logo
spartan
Peste 3.000 de sibieni au cerut restituirea taxei auto într-un an. Cum se returnează banii?
Laura BUCIU
6481 vizualizari
Peste 3.000 de sibieni au cerut restituirea taxei auto într-un an. Cum se returnează banii?

Peste 3.000 de sibieni, proprietari de maşini au solicitat Fiscului, în 2016, restituirea taxei auto, care a avut mai multe forme, de-a lungul anilor. Alte 378 de astfel de cereri s-au înregistrat anul acesta. De la 1 februarie, nimeni nu mai plăteşte taxă pentru înmatricularea autoturismelor.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, a transmis, la solicitarea Tribuna, că în anul 2016 s-au înregistrat la Sibiu 3.006 cereri de restituire, cele mai multe, respectiv 1.063 reprezentând cereri de restituire taxă auto la OUG 40/2015. De asemenea, alţi 935 de proprietari de vehicule au cerut restituirea taxei de poluare, 850 au făcut cerere pentru restituirea taxei de timbru, 153 pentru restituirea taxei poluare potrivit Legii 9/2012 şi 5 persoane au cerut restituirea valoarii reziduale a taxei de poluare.

În luna ianuarie 2017, s-au înregistrat 378 de cereri: 29 de restituire taxă auto potrivit OUG 40/2015, 177 de restituire a taxei de poluare. Alţi 138 de proprietari au cerut restituirea taxei de timbru şi 34  au făcut cerere de restituire a taxei de poluare, potrivit Legii 9/2012.


Cum se recuperează banii?

 

Pentru că mulţi dintre sibienii care au plătit taxa de înmatriculare auto, sub toate numele pe care le-a purtat aceasta de-a lungul timpului, nu ştiu cum să procedeze pentru a putea recupera banii, am solicitat DGFP Braşov să ne explice care este procedura de restituire a sumelor atât în ceea ce priveşte timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor ce trebuie recuperate în urma unor hotărâri definitive ale instanţelor.

Astfel, conform Ordinul ANAF nr. 1.154 din 7 aprilie 2016, contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei cereri, căreia i se anexează actul de indentitate al persoanei fizice sau al reprezentantului persoanei juridice împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie; documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei de poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

Potrivit răspunsului DGFP Braşov, în subordinea căreia se află Fiscul din Sibiu, cererea de restituire, însoţită de aceste documentele se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

  • „Documentele în original anexate la cerere, de contribuabil, se remit acestuia, odată cu comunicarea deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor (...) privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată (...) precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată  prin hotărâri definitive”, se arată în răspunsul primit.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANAF nr. 1154, cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului anterior celui în care a luat naştere dreptul de restituire. Potrivit DGFP Braşov, data la care a luat naştere acest drept este data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

  • Potrivit aceluiaşi Ordin ANAF, „în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă a instanţei judecătoreşti competente, aceasta dispune restituirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, organul fiscal central competent restituie integral, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiva sumă, împreună cu eventualele cheltuieli băneşti, precum şi oricare alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanţă (...)”.

 

Termen de 45 de zile de soluţionare a cererii

 

  • Potrivit ANAF, „în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite celor care solicită restituirea este de 45 de zile de la data înregistrării cererii la organul fiscal competent".

Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, întocmit de organul fiscal competent va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora.

Astfel,pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute de lege sau a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive. Pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este diferită în funcţie de semestrul în care se depune cererea.

Astfel, pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani, iar pentru cererile de restituire în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

Prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20 la sută din taxa specială pentru autoturisme, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017, privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative începând cu 1 februarie 2017, persoanele fizice şi juridice nu mai datorează timbru de mediu pentru autoturisme, reglementat de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Credit foto: Sebastian MARCOVICI

 

comentarii
1 comentarii

1. De ce nu s-ar restitui ?i timbrul de mediu prin aceea?i procedur? simpl? de depunere a acestor acte?
2. De ce noi am fost obliga?i s? pl?tim taxa integral pentru a putea circula, iar statul
bun platnic
16.02.2017 12:01
Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

artmania

turboclima

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Covoare
Licitatie publica

accentmedia