logo
Silvicultori germani în vizită la Direcţia Silvică Sibiu
Silvicultori germani în vizită la Direcţia Silvică Sibiu

Luni, 11 iunie 2018, un grup de silvicultori din cadrul Administra­ ţiei federale a pădurilor din Germania - Bundesforst a vizitat arboretele de amestec de fag şi răşinoase de la poalele Munţilor Făgăraş din zona Porumbacu de Sus - Pădurea Domnească, pă­ duri administrate de  Direcţia Sil­ vică Sibiu prin Ocolul Silvic Avrig. Din grupul de vizitatori fac parte ingineri silvici din toate landurile germane conduşi de dl. Lothar Schmidt - şeful Depar­ tamentului de protecţia naturii şi politici fo­ res­ tiere din cadrul Bun­ desforst, iar scopul sosirii lor este vizitarea pădurilor virgine şi gos­ podărite şi a parcurilor naţionale din Transil­ vania.
Însoţiţi de ingineri silvici atât din cadrul Direcţiei Silvice Sibiu cât şi de la Ocolul Silvic Avrig, silvicultorii germani au admirat regenerările naturale de fag şi brad precum şi biodiversitatea extraordinară a zonei, au observat specii de plan­ te şi animale protejate din zonă precum şi urmele animalelor im­ primate în pământul înmuiat de ploile din ultimele zile.
S-a făcut un schimb de expe­ rienţă între metodele de amena­ jare şi gospodărire a pădurilor de stat din cele două  ţări, a modului de aplicare a tratamentelor silvi­ cul­ turale, de valorificare a masei lemnoase şi de realizare a lucră­ rilor de îngrijire în arboretele tine­ re. De asemenea, s-au discutat implicaţiile pe care le au certifi­ carea pădurilor în sistem FSC® - Forest Stewardship Council şi existenţa siturilor Natura 2000, asupra administrării fondului forestier.
"Direcţia Silvică Sibiu consideră benefice aceste întâlniri, atât pentru îmbogăţirea cunoştinţelor silvicultorilor sibieni cât şi pentru promovarea în lume a valorilor silviculturii româneşti, atât de apreciate în afara graniţelor  ţării", a declarat pentru TRIBUNA conf. univ.dr.ing. Robert Blaj, directorul D.S. Sibiu.
(V. Ioan)


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

filarmonica

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Licitatie publica

accentmedia