logo
Ce facem în minivacanţa de Sfânta Maria?
Andra MARINESCU
3983 vizualizari
Ce facem în minivacanţa de Sfânta Maria?
*În minivacanţa de Sfânta Maria, degustăm reţete demult uitate, mergem la concerte de muzică clasică, la Gura Râului, la competiţii sportive, festivaluri de folclor, expoziţii, târguri ale meşterilor populari şi ne relaxăm la piscine sau în parcuri. Acestea sunt doar o parte din oportunităţile de petrecere a timpului liber, în zilele ce urmează. Agenda completă a evenimentelor o regăsiţi în continuare:*

VINERI

*Ora 10: "Hai la masă! Reţete demult uitate", Piaţa Mică. Târgul gas­ tronomic se desfăşoară şi sâmbătă, de la ora 10.

*Concert 18: Concert de muzică, Biserica "Sf. Andrei" din Guşteriţa.

 

SÂMBĂTĂ

*Ora 9.30: Geiger MTB Challenge, Păltiniş. la ora 16 va fi festivitatea de premiere.

*Ora 15.30: Festivalul Tradiţiilor “Sadule, gră­ dină dragă!”, Sadu. Con­ tinuă duminică.

 

VINERI- DUMINICĂ

*Zilele Oraşului Cis­ nădie.

*Festivalul Interna­ ţional de Folclor "Cân­ tecele Munţilor", diverse spaţii. VINERI, 11 AU­ GUST: *Orele 10 - 11:30: Cercul Militar Sibiu (Sala de sport) - Atelier de dans: Polonia şi Grecia. Orele 10 - 20: Cercul Militar Sibiu - Expoziţie de foto­ grafie retrospectivă Festi­ valul Internaţional de Fol­ clor „Cântecele Munţilor”. *Orele 18 - 19: Strada Nicolae Bălcescu – Piaţa Mare Sibiu: Parada portu­ lui popular. *Ora 19: Piaţa Mare Sibiu - Spectacol folcloric „Junii Sibiului şi invitaţii lor”. SÂMBĂTĂ, 12 AUGUST: *Orele 10 - 11:30: Cercul Militar Sibiu (Sala de sport) - Atelier de dans: Georgia şi Româ­ nia. *Orele 10 - 20: Cercul Militar Sibiu - Expoziţie de fotografie retrospectivă Festivalul Internaţional de Folclor „Cântecele Mun­ ţilor”. *Ora 19: Piaţa Mare Sibiu - Spectacol folcloric susţinut de: Ansamblul Folcloric „Cununiţa” Arad, Ansamblul „Estia Pieri­ don Mouson Katerinhs” Grecia, Ansamblul Folclo­ ric „Hora” Ungheni (ju­ deţul Mureş), Ansamblul Folcloric „Laza Nancici” Serbia, Ansamblul „Kol­ khi” (Georgia), Ansamblul Folcloric „Mărginimea” Sibiu - recital Ana Ilca Mureşan, Ansamblul Fol­ cloric „Timişul” Timişoara şi soliştii: Andreea Voica, Petrică Irimică Miulescu, Carmen Popovici Dum­ bravă, Stana Stepanescu. *Orele 20 - 22: Restau­ rantul „Grand Hotel” Sibiu - Seară tradiţională polo­ neză, preţ meniu 45 lei/ persoană, rezervări la
tel. 0743.619.223. DUMI­ NICĂ, 13 AUGUST: *Orele 10 - 11:30: Cercul Militar Sibiu (Sala de sport) - Atelier de dans: Columbia şi România. *Orele 10 - 20: Cercul Militar Sibiu - Expoziţie de fotografie retrospectivă Festivalul Internaţional de Folclor „Cântecele Munţilor”. *Ora 19: Piaţa Mare Sibiu - Spectacol folcloric susţi­ nut de: Ansamblul Fol­ cloric „Bucovina” Suceava, Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Krakus” (Polo­ nia), Ansamblul Folcloric „Estefania Caicedo” (Co­ lumbia), Ansamblul Fol­ cloric „Ardealul” Sibiu. Recital susţinut de Nico­ lae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu şi Formaţia „Crai Nou” Alba Iulia, spec­ tacol aniversar "Maria Ciobanu", Ansam­ blul Folcloric „Ceata Junilor” Sibiu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”.

*Festivalul “Tradiţii culinare pe Târnave”, Moşna.

 

Expoziţii temporare

 

*"Călătorii minera­ logi­ ce în Transilvania. Colec­ ţia de minerale Samuel von Brukenthal", Muzeul de Istorie Naturală.

*"Guşteriţa prin ochii paleontologului", Muzeul de Istorie Naturală.

*"Cartographia impe­ rialis: Johann Baptist Homann", Cabinetul de Cartografie al Palatului "Brukenthal".

*"Acelaşi palat în lumini diferite", Curtea interioară a Palatului "Brukenthal".

*"Rosturi şi rostiri la saşi", Casa Artelor.

*"De la mineral la reme­ diu homeopat. Hahne­ mann în Sibiu - 240 de ani (1777 - 1779)", Muzeul de Istoria Farmaciei.

*"3 piese, 3 secole de istorie locală", Palatul "Brukenthal".

*"Verbum Domini Ma­ net in Aeternum: Bibliile lui Samuel von Bruken­ thal", Sala Multimedia a Casei Albastre.

*"O istorie a balului cu­ prinsă în ordinele de dans", Cabinetul de Stam­ pe al Palatul "Brukenthal".

*"Prelucrarea lemnului şi a fierului în Transilvania - ieri, astăzi şi mâine", curtea interioară a Muzeu­ lui de Istorie "Casa Altem­ berger".

*"Patrimoniul viitorului, colecţia de artă contem­ porană a Muzeului Naţio­ nal Brukenthal", Muzeul de Artă Contemporană.

*"Este vorba despre Mexic... Eso es Mexico...!", Casa Hermes.

*"Barock Kolloquium. Picturi de Michael Lassel", Cabinetul de Cartografie al Palatului "Brukenthal".

 

LUNI

*Ora 20: Classics for Pleasure, Piaţa Mare.

 

MARŢI

*Ora 9: Ziua comunei Şura Mică, Sala de sport şi terenul de fotbal din localitate. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 12.

*Ora 16: Classics for Pleasure - Corul Naţional de Cameră Madrigal “Marin Constantin”, la Biserica Ursulinelor; Ora 20: Classic Wonders, Piaţa Mare.

*Ora 18: Concerte de orgă la Biserica Evan­ ghelică din seria "Muzica Reformei",  Piaţa Huet. Solist: Michael Leyk, München. Preţ bilet: 10 lei (include o vizită în turnul Bisericii, după concert).

 

VINERI - MARŢI

*Ora 10: Târgul Crea­ torilor Populari din Ro­ mâ­ nia, Muzeul în Aer Liber.

*Festivalul Internaţional de Muzică Clasică "GRAF-Art", Gura Râului, până pe 21 august.

*Ştranduri şi piscine în judeţ: Ştrand Aqua Fun Sibiu (20 lei/ adult, 10 lei/ copil), Aria Aqua (de luni pâna vineri, între orele 6:30 - 9 şi 20-22, biletul de acces costă 35 de lei. Pentru intrari ocazionale se percep 45 de lei, pentru o perioada de 3 ore. Preţul creşte cu 10 lei la 4 ore, cu 20 de lei la 5 ore, iar accesul nelimitat se face cu 60 de lei); Baia Populară (8 lei/ adult, 4,5 lei/ elev sau pensionar); Piscina Versailles, pe drumul dintre Sibiu şi Cisnădioara (între orele 9 - 20, intrare 40 lei/ adult, 20 lei/ copil, cei sub cinci anu nu plătesc); Vestala din Veştem (5 lei/ zi); Aqua Blue din Talmaciu (copiii sub şase ani intră gratuit, 10 lei/ copil până în 15 ani, 15 lei/ adult); Ştrandul din Cisnădie (5 lei/ copil, elev, student, 10 lei/ adult); Aqua Club Elatis din Avrig (20 lei/ adult, 15 lei/ elev, student, copiii sub şapte lei intră gratuit). Com­ plexul „Expro” Bazna (25 lei de luni până vineri, 50 lei în weekend. Copiii plă­ tesc 15/ 25 lei); Lacurile Sărate de la Ocna Sibiului (copiii între 0-10 ani au gratuitate, iar copiii între 10-18 ani plătesc 10 lei pe bilet. Un adult achită 20 de lei).

*Zoo Sibiu: 9.30 – 19.30 (poarta 1), 10.30 - 19.30 (poarta 2), bărci - 10.30 – 19.30. Un bilet pentru co­ pii, studenţi sau pensio­ nari costă doi lei, iar pentru un adult trei lei. Închirierea bărcilor costă 20 lei/ 30 minute, plus 10 lei garanţie/ barcă.

*Plimbări cu bicicleta. Închirieri: 5 lei/ oră, Cazarma 90.

Preţurile biletelor la Mu­ zeul Naţional "Brukenthal" Sibiu (deschis până la ora 18). Pe 15 august, sediile vor fi închise.

Ultimul bilet poate fi achiziţionat la ora 17.15.

Palatul "Brukenthal", Ga­ leria de Artă Europea­ nă: 20 lei; Galeria de Artă Românească: 12 lei; Mu­ zeul de Istorie Naturală: 13 lei, Muzeul de Istoria Farmaciei - 10 lei, Sala Mul­ timedia, Casa Albas­ tră: 4 lei; Muzeul de Istorie "Casa Altemberger" - 20 de lei; Muzeul de Artă Contemporană - 8 lei; Mu­ zeul de Vânătoare - 10 lei.

*Muzeul de Istorie - 6 lei

Ghidaj

Ghidaj expoziţii: 100 lei/60 min./muzeu; Ghidaj centrul istoric: 300 lei. Ghidajul în limbi străine se solicită cu cel puţin 48 de ore înaintea vizitei, fie prin email la adresa info@brukenthalmuseum.ro, fie la nr. de fax 0269 / 211545; 0269 217 691; Se menţionează: data, ora, numărul de persoa­ ne, limba în care se do­ reşte ghidajul (EN, FR, DE).

Grupuri organizate (mi­ nim 10 persoane): Muzeul de Istorie - 13 lei/ per­ soană; Galeria de Artă Con­ temporană - 6 lei/ persoană; Muzeul de Vâ­ nă­ toare - 8 lei/ persoană.

Reduceri pentru elevi, studenţi, card Euro 26, militari, persoane cu handicap uşor: Muzeul de Istorie Naturală: 3,25 lei;  Muzeul de Istorie a Farmaciei: 2,5 lei; Sala Multimedia, Casa Albas­ tră: 1 leu; Galeria de Artă Contemporană - 2 lei; Muzeul de Istorie - 3,25 lei; Muzeul de Vânătoare - 2,5 lei.

Reduceri pentru pen­ sio­ nari: Muzeul de Istorie Naturală: 6,5 lei; Muzeul de Istoria Farmaciei: 5 lei, Sala Multimedia, Casa Albastră: 2 lei; Muzeul de Istorie - 10 lei; Galeria de Artă Contemporană - 4 lei; Muzeul de Vânătoare - 5 lei.

*Muzeul Civilizaţiei Popu­ lare Tradiţionale ASTRA. Plimbări cu bicicleta

*Potrivit conducerii Com­ plexului Naţional Mu­ zeal ASTRA, interioarele vor fi închise lunea şi marţea, iar de miercuri pâna duminică ele vor putea fi vizitate în intervalul orar 10 - 18. Accesul vizi­ tatorilor se face pe poarta principală, cea a Pavilio­ nului Muzeal Multicultural, şi pe poarta nr. 2, de la Hanul din Tulgheş. Cei care vor să vină cu bicicletele în Muzeul în Aer Liber o pot face zilnic, între orele  8 - 10 şi 18 - 20, timp în care este permis şi accesul cu câinii de talie mică şi mijlocie, obligatoriu ţinuţi în lesă.

Între orele 10 - 20, până duminică, vor fi deschise şi Casa Hermes, Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder", Casa Artelor, Muzeul de Etno­ grafie Săsească "Emil Sigerus" şi Centrul Cul­ tural Memorial "Dr. Gheorghe Telea-Bologa", din Nou Român.

Un bilet în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Si­ biului costă 17 lei, res­ pectiv 3,5 lei, cu reducere, pentru elevi şi studenţi, în Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder" - 5/ 1 leu, Casa Artelor - 5/1 leu, Centrul Cultural Memorial "Dr. Gheorghe Telea - Bologa"  - 2/1 leu.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

artmania

sounds

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia