Tribuna
Luna plantării arborilor la Ocolul Silvic Agnita
Luna plantării arborilor la Ocolul Silvic Agnita

În primăvara acestui an, sub egida ,,Luna plantării arborilor”, Ocolul Silvic Agnita a organizat împreună cu elevii claselor V-VI ai COLEGIULUI TEHNIC „A.T. LAURIAN” din Agnita, în data de 11 aprilie 2019 acţiuni de igienizare a pădurii şi vizitarea sediului ocolului silvic şi a pepinierei cantonale Agnita, la care au participat 60 de elevi împreună cu doamnele profesoare Zgabercea Dana şi Joantă Laura, îndrumaţi de către personalul silvic al Ocolului Agnita.

Aceste activităţi au avut ca scop principal conştientizarea elevilor privind importanţa pădurilor, apelor, spaţiilor verzi, formarea unui comportament ecologic, precum si dezvoltarea capacităţilor de a aprecia frumosul din natură. Ocolul Silvic  Agnita are în cultură, în acest an, 11 pepiniere în care se produc puieţi pentru a asigura regenerarea artificială a suprafeţelor care se parcurg cu tăieri de produse principale.

În anul 2019 Ocolul Silvic Agnita efectuează împăduriri pe o suprafaţă de 20,94 ha, din care plantaţii integrale 15,95 ha (12,85 ha în pădurile statului şi 3,1 ha în păduri aparţinând altor proprietari) şi completări în plantaţiile din anii anteriori pe o suprafaţă de 4,99 ha, folosindu-se un număr de 104,7 mii puieţi din speciile gorun, stejar pedunculat, stejar roşu, paltin de munte şi salcâm.

„Pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune în reuşita plantaţiilor, în suprafeţele parcurse cu lucrările de împădurire se impune executarea pe parcursul sezonului de vegetaţie a unor lucrări specifice de întreţinere a acestora, sens în care a fost planificată realizarea următoarelor lucrări specifice: descopleşirea puieţilor forestieri de specii ierboase pe o suprafaţă de 318,26 ha şi ajutorarea regenerărilor naturale prin tăierea seminţişului neutilizabil pe o suprafaţă de 257,5 ha. De asemenea, pentru obţinerea unor arborete cu o valoare ecologică şi economică cât mai ridicată, Ocolul Silvic Agnita şi-a propus realizarea în cursul acestui an a unor lucrări silvotehnice de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere (degajări, curăţiri şi rărituri) pe o suprafaţă totală de 537 ha, din care 105 ha în pădurile proprietate a statului si 432 ha în pădurile administrate ale altor proprietari” - afirmă ing. Ioan Vanga, şeful O.S. Agnita.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

Pastravaria Laita

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Licitatie publica

accentmedia