Tribuna
25.000 lei de la stat pentru panouri fotovoltaice. Cine sunt beneficiarii finanţării nerambursabile
25.000 lei de la stat pentru panouri fotovoltaice. Cine sunt beneficiarii finanţării nerambursabile

Mai sunt doar câteva zile până când o parte dintre români va putea obţine bani de la stat pentru achiziţionarea de panouri solare fotovoltaice. Programul finanţat de Administraţia Fondului de Mediu are în vedere creşterea eficienţei energetice, dar şi reducerea poluării prin producerea de energie electrică din surse regenerabile.

Finanţarea oferită de stat vizează doar gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. 
Ministerul Mediului a publicat, pe website-ul instituției, proiectul de Ordin de ministru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Proiectul se află în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile, timp în care persoanele fizice și juridice interesate pot transmite opinii, sugestii, comentarii sau propuneri de modificări. Programul va începe după finalizarea perioadei de consultare publică.

  • "Scopul acestui program este îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică ce va fi utilizată în locuințele situate la cel puțin 2 km față de rețeaua de distribuție a energiei electrice și renunțarea la combustibilii convenționali", au transmis reprezentanţii Ministerului Mediului.
  • "Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Programul se derulează multianual, iar finanţarea lui se asigură din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii", se arată într-un comunicat al Administraţiei Fondului de Mediu.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare imobil aflat la o distanță de cel puțin 2 km față de rețeaua de distribuție a energiei electrice.
Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanțare și care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului.

Sunt considerate cheltuieli eligibile:

a) achiziţia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel puțin 1 kwp, având ca principale părți componente:
• panou fotovoltaic 
• încărcător
• baterii (acumulatori)
• invertor
• materiale conexiuni și siguranțe
• modul comunicație GPS/contor inteligent de măsurare a energiei electrice produse și de înregistrare a funcționării instalației
• structura de montaj a sistemului
• tablou electric de curent continuu-alternativ
b) achiziția instalației electrice interioare în imobil;
c) montajul și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, a instalației electrice exterioare și interioare, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice;
d) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
În cadrul unei sesiuni de finanțare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare pentru toate gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la art. 10, alin. (1).

  • "Pentru fiecare gospodărie se poate obține finanțare o singură dată. În perioada stabilită prin dispoziția prevăzută la art. 10 alin. (2) și doar pentru gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) al aceluiași articol, dosarul de finanţare se depune la consiliul județean în a cărui rază teritorială se află solicitantul", au precizat reprezentanţii afm.ro.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici:
http://www.mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentruaprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-de-sisteme-fotovoltaice-pentrugospodariile-izolate-neracordate-la-reteaua-de-distributie-a-energiei-electrice/2797
Persoana de contact este doamna Carmen Ion, adresă de e-mail: carmen.ion@afm.ro .

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

jidvei

fmct

Thyssenkrupp System Engineering GmbH

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Covoare
turboclima
Licitatie publica

accentmedia