logo
Noul spital de urgență din Sibiu va avea 1104 paturi pentru adulți și 395 paturi pentru copii. Sibienii invitați la prima consultare publică
Sorana MAIER
4583 vizualizari
Noul spital de urgență din Sibiu  va avea 1104 paturi pentru adulți și 395 paturi pentru copii. Sibienii invitați la prima consultare publică

Consiliul Judeţean Sibiu a făcut primul pas concret pentru proiectul de construire a noului spital de urgenţă, anunţând public intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal Construire Spital Clinic Judeţean de Urgenţă.

Potrivit documentației, PUZ-ul se referă la mai multe suprafețe de teren din Sibiu, str. Calea Șurii Mici, respectiv la o suprafață de 191.800 mp - teren arabil, neîmprejmuit, alți 2.950 mp de drum și încă o parcelă de 7.500 mp de teren neîmprejmuit în vederea construirii unui Spital Clinic Județean de Urgență, cu o capacitate estimată de 1499 paturi.

Din totalul paturilor, secțiile clinice de adulți vor avea 1104 paturi (din care 50 paturi pentru spitalizare de zi), iar pediatrie 395 paturi (din care 80 paturi pentru spitalizare de zi).

”Prin demersul de urbanizare se vor defini criteriile și cerințele care se impun pentru: reglementarea funcțiunii terenului;  utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă; modul de ocupare al terenului şi condițiile de realizare a construcțiilor;  trasarea și profilarea viitoarelor drumuri in corelare cu cele existente sau prevăzute prin planurile de urbanism;  realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate noilor funcțiuni; asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei”, arată specialiștii.

Elaborarea PUZ este o etapă anterioară elaborării studiului de fezabilitate. Documentația constă în Memoriu tehnic și Regulament Local de Urbanism și este disponibilă pe www.cjsibiu.ro/transparenta-decizionala/, iar publicul este invitat să transmită observații până pe 21.01.2019, pe adresa Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, email: urbanism@sibiu.ro, pms@sibiu.ro tel. 0269.208.808 int. 808.

Soluții pentru trafic

 

Pentru rezolvarea problemelor de trafic pe care le va ridica construcția și funcționarea spitalului, specialiștii propun să se păstreze aceeași lățime a profilului stradal pentru străzile Calea Șurii Mici, Cuarțului, și Tractorului, și propun redefinirea acestora, în vederea asigurării unor benzi dedicate pentru transportul în comun și/sau ambulanțe.

Studiile arată că este nevoie de construcția unui giratoriu în intersecția dintre Calea Șurii Mici și strada Cuarțului.

Accesul în incinta viitorului spital se face prin mai multe variante, un acces dinspre latura de sud (Calea Șurii Mici); două accesuri dinspre latura de est (strada Cuarțului), un acces dinspre latura de nord (prelungirea străzii Tractorului) și un acces dinspre latura de vest.

Mici depășiri la nivelul de zgomot

 

”Conform informațiilor deținute, calitatea mediului în zona amplasamentului se încadrează în standardele actuale de mediu, cu excepția nivelului de zgomot care a fost evaluat și care din cauza traficului rutier înregistrează mici depășiri ale valorilor limită acceptate (înspre Calea Șurii Mici)”, arată studiile.

În privința calității mediului, specialiștii au luat în considerare studiul de “Evaluarea și prognoza calității mediului în zona periurbană Sibiu Nord-Vest”, realizat de Centrul de Mediu și Sănătate Cluj-Napoca (ianuarie 2018) și care a concluzionat: “Calitatea aerului și solului în arealul investigat corespunde cerințelor de calitate pentru teritorii protejate (zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, instituții social-culturale, de învățământ şi medicale - încadrare conform in Ordinului 119/2014) inclusiv în cazul specific de amplasare a unei unități medicale. Amplasarea imobilului, mobilarea complementara a terenului și eventuale măsuri compensatorii (ex: panouri fonoabsorbante, perdele vegetale de protecție sau soluții constructive speciale) impuse în faza de realizare a proiectului pot contribui semnificativ la reducerea nivelului de zgomot la nivel de receptor, dar și la îmbunătățirea condițiilor de mediu și sănătate în general.”

 

Consultare publică pentru PUZ-ul noului spital de urgenţă

 

Conform Planului Urbanistic General în vigoare, zona aferentă noii construcții din Sibiu, Calea Șurii Mici, FN este destinată construcției de locuințe. Prin acest demers a fost definit un UTR nou (unitate teritorială de referință) : instituții și servicii medicale cu următorii indicatori urbanistici: POT (procent de ocupare al terenului) 60%, CUT (coeficientul de utilizare a terenului) 2,4.

Planul analizează capacitățile de transport și face recomandări autorităților locale legate de lărgirea unor artere, dar și rezervarea unor culoare de transport public dedicate și dimensionate corespunzător cererii de transport pentru investițiile avute în vedere în acest studiu: „se recomandă prioritizarea studiilor dedicate transportului nemotorizat și a celui public local în elaborarea strategiilor de dezvoltare a transporturilor pentru deservirea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, precum și a altor investiții din zona de studiu, și demararea investițiilor necesare pentru diminuarea utilizării transportului motorizat individual, pentru atingerea indicilor de dezvoltare durabilă a zonelor urbane.”

Răspunsul la observațiile transmise de public va fi pus la dispoziția publicului pe pagina de internet http://sibiu.ro/consultare-publica/ până la data de 01/02/2019. Ca parte din procesul de consultare publică, o dezbatere publică va fi organizată la sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu pe data 30 ianuarie, de la ora 17.00. După parcurgerea acestui proces de consultare publică, planul va fi definitivat și supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

În același timp, în cadrul procedurii privind obținerea avizului de mediu, a fost depus raportul de mediu pentru PUZ - CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ, care împreună cu proiectul de plan pot fi consultate pe pagina www.cjsibiu.ro. Observații pot fi trimise în scris la sediul Consiliului Județean Sibiu str. Gen. Magheru nr.14, e-mail: judet@cjsibiu.ro, respectiv la Agenția de Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2 A, e-mail la office@anpm.ro, până la data de 20.02.2019.

Anunțul public integral este disponibil AICI

 

 


comentarii
5 comentarii

hotelul Ramada are 128 de camere si este destul de mare...spitalul pe care ei il trâmbiţeaza va avea 1500 de paturi!!, adica de vreo 10x mai mare
eu
08.01.2019 20:33
Ce legătură are Ramada cu al 3 lea război mondial...?
Nelinistea
09.01.2019 05:15
E clar s-a apucat si ,,ciuma galbena,, de desenat.
Guvernatorul Transilvaniei
09.01.2019 07:34
Ca sa ajung la acest spital ar trebui sa parcurg peste 10 kilometri. Pe bulevardul Milea exista o unitate militara care ar putea fi mutata in afara orasului. E chiar imposibil de construit acolo?
Vivi
09.01.2019 10:48
Te rog sa-ti gasesti alt pseudonim, nu-l folosii pe al meu.
Si nu incepe ca eu am fost primul samd.
Mersi
eu pentru eu
17.01.2019 10:18
Din aceeasi categorie
sevis

turul ciclist

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Covoare
turboclima
Licitatie publica

accentmedia