logo
Tot mai puţini elevi în sistemul educaţional
Adrian POPESCU
885 vizualizari
Tot mai puţini elevi în sistemul educaţional

Sala Oglinzilor a Forumului Democrat German a găzduit lucrările consfătuirii cadrelor didactice maghiare din România. La consfătuirea itinerantă au participat peste 50 de delegaţi din toate judeţele ţării unde funcţionează clase cu limba de predare maghiară. În debutul conferinţei participanţii au fost salutaţi de prof. Martin Bottesch din partea FDGR, de prof. Keresztes C. Ştefan de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu dar şi de Szombatfalvi Török, preşe­  dintele "Asociaţiei Cetăţeneşti de Cultură Maghiară din Sibiu". Ulterior dezbaterile au fost deschise de inspectorul şcolar general prof. Novac Emilian Marius şi de prof. dr. Kovacs Irén, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, lor alăturându-li-se domnii: Biró Zsolt şi Szabó Ödön deputaţi în Parlamentul României, specialişti în educaţie din Ungaria şi reprezentantul Consulatului Ungariei din Cluj Napoca. 

Teme pentru minorităţi şi majoritate         

Participanţii au supus dezbaterii trei teme considerate ca fiind stringente şi de interes public, mai ales în actualul context internaţional. Referenţii au abordat ”abdatarea” legii educaţiei, necesitatea de a se înfiinţa centre de excelenţă pentru şcolari, necesitatea de a identifica talente şi de a le promova. O atenţie sporită a fost acordată programului de dezvoltare a grădiniţelor, procesului de pregătire a educatoarelor, de dezvoltare de competenţe la preşcolari etc. Cum acest proces de formare continuă necesită şi fonduri a fost supus dezbaterii şi cadrul de finanţare a grădiniţelor   
                                                                                                         Scăderea numărului de elevi
 
La finalul consfătuirii secretarul de Stat Kovacs Irén Elisabeta ne-a precizat următoarele: ”Acest eveniment este important din perspectiva învăţământului în limbile minorităţilor naţionale. În ţara noastră acest învăţământ este organizat în 15 limbi ale minorităţilor! Dintre acestea cea mai bine reprezentată este minoritatea maghiară. Ea are peste 150.000 de copii şi elevi. Pentru satisfacerea activităţii educaţionale sunt implicate 13.000 de cadre didactice. Cea mai mare problemă a momentului în sistemul educaţional din România o reprezintă scăderea drastică a numărului de elevi atât în rândul minorităţilor cât şi în rândul majorităţii. Scăderea efectivelor de elevi, a claselor de studiu, a atras cu sine scăderea numărului de profesori. Acest impact are efecte nefaste şi pe piaţa muncii. În acest context a apărut sistemul învăţământului simultan care nu asigură un învăţământ performant. Într-o formaţiune de studiu tip comasat procesul de formare este deficitar. Aceşti elevi nu au şanse egale de asimila curricula educaţională. Nici bisericile nu pot înlătura carenţele menţionate, căci programele lor sunt focusate pe educaţia moral-creştină iar activitatea aceasta nu compensează rolul cadrelor profesorale de specialitate. Iată o temă pe care o vom relua la următoarea consfătuire itinerantă”.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

salonul auto

vino

turboclima

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Covoare
Licitatie publica

accentmedia