logo
Piaţa de capital
SAI Carpatica Asset Management SA administrează active de peste 14 milioane de euro

O alternativă la economisire este investiţia ce presupune plasarea unor sume în valori mobiliare, imobiliare, pe termene diferite (scurt, mediu sau lung), în perspectiva obţinerii unor câştiguri.
"Fondurile de investiţii administrate de SAI Carpatica Asset Management SA se mulează pe oricare profil de risc al unui potenţial investitor", ne declara recent Alexandrina Neamţu, preşedinte al CA al instituţiei şi director general al acesteia. Fondul deschis de investiţii este o entitate care atrage resurse financiare de la persoane fizice şi juridice, pe care le investeşte în diverse instrumente financiare pentru obţinerea de câştiguri (acţiuni, obligaţiuni, depozite, titluri de stat, unităţi de fond, instrumente financiare derivate etc.).
Sumele atrase de la investitori constituie activul fondului. Acest activ este evaluat zilnic, în funcţie de valoarea zilnică de piaţă a activelor, cupoanelor obligaţiunilor, ratele de dobândă negociate la plasamentele în depozite etc. Activul este divizat în unităţi de fond, al căror preţ se modifică zilnic, prin evaluare.
SAI Carpatica Asset Management SA administrează două fonduri: FDI Carpatica Global şi FDI Carpatica Stock.
FDI Carpatica Global este un fond diversificat, care urmăreşte creşterea veniturilor, în condiţiile capitalului investit, cu asumarea unui risc scăzut, generat de piaţa de capital, adresându-se investitiorilor mai conservatori. Ca structură, plasamentele sunt orientate în principal spre instrumente cu venit fix (depozite, obligaţiuni, titluri de stat) şi mai puţin spre acţiuni.
Astfel, la finele anului 2009, potrivit Alexandrinei Neamţu, ponderea instrumentelor cu venit fix, în cadrul acestui fond a fost de 84,66%, iar cea a acţiunilor de 9,44% din activ. În anul 2009, randamentul înregistrat de FDI Carpatica Global a fost de 16,62%, nivel situat peste cel oferit de un depozit constituit la 12 luni.
Cât despre FDI Carpatica Stock, acesta este un fond de acţiuni care urmăreşte creşterea capitalului investit, cu asumarea riscurilor generate de piaţa de capital. La finele anului trecut, conform interlocutoarei noastre, ponderea acţiunilor în activul acestui fond a fost de 63,53%. Plasamentele acestui fond în acţiuni vizează segmente precum cel financiar (SIF-uri şi bănci, cu o pondere de 34,07%, la finele anului trecut), energetic (Fondul Proprietatea, SNTGN Transgaz, OMV Petrom SA) etc. Trebuie subliniat că Fondul Proprietatea este o societate care are participaţii în cadrul sectorului energetic şi reprezintă peste7% din activul FDI Carpatica Stock.
Întrucât contextul financiar din anul 2009 a fost unul propice investiţiilor pe piaţa de capital, randamentul înregistrat de unităţile de fond ale FDI Carpatica Stock a fost de 56,38%. Acest rezultat s-a situat pe poziţia a patra în rândul randamentelor tuturor fondurilor deschise de investiţii, conform clasamentului întocmit de către Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România, la sfârşitul anului trecut. Pentru persoanele care doresc să economisească (în porporţie de 75%) şi să investească în acelaşi timp (în proporţie de 25%) SAI Carpatica AM, împreună cu Banca Comercială Carpatica au dezvoltat Pachetul Financiar MIXT. Acest produs oferă flexibilitate în economisire/investire, putându-se efectua combinaţii, în funcţie de apetitul către risc al fiecăruia.
SAI Carpatica Asset Management SA administrează active de peste 58 milioane lei (14 milioane euro).
Instituţia a fost înfiinţată în scopul administrării fondurilor deschise de investiţii, având ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), autorizate de către CNVM şi administrarea altor organisme de plasament colectiv (AOPC), înregistrate la CNVM.
SAI Carpatica Asset Management SA are un capital social de 1.000.000 lei, iar structura acţionariatului este următoarea: Banca Comercială SA (80%) şi SSIF Carpatica Invest SA (20%).
Mai trebuie menţionat că, pe noul site al instituţiei, www.sai-carpatica.ro, a fost lansat la începutul lunii februarie a.c., blogul SAI Carpatica, în măsură să permită o mai bună interacţiune cu clienţii existenţi şi cu cei potenţiali.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

SmartUP

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia