logo
Elevii Liceului Tehnologic „Avram Iancu” din Sibiu s-au perfecționat în Spania și Portugalia, printr-un proiect de mobilitate europeană Erasmus+
Elevii Liceului Tehnologic „Avram Iancu” din Sibiu s-au perfecționat în Spania și Portugalia, printr-un proiect de mobilitate europeană Erasmus+


Elevii Liceului Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu au participat în proiectul ”Viitorul tehnicianului designer mobilă şi amenajări interioare prin mobilitate europeană ” din cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea KA1, mobilităţi VET, derulat prin Agenţia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, nr.2015-1-RO01-KA102-0014571.

Grupul ţintă a fost format din 32 elevi, aflaţi în clasa a XI-a ( an şcolar 2015-2016 şi an şcolar 2016-2017) profil tehnic, calificarea tehnician designer mobilă şi amenajări interioare.

Proiectul a presupus un stagiu de formare în care elevii au acumulat cunoştinţe despre normele de securitate şi sănătate în muncă şi stingerea incendiilor, specifice domeniului de activitate, utilizarea unui program de proiectare pentru mobilă, folosit de firma parteneră unde s-a derulat stagiul. Tinerii și-au dezvoltat totodată abilităţi de a dimensiona produse de mobilier, de a asigura asamblări fixe şi demontabile, de a folosi utilaje specifice, de a efectua controlul calităţii materiilor prime şi a materialelor folosind indicatori de calitate, de a utiliza instrumentelor, dispozitivelor şi verificatoarelor și de a aplica normele de calitate pe tipuri de mobilier. Lucrul în echipă și comunicarea într-o limbă străină au asigurat o componentă dedicată dezvoltării personale.

Obiectivele proiectului au fost legate de sprijinirea participanţilor pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale, prin dobândirea experienţei de muncă într-un mediu de lucru european conectat cu domeniul lor de pregătire, îmbunătăţirea competenţelor personale, competenţelor de comunicare şi cooperare în relaţiile de muncă, a competenţelor culturale şi lărgirea orizontului cultural în vederea creşterii nivelului de adaptare la un mediu de muncă şi de viaţă în altă ţară, încurajarea elevilor participanţi să accepte ideea de mobilitate în muncă şi formare în cadrul Uniunii Europene ca o perspectivă de a găsi un loc de muncă mai bun și consolidare relaţiei de parteneriat între instituții, care să faciliteze realizarea altor proiecte finanţate din fonduri europene, dar și din alte surse.

În perioada 11.01.2016 – 05.02.2016 s-a desfăşurat fluxul I al stagiului de formare, în Granada, oraș cu o bogată istorie. Elevii au învățat și despre istoria regiunii, Granada fiind ultima fortăreaţă şi regatul maur cu cea mai lungă viaţă. Ei au trăit și experiența multiculturalității, căci prin îmbinarea paşnică a mai multor culturi, Granada este astăzi un exemplu viu de oportunităţi culturale. Stagiul a fost deci şi un prilej de îmbogăţire culturală a elevilor români participanţi.

Programul de formare – instruire practică s-a derulat pe durata a patru săptămâni la agenţi economici din regiune – activităţile constând în integrarea elevilor pe fluxul tehnologic, alături de muncitorii spanioli, executarea diferitelor operaţii specifice domeniului fabricării produselor din lemn: debitarea, prelucrarea mecanică, şlefuirea, finisare, asamblarea şi verificarea calităţii produsului finit.

Unul dintre cei mai importanţi agenţi economici a fost „Carpinteria de Armar Los Tres Juanes”, specializat în realizarea de mobilier artistic, mobilier pentru biserici şi catedrale, la care se impun lucrări laborioase de decorare, specifice zonei Andaluzia, din sudul Spaniei. Programul de instruire s-a desfăşurat conform programei stabilite prin proiect şi a fost însoțit de programe culturale. Monitorizarea s-a făcut zilnic, prin completarea fişelor de evaluare. Limba oficială a proiectului a fost limba engleză, iar faptul că în grup au fost cunoscători de limbă spaniolă a adus un plus de valoare în comunicarea cu cei de la agenţia intermediară şi cu agenţii economici.

A doua etapă a proiectului s-a derulat în intervalul 16.10.2016 – 12.11.2016 în Portugalia, țară europeană renumită pentru cultură și ospitalitate. Barcelos, oraşul gazdă, situat

în provincia Braga, în apropierea localităţii Porto, are o bogată istorie, despre care au aflat și participanții în proiect. Elevii au rămas în amintire și cu legenda cocoşului de Barcelos, cocoş aducător de noroc, unul din simbolurile naţionale din Portugalia. Pentru patru săptămâni, campusul Asociaţiei Mobility Friends avea să le fie casă, acomodându-se uşor ajutați și de ospitalitatea şi amabilitatea gazdelor. Fiecare zi petrecută în acest oraş din nordul Portugaliei a constituit o oportunitate în plus pentru a descoperi elemente ce definesc un popor: cultura, istoria, limba, tradiţiile, gastronomia.

O parte din tainele prelucrării lemnului şi a desigului de mobilier şi de interior au fost desluşite prin practica la cele patru firme: Espacos Miranda, Manuel Costa Gomes, Familia Cozinhas, I.D.M. Fiecare elev şi-a îndeplinit cu conştiinciozitate sarcinile, s-a integrat în echipă, stabilind relaţii de colaborare cu colegii portughezi, manifestând responsabilitate, rigurozitate şi respect pentru muncă. Cultura şi istoria regiunii Minho au fost dezvăluite şi în cadrul excursiilor organizate de prietenii noștri în: Barcelos, Porto, Braga, Guimaraes, Viana Do Castelo, Ponte de Lima,Valenca do Minho. Orele de limba portugheză au pus bazele unei mai bune comunicări. În plus, elevii au avut ocazia de a socializa şi schimba păreri cu colegii din alte ţări precum Ungaria, Polonia, Italia, Macedonia, Slovenia, exersând astfel și cunoştinţele de limba engleză.

Proiectul a răspuns nevoii de formare de competenţe europene pentru noi locuri de muncă. Prin stagiul de formare transnaţională pe care îl promovează a asigurat acces la tehnologii moderne de fabricaţie şi a permis însuşirea unor metode de lucru noi. Aşadar, toţi participanţii la cel de al doilea flux al proiectului „Viitorul tehnicianului designer mobilă şi amenajări interioare prin mobilitate europeană” au avut parte de o experienţă deosebită, în care s-au îmbinat aromonios utilul cu plăcutul, fiind o etapă importantă în formarea profesională și personală a elevilor.

La terminarea stagiului elevii au fost felicitați pentru modul în care au lucrat, pentru comportament şi lucrul în echipă. Ei au primit diploma de stagiu, diploma de participare şi certificatul Europass, valabile pe piaţa muncii în Uniunea Europeană. La revenirea în ţară, prin implementarea unor elemente ale Sistemului European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională fiecare participant la formare a primit certificat cu 2 credite ECVET.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

guitar

cibinfest

zilele recoltei

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
auchan
Licitatie publica

accentmedia