mântuitorul Iisus Hristos a primilor ucenici, dintre pescarii ce-şi împlineau meseria, pe malul lacului Ghenizaret.
Este vorba despre două perechi de fraţi: Petru şi Andrei, fiii lui Iona, Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu. Acestora Mântuitorul le-a zis: "Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni". Iar ei au răspuns de îndată acestei chemări şi "în clipa aceea au mers după El". La fel au răspuns şi ceilalţi ucenici, Iisus Domnul chemând astfel la Sine doisprezece bărbaţi, pe care i-a numit apostoli.
Erau multe corăbii cu pescari pe malul lacului Ghenizaret în acel moment, însă Mântuitorul numai pe unii i-a chemat la Sine, pentru această misiune dumnezeiască de a fi martori ai Învierii, apostoli şi propovăduitori ai Evangheliei până la marginile pământului.
Pe aceştia i-a format treptat la "Şcoala Sa", vreme de mai bine de trei ani, pentru noua misiune de pescari de suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul n-a chemat la apostolat oamenii bogaţi sau învăţaţi, ci a chemat pescari, oameni săraci şi fără învăţătură, oameni smeriţi şi curaţi la suflet, ca să smerească pe cei mândri, să mustre pe cei necredincioşi şi să ridice pe cei căzuţi din întunericul necunoştinţei de Dumnezeu.
La această şcoală aveau să înveţe cea mai înaltă teologie a Duhului Sfânt şi meşteşugul vânării sufletelor omeneşti. Căci nimic nu este mai greu decât să câştigi suflete pentru Împărăţia Cerurilor. Nimic nu este mai greu pentru slujitorii Bisericii lui Hristos, decât să transforme sufletele oamenilor: să facă din răi buni; din necredincioşi, creştini adevăraţi, din desfrânaţi şi beţivi, oameni virtuoşi, din oameni umili şi fricoşi, mărturisitori şi mucenici.
Pe lângă această chemare specială făcută de Dumnezeu unui grup restrâns de persoane, există şi o chemare generală pe care Dumnezeu o face către toţi oamenii. Căci, aşa cum i-a ales pe cei doisprezece apostoli, respectiv pe urmaşii lor episcopi, preoţi şi diaconi, asigurând succesiunea apostolică până în zilele noastre, tot aşa Dumnezeu ne-a ales şi pe noi ca să fim poporul Său, urmaşii Săi.
De aceea, fiecare dintre noi avem de împlinit un mandat sfânt, un adevărat apostolat laic, prin care să chemăm şi pe alţii să-i urmeze Mântuitorului Iisus Hristos, prin tot ceea ce facem în această viaţă. Căci Dumnezeu ne cheamă la o adevărată trăire în Hristos, la sfinţenie şi desăvârşire, de a cărui împlinire sau respingere depinde fericirea sau osândirea noastră veşnică.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

salonul auto

turboclima

saltsib

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Covoare
Licitatie publica

accentmedia