logo
Consiliul Județean - cel mai auster buget din istoria modernă: fonduri de salarii pe 10 luni, fără prime, sporuri și cu reduceri de 30% la cheltuieli. Investiții din fonduri nerambursabile și din excedent
Sorana MAIER
1597 vizualizari
Consiliul Județean - cel mai auster buget din istoria modernă: fonduri de salarii pe 10 luni, fără prime, sporuri și cu reduceri de 30% la cheltuieli. Investiții din fonduri nerambursabile și din excedent

Consiliul Județean Sibiu votează joi cel mai auster buget din istoria modernă, afectat serios de modificările legislative din ultima perioadă.
”Bugetul din acest an este unul de austeritate acând în vedere alocările bugetare prin legea bugetului de Stat care sunt cu 47 milioane lei mai mici decât ce s-a acordat anultrecut și având în vedere creșterile pe care le avem la fondurile de salarii care sunt de 27 milioane lei. În acest fel avem 75 milioane lei mai puțin decât anul trecut”, a explicat miercuri într-o conferință de presă, președintele Consiliului Județean Sibiu, daniela Câmpean.
Angajații vechi ai Consiliului spun că din anul 2000 încoace nu își amintesc să mai fi traversat o asemenea perioadă.
Instituțiile din subordine au primit bugete pentru salarii pentru 10 luni, ceea ce înseamnă că trebuie să reducă cheltuielile, să nu mai facă angajări, să nu facă deplasări sau specializări și să nu acorde prime pentru a reuși să plătescă salariile pe tot anul pentru personalul angajat în acest moment.
Investițiile din acest an se vor face preponderent din fonduri nerambursabile și din excedentul de anii trecuți.
Având în vedere alocările de sume pentru acest an, coroborat cu efectele aplicării Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv creșterea fondului de salarii cu 27.890 mii lei față de anul 2017, vom fi nevoiți să reducem cheltuielile de funcționare, astfel încât Consiliul Județean Sibiu și instituțiile din subordine vor avea pentru anul 2018 un buget de austeritate, explică reprezentanții Consiliului Județean/
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu susținerea sistemului de protecție a copilului (15.516 mii lei) și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap (25.088 mii lei) sunt insuficiente pentru buna funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și a centrelor din subordine, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare fiind de 72.200 mii lei, ceea ce reprezintă acoperirea acestora în procent de 56%.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională primite prin Legea bugetului de stat (1.677,00 mii lei) acoperă 72% din necesar.
”În aceste condiții, când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile prognozate, iar bugetul trebuie să fie echilibrat, se impune luarea măsurilor de reducere a fondurilor destinate cheltuielilor cu bunurile și serviciile, asigurându-se pentru acestea un procent de aproximativ 70% față de execuția anului 2017 și a celor de personal cu reducerea de 12% față de necesarul ce trebuie acoperit pentru anul în curs, la nivelul posturilor ocupate, inclusiv pentru cheltuielile privind asigurarea plății contribuțiilor personalului neclerical”, explică reprezentanții CJ.
Au fost diminuate alocațiile pentru susținerea unităților de cult, de la 1.500 mii lei la 1.000 mii lei, pentru reparații, întreținere și consolidare lăcașuri de cult, cu menținerea numărului de personal neclerical care, conform legii primește finanțare prin bugetul consiliului județean, respectiv 544 de posturi.

Reduceri peste reduceri

Modificările Codului Fiscal, prin reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, începând de la 1 ianuarie 2018 au ca efect imediat reducerea veniturilor încasate la nivelul CJ și practic, duce la imposibilitatea asigurării cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Județean Sibiu și a celorlalte 22 de unități subordonate.
Nu au fost asigurate de la bugetul de stat sursele de finanțare (urmare a descentralizării unor servicii publice), pentru finanțarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, finanțarea unor cheltuieli pentru domeniul de intervenție privind apărarea, ordinea publică și situațiile de urgență, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Aeroportului Internațional Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, iar sumele primite de la bugetul de stat pentru drumurile județene și comunale, respectiv suma de 9.092 mii lei acoperă doar 30% din necesar.
Veniturile secțiunii de funcționare, în sumă de 246.373 mii lei sunt necesare pentru plata salariilor, a bunurilor și serviciilor, precum și pentru buna funcționare a Consiliului Județean Sibiu și a instituțiilor subordonate.

78 milioane lei pentru dezvoltare

Veniturile estimate ale secțiunii de dezvoltare, în sumă de 78.920,94 mii lei sunt venituri provenite din proiectele finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (41.667,52 mii lei), din proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (22.920,49 mii lei), subvenții de la bugetul de stat necesare derulării proiectelor finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile (6.437,97 mii lei), subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor publice de asistență socială (7.468 mii lei), precum și venituri din Fondul Social European (426,96 mii lei).
Necesarul de finanțare pentru proiectele de investiții pentru anul 2018 de 142.366,52 mii lei se va asigura din excedentul anilor precedenți, prin acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 63.455,58 mii lei și din veniturile prognozate a fi încasate de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile, urmare a derulării proiectelor de investiții, semnate și asumate pentru acest an, în sumă de 78.920,94 mii lei.
Proiectul de buget s-a făcut în strânsă corelație cu fondurile primite prin legea bugetului de stat, a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului local și a fondurilor care urmează a fi accesate, urmare a derulării proiectelor și cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare pe care Consiliul Județean Sibiu și le-a propus pentru anul 2018, a explicat Daniela Câmpean.
Între investițiile prevăzute pentru acest an se numără modernizarea prin fonduri europene a drumului DJ 171 Mediaș - Moșna - Pelișor - Bârghiș, reabilitarea DJ 106 Agnita - Sighișoara și DJ 106 B Ocna - Loamneș - Șoroștin - Țapu, iar din bugetul local al CJ reabilitarea Secției ORL a Spitalului Județean, lucrări la secția Neurologie, reabilitări termice la clădirea Ambulanței, lucrări la Pavilionul Central al Spitalului de Psihiatrie, și alte câteva studii pentru lucrări viitoare.

 

comentarii
1 comentarii

Poi din cauza ca pupaza nu a stiut sa faca proiecte si sa cheltuie banii de anul trecut in beneficiul sibienilor !!! Normal ca i-a luat banii conform legii la fraiera daca nu a stiut sa managerieze consiliul !!! Se mai si plange incompetenta !!!
Turcan
14.02.2018 19:19
Din aceeasi categorie
sevis

filarmonica

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
cascaval
Licitatie publica

accentmedia