logo
Luna plantării arborilor. „Contează pentru viitor”
Luna plantării arborilor. „Contează pentru viitor”
În perioada 15 martie – 15 aprilie, în cadrul „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR”, se vor organiza activităţi menite să trezească în conştiinţa populaţiei dragostea faţă de pădure, să explice rolul pădurii în viaţa tuturor şi, totodată, necesitatea gospodăririi durabile a fondului forestier şi eforturile care trebuie întreprinse în acest sens.

Organizate sub sloganul ROMSILVA ”Contează pentru viitor”, manifestările organizate de Direcţia Silvică Sibiu în această perioadă se desfăşoară în baza unor parteneriate de colaborare încheiate cu instituţii de învăţământ, firme private şi ONG-uri, parteneriate care urmăresc realizarea şi dezvoltarea unor programe de educaţie şi conştientizare forestieră în cadrul unor proiecte de voluntariat prin plantarea de puieţi forestieri, activităţi în pepinierele silvice şi acţiuni de igienizare.

În cadrul acestor parteneriate, Direcţia Silvică Sibiu se obligă să sprijine şi să se implice în realizarea proiectelor, să promoveze ideea de protejare a mediului înconjurător şi de voluntariat în cadrul activităţilor specifice Direcţiei Silvice Sibiu, să popularizeze resursele proiectului în rândul comunităţii sibiene, să pună la dispoziţia voluntarilor puieţii şi uneltele necesare plantării acestora.
La finalul fiecărei activităţi de plantare, participanţii la proiect vor primi certificate de viitor care vor cuprinde coordonatele geografice ale locurilor în care s-a desfăşurat activitatea respectivă, astfel că vor putea reveni peste ani să vadă modul în care s-a dezvoltat pădurea plantată de ei.
În campania de împădurire din 2018 se vor folosi 1,5 milioane puieţi forestieri produşi în pepinierele proprii ale Direcţiei Silvice Sibiu, din speciile molid, quercinee, frasin, paltin de munte, cireş, salcâm, fag, larice şi brad. În ceea ce priveşte lucrările de sezon ce se vor desfăşura în primăvara acestui an, acestea cuprind împădurirea a 280 hectare de fond forestier, din care 220 hectare proprietate publică a statului şi 60 hectare în pădurile administrate pe bază de contract, completări pe 58 hectare de fond forestier, din care 46 hectare proprietate publică a statului şi 12 hectare în pădurile administrate pe bază de contract.
Din totalul celor 199 mii hectare de fond forestier din judeţ, Direcţia Silvică Sibiu administrează cele 60.972 hectare de fond forestier proprietate publică a statului, la care se adaugă 42.960 hectare fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, 3.331 hectare fond forestier proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale provenit din păşunile împădurite cu consistenţă peste 0,4 şi 12.033 hectare fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, pentru care sunt încheiate contracte de administrare sau servicii silvice.
La nivelul judeţului Sibiu, fondul forestier ocupă 36,6% din suprafaţă, peste media pe ţară care este de  27,3%.

 „Spune drept!
Sădit-ai vr’un copac?
Cum obişnuia bătrânul dac
Dacă-n urma ta nu laşi un ram,
Numele–ţi va pieri din neam
Spune drept!
Sădit-ai vr’un copac?” -  MARIN DRĂCEA

 

 

Declaraţie de presă a deputatului PSD de Sibiu, ing. Ioan Terea

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

Garanta

TDC

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Licitatie publica

accentmedia