Tribuna
Picătura de carte.
Emoția lecturii unui documentar istoric valoros
Pr. Constantin NECULA
1508 vizualizari
Emoția lecturii unui documentar istoric valoros

Puține din vetrele mănăstirești ale Ortodoxiei românești beneficiază de o astfel de Monografie, o pareneză istoriografică remarcabilă prin conținut și documentare istorică. Starețul de azi al Mănăstirii Comana propune, mai întâi ca o lucrare de doctorat (la Universitatea Valahia, Târgoviște sub îndrumarea renumitului specialist Prof.Univ.Dr. Radu Ștefan Vergatti) apoi, dinaintea noastră, sub chipul acestui frumos volum: Mănăstirea Comana între istorie și legendă, (Editura Episcopiei Giurgiului, 2017, 557 p.), avându-l ca autor pe Părintele Arhimandrit Mihai Muscariu.

Beneficiind de Predoslovia Ps sale PS Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului (pp. 7-18), de un Cuvânt înainte - semnat de către Prof. Univ. Dr. Radu Șt. Vergatti (pp. 13-18) și o Precuvântare - semnată de Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu – o mărturisire de suflet despre autorul lucrării, volumul își continuă conținutul în următoarea construcție: Mărturisire- notă asupra ediției (pp. 29-38), Incursiune în istoria Monahismului Românesc (pp. 47-70), Originile (Sihăstriile Comanei, pp. 74- 79; Un loc ales, pp.80- 82; Dileme etimologice, pp. 82- 91; Drumul Comanei, pp. 91- 98; Fascinanta arheologie, pp. 98- 108; Ce spun documentele?, pp.108- 115; Vlad Țepeș și Comana, pp. 115- 121; Mormântul lui Vlad Țepeș de la Comana, pp. 121- 124), Renașterea (Radu Șerban Voievod - 1601, 1602-1611, pp. 129-137; O nouă zidire, pp. 137- 146; Vornicul Șerban II Cantacuzino, pp. 147- 172; Comana în straie noi: strălucire și decădere, pp. 172- 184; Starețul Kalist Comăneanul, pp. 184- 186; Paraclisul Sfinților Spiridon și Eftimie, pp. 186- 199; Comana: necropolă domnească - Radu Șerban Voievod, pp. 200-202, Elena- Doamna lui Radu Șerban, pp. 202- 207, Anca Doamna, pp.207- 211, Nicolae Petrașcu, pp. 211-217, Mihai Pătrașcu, pp. 217- 223, Ilinca Doamna, pp. 223- 226, Drăghici Cantacuzino, pp.227- 229, Șerban II Cantacuzino Paharnicul, pp. 229- 231, Maria Cantacuzino, pp. 231-232, Constantin II Cantacuzino Paharnicul, pp.233- 234, Pârvu Cantacuzino, pp. 234-237), Decăderea (Constantin Brâncoveanu și moșiile Comanei, pp. 240- 249; Metoc și secularizare, pp. 249- 301; Domeniul mănăstiresc, pp. 302- 311; Însemnările lui Cezar Bolliac, pp. 311-323; Secularizarea, pp. 324-336; Biserica parohială, școală, centru administrativ, pp. 336-349; Preotul Nicolae Gh. Militaru, pp. 349-352; În vreme de război: Mausoleul eroilor și prăbușirea bombardierului britanic, pp. 352-360; Trei vizite ilustre la Comana: Nicolae Iorga, Regina Maria și arhiepiscopul Raymund Netzhamer, pp. 360-371), Noi Începuturi (Din nou mănăstire, pp. 374-384; Schiturile Mănăstirile Comana, pp. 384-400). Acestor capitole se adaugă Marginalii la o teză de doctorat- postfață (Radu Theodoru, pp. 401-410) și Anexe (A. Cronologia Mănăstirii Comana, pp. 414-419, B. Documente ale Mănăstirii Comana păstrate în Fondurile A.N.I.C.-București, pp. 420-434, C. Testamentul lui Radu Șerban, pp. 435-436; D. Scrisori de corespondență ale Egumenului Ghermano al Mănăstirii Văcărești, către Patriarhia Ierusalimului, cu diferite informații despre stareții Mănăstirii Comana, pp. 437-445; E. Tabloul Mănăstirilor închinate și „pământene” din Țara Românească în sec. al XIX- lea, pp. 446-450: F. Cartea de Aur, pp. 451- 495). O Bibliografie impresionantă (pp. 505-528) completează o remarcabilă monografie istorică, mod  de asumare a memoriei Mănăstirii Comana și a celor care i-au făurit, în timp, așezarea în Liturghia Neamului românesc.

Stilul lucrării, științific fără a pierde din vioiciunea unui jurnal din frontul supraviețuirii ca popor și biserică, atenția la filigranul datelor istorice și retușarea documentată a unor chipuri de voievozi ori verhovnici ai vremurilor aflați sub vremi, cordialitatea cu spiritul locului- manifestată printr-un efort de restaurare fizică a mănăstirii, pe lângă această restaurare spirituală, fac din autor și lucrarea sa un model reprezentativ de teologie a istoriei, identificând modul în care Dumnezeu își împlinește lucrarea în ethosul ortodox al României. La efortul acesta de scriitură, adăugați calitatea unei editări remarcabile, o iconografie substanțială (chipuri, imagini istorice, elemente de arhitectură ori schițe ale cercetărilor arheologice) provocând emoția lecturii unui documentar istoric valoros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevistargul de cariere

classic junior

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia