logo
Paşapoartele ar putea fi valabile 10 ani
Paşapoartele ar putea fi valabile 10 ani
MAI propune dublarea termenului de valabilitate a paşaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani şi limitarea situaţiilor în care se poate solicita în regim de urgenţă un paşaport temporar.

Ministerul Afacerilor Inter­ne anunţă, într-un comunicat că supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru mo­dificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetă­ţenilor români în străi­nătate, care prevede o serie de modificări legislative pri­vind creşterea valabilităţii paşaportului simplu electro­nic şi clarificarea situaţiilor în care poate fi solicitat un paşaport simplu temporar.
Prin proiectul de lege, MAI propune dublarea termenu­lui de valabilitate a paşapor­tului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 25 de ani. Opţiunea a ţinut cont de faptul că după această vârstă, schimbările de fizionomie sunt mai puţin accentuate. De altfel, în majoritatea sta­telor membre ale Uniunii Eu­ropene paşapoartele simple electronice au termen de valabilitate de 10 ani.
Pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani, paşaportul simplu electronic va fi valabil trei ani, iar pentru persoa­nele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 25 de ani va fi valabil 5 ani.
Pentru că una dintre cau­zele cozilor din timpul verii are legătură cu faptul că un număr mare de cetăţeni pre­feră să solicite un paşaport simplu temporar, MAI propu­ne limitarea situaţiilor în care se poate solicita în regim de urgenţă un paşaport tem­porar.
În prezent, o persoană poa­te solicita în regim de urgenţă un paşaport simplu temporar, valabil doar un an, fără a i se cere să dove­deas­că urgenţa invocată, ceea ce a încurajat foarte mulţi cetăţeni să opteze pentru acest tip de paşaport atunci când au uitat să-şi facă din timp documentul de călătorie sau când nu au dorit să aş­tepte timpul necesar realiză­rii unui document electronic.
Prin proiectul de lege propunem ca paşaportul temporar să fie eliberat în termen scurt (de la două ore până la maxim trei zile), cum se întâmplă în prezent, doar în anumite cazuri, clar reglementate, cu obligaţia prezentării documentelor care dovedesc urgenţa. Pot primi, potrivit propunerii MAI, paşaport în regim de urgenţă cei care au probleme de să­nătate, familiale sau profe­sionale, pentru care este necesară prezenţa persoa­nei pe teritoriul altui stat şi nu este timp pentru emiterea paşaportului simplu electronic. Un alt motiv ar fi acela că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pen­tru studii ori pentru a participa la concursuri ofi­ciale sau pentru a urma un tratament medical, fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol.
Persoanele care declară că nu doresc să li se elibe­reze un document electronic pot opta pentru un paşaport temporar, care însă le va fi eliberat în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic.
Aceste măsuri legislative sunt o continuare a măsurilor pe care ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a dispus în plan administrativ şi privesc: deblocarea înca­drării a 35 de posturi din sur­să externă pentru serviciile de paşapoarte, implemen­tarea unui sistem de progra­mare online pentru prelua­rea cererilor de eliberare a paşapoartelor (în prezent acesta fiind funcţional la nivelul a 34 de judeţe, fina­lizarea implementării aces­tuia la nivel naţional fiind sta­bilită pentru data de  18.12.2017) şi prelungirea, la nevoie, a programului de lucru cu publicul, în intervalul orar 8,30 - 18,30 de luni până vineri cu organizarea activi­tăţii în mod corespunzător, în două schimburi,  în perioa­dele cu un aflux mare de cereri.
Demersul legislativ va fi însoţit şi de o campanie de conştientizare a cetăţenilor care va începe din această lună în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. 
Textul proiectului de lege este afişat şi poate fi consul­tat pe pagina de internet a instituţiei, mai.gov.ro, la sec­ţiunea Transparenţă decizio­nală, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al MAI, din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor intere­sa­te cu privire la acest proiect de act normativ sunt aştep­tate pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro în termen de  20 de zile ca­len­daristice de la data pu­blicării.

 

comentarii
1 comentarii

Bai PSD-eilor da mi-ati promis ca le schimbati la 5 ani. V-am dat spaga anticipat!!!
Ati innebunit de vreti sa faceti ca toti oameni civilizati si cu scaun la cap !!!
Firma cu cipurile
23.11.2017 11:12
Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia