logo
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
655 vizualizari
Agenda vieţii spirituale
Suntem în săptămâna a 6-a după Rusalii. Pericopa Evanghelică a acestei săptămâni (Mt 9,1-8) ne prezintă minunea vindecării slăbănogului din Capernaum. După ce a părăsit ţinutul Gadarenilor, unde îi vindecase pe cei doi bărbaţi îndrăciţi, Mântuitorul a trecut Marea Galileii şi a venit în Capernaum, unde i-au adus înainte un paralitic spre a fi vindecat.

Văzând credinţa celor patru bărbaţi care îl purtau pe cel bolnav, Mântuitorul i-a iertat acestuia mai întâi păcatele, apoi l-a tămăduit, trimiţându-l sănătos la casa. "Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!"

Auzind acest lucru, cărturarii au zis în gândul lor: "Acesta huleşte!" Ei îl acuzau pe Iisus de hulă şi blasfemie, pentru că şi-a arogat o prerogativă divină. Şi aceasta, pe bună dreptate, întrucât evreii credeau că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Ei nu credeau că Iisus este Dumnezeu şi chiar dacă El le-ar fi spus acest lucru, ei nu L-ar fi crezut.

Iisus Domnul însă recurge la această minune în faţa căreia orice om cu minte sănătoasă trebuie să se plece şi să recunoască în Cel ce o săvârşeşte pe trimisul lui Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul îi mustră zicând: "Ce este mai lesne a zice? Iertate sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te şi umblă. Dar să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta". (Mt 9, 6)

Şi atunci paraliticul, privind spre Hristos a simţit în el o putere, o forţă care i-a îngăduit să se ridice de pe pat. Şi astfel acest bolnav s-a ridicat cu ajutorul lui Iisus mai întâi din boala păcatului şi apoi din cea a trupului, sau, mai degrabă, ambele vindecări au fost concomitente după cum a fost şi îmbolnăvirea...

Căci, dacă paralizia fizică blochează o anumită parte a corpului omenesc, care nu mai răspunde la comenzile creierului, paralizia sufletească blochează legătura sufletului cu Dumnezeu  - izvorul vieţii şi al harului. De aceea, tot ce facem cu sufletul nostru se răsfrânge în trup şi invers: ce afectează trupul atinge şi sufletul nostru, pentru că ele sunt un tot unitar într-o strânsă interdependenţă.

Ambele sunt afectate de păcat şi suferă, cum la fel sunt înviate de pocăinţă şi se bucură. Iar păcatul, ca boală a sufletului trebuie curăţit prin spovedanie, prin iertare, prin pocăinţă.

Căci în majoritatea cazurilor, boala şi implicit suferinţa sunt urmarea păcatului, a patimilor ce robesc fiinţa noastră. Când nesocotim legile firii, adică depăşim măsura la mâncare, băutură, satisfacerea plăcerilor simţurilor, păcătuim. Iar păcatul repetat devine viciu, care ne lipseşte de cea mai preţioasă avuţie: sănătatea trupească şi sufletească.

Sănătatea este un dar ales şi una din condiţiile de bază ale unei vieţi fericite. Oricât de sănătos şi puternic ar fi trupul, el se poate ruina dacă se lasă robit de patimi. În schimb, un suflet curat şi bun face trupul sănătos şi frumos.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia