logo
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
632 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

* Suntem în săptămâna a 2-a după Sfintele Paşti. Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, în pericopa evanghelică a acestei săptămâni (In 20, 19-31) ne prezintă o nouă întâlnire a lui Iisus cel Înviat cu Apostolii săi, de această dată în prezenţa lui Toma.
Acesta până acum n-a vrut să dea crezare celorlalţi apostoli, cu privire la Învierea Domnului, spunând că: "Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnele cuielor... şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede".
Şi, după opt zile, ne spune evanghelistul, pe când toţi apostolii erau împreună, inclusiv Toma, a venit Iisus, uşile fiind încuiate şi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi pune-o în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios".
Uluit şi copleşit de evidenta realitate, Toma n-a putut decât să exclame: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!". Prin această exclamaţie, Toma nu numai că a recunoscut Învierea lui Iisus, ci a mers mai departe şi a tras concluzia că un astfel de om înviat nu poate fi numit om, ci Dumnezeu. Astfel, Toma s-a înălţat mai presus de sine, mărturisind dumnezeirea lui Iisus. La această mărturisire de credinţă a lui Toma, Domnul a răspuns cu un glas blând şi mângâietor: "Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut!".
Prin aceste cuvinte, Mântuitorul îi spune lui Toma că mai înaltă decât cunoaşterea prin intermediul simţurilor este cunoaşterea spirituală prin credinţă, care vine din auzite şi din înţelegerea duhovnicească, nu din atingere directă şi vedere trupească. Mântuitorul îi fericeşte pe toţi cei care n-au avut şansa lui Toma să fie cu Iisus cel înviat, când se afla pe pământ, însă au această putere sau capacitate spirituală să vadă cu ochii sufletului prezenţa lui Dumnezeu, dincolo de lumea fizică, deoarece Dumnezeu este imaterial, veşnic şi nemărginit. De aceea, El nu poate fi văzut cu ochii trupeşti. Însă sufletul omului luminat de credinţă poate vedea prezenţa lui Dumnezeu dincolo de lumea fizică.
Mai mult, observăm că după Înviere, Iisus Domnul s-a arătat doar celor credincioşi care L-au urmat: Mariei Magdalena, lui Luca şi Cleopa, apostolilor şi altor ucenici vrednici. El nu s-a arătat preoţilor evrei, rabinilor sau romanilor, ca să-i convingă de acest lucru. Însă, de atunci şi până astăzi, El s-a arătat multora dintre cei care l-au căutat cu dragoste şi credinţă, indiferent dacă au fost călugări sau mireni.
* Duminica Tomii este cunoscută în anumite zone ale ţării cu numele de Paştele Blajinilor sau Paştele Morţilor.
În această zi, în aceste zone, creştinii merg la cimitir cu bucate pe care le împart pentru sufletele celor răposaţi.
Se crede că sufletele morţilor, în această zi, sunt slobode, de aceea, se gătesc multe bucate care apoi sunt împărţite la vecini şi sărmani.
Tot în această zi, în unele locuri, există obiceiul ca tinerii să lege frăţii.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

Garanta

TDC

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Licitatie publica

accentmedia