logo
„Fii mai bun, învăţând!”,un proiect câştigat de Liceul Teoretic „Constantin Noica”
„Fii mai bun, învăţând!”,un proiect câştigat de Liceul Teoretic „Constantin Noica”

Reprezentanţii Liceului Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu au anunţat, la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2017-2018, că au obţinut o finanțare nerambursabilă pentru derularea proiectului „Fii mai bun, învăţând!” în cadrul programului Erasmus+. Acesta este implementat în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019 şi va asigura fondurile nerambursabile necesare în vederea dezvoltãrii profesionale a 20 cadre didactice de diferite specialități: învățători, profesori, consilieri şcolari, profesori de sprijin.

Cursurile de formare continuã vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a promova incluziunea, diversitatea, egalitatea, echilibrul de gen și non-discriminarea în domeniul educaţiei, de a creşte calitatea şi relevanţa acesteia, prin utilizarea tehnologiei în activitatea didactică. Activităţile de formare vor fi organizate de către instituţii acreditate şi cu experienţă în domeniul formării profesionale, din ţări precum: Cehia, Malta, Italia, Finlanda, Grecia, Portugalia, Estonia.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formãrii, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Programul susține principiul învãțãrii pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învãțãrii formale, non-formale și informale. Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ pune în aplicare trei Acțiuni-Cheie. Prima constã în mobilitatea cadrelor didactice, a doua în cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, iar ultima se referã la sprijinul acordat pentru reformarea politicilor.

Acțiunea Cheie 1 a programului oferã, printre altele, oportunitãți de formare și experiențã profesionalã în strãinãtate pentru cadrele didactice din învãțãmântul preuniversitar.

Liceul Teoretic „Constantin Noica” a propus spre finanțare pentru Acțiunea - Cheie 1 a programului Erasmus+ proiectul „Fii mai bun, învăţând!” pentru runda din februarie 2016, clasându-se pe locul al treilea pe ţară ca punctaj ( 93 puncte din 100). În urma aprobãrii acestuia s-a obţinut finanţare din partea Comisiei Europene, în valoare de 42.530 euro, pentru participarea la cursuri.

Proiectul va fi implementat de o echipă formată din cadre didactice ale şcolii, numită prin decizie de către directorul instituţiei de învăţământ.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia