logo
20% din fondurile UE sunt pentru proiecte "verzi". Consiliul Judeţean vrea reabilitare termică şi încălzire eco în spitale şi centre sociale
Sorana MAIER
1139 vizualizari
20% din fondurile UE sunt pentru proiecte
© Arhiva Tribuna

Cel puţin 20% din bugetul de la Uniunea Europeană va putea fi utilizat pentru proiecte şi politici privind schimbările climatice, iar Consiliul Judeţean Sibiu propune în şedinţa din luna februarie aprobarea Strategiei Judeţului Sibiu de reducere a emisiilor de CO2 pentru perioada 2017-2023.
Nouă proiecte cu finanţare europeană sunt cuprinse în această strategie, între care şi reabilitarea termică a trei spitale aflate în subordinea Consiliului Judeţean.

  • "Conform Acordului de Parteneriat şi programelor operaţionale, România, la nivel naţional, va putea accesa aproximativ 8,5 miliarde euro în perioada de programare 2014-2020, fonduri ce ar trebui utilizate şi pentru a facilita adaptarea la schimbările climatice şi intensificarea practicilor şi tehnologiilor verzi într-un număr de sectoare, în special cel energetic, transport, agricultură, alimentarea cu apă, etc.", se arată în document.

Teoretic, obiectivul general de reducere a emisiilor de CO2 care ar reveni judeţului SIbiu în concordanţă cu obiectivele europene şi cele naţionale este de 20% până în 2020 faţă de anul de referinţă 2005 şi de 40% până în anul 2030.

Reabilitări termice şi încălzire cu panouri

În perioada 2017 - 2020, Consiliul Judeţean vrea să obţină finanţare pentru introducerea de energie regenerabilă în nouă instituţii din subordine.
Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă la instituţiile sociale din  Agnita, la Centrul de integrare prin Terapie Ocupaţională Dumbrăveni, la Mediaş, la Agârbiciu.
Aceleaşi proiecte cuprind şi Reabilitarea termica a trei clădiri din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu, a trei clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologfie şi a Spitalui de Psihiatrie.

  • "Pentru perioada 2017 - 2020 Consiliul Judeţean Sibiu a început pregătirea documentaţiilor necesare fundamentării deciziilor de realizare a investiţiilor, respectiv audituri energetice, studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru clădiri al căror consum de energie este foarte ridicat şi a căror eficientizare va avea un impact considerabil, atât din punct de vedere economic şi al schimbărilor climatice, cât şi din punct de vedere social şi financiar", se arată în document.

Energie verde în clădirile publice

Specialiştii spun că pentru a reuşi să reducă cu 20% emisiile de dioxid de carbon, la nivelul clădirilor, autorităţile judeţene vor trebui să recurgă la anveloparea clădirilor - pentru a minimiza pierderile de căldură, iar pentru clădiri mai pot fi implementate proiecte pentru producerea energiei din surse regenerabile de energie, cum ar fi solar- fotovoltaic, solar termic, geotermal.

  • Studiul vorbeşte şi despre "clădiri publice (sediile instituţiilor publice, spitale aflate in subordine, şcoli, grădiniţe, sedii sociale, centre/baze sportive si de agrement, etc.); cele pentru care autorităţile publice pot interveni în vederea îmbunătăţirii performanţei energetice, atât prin lucrări de reabilitare termică, cât şi prin lucrări de modernizare a instalaţiilor de producere şi consum al energiei termice şi de instalare a unor sisteme de automatizare a echipamentelor de utilizare a energiei electrice/termice, Intervenţiile au de asemenea si scopul de a le transforma pe acestea în clădiri exemplare din punct de vedere al eficienţei energetice şi al utilizării surselor regenerabile de energie".

În privinţa locuinţelor proprietate privată, specialiştii spun că "autorităţile locale au la dispoziţie o paletă largă de acţiuni pentru a conştientiza, mobiliza şi determina proprietarii acestor locuinţe să acţioneze pentru reducerea consumurilor de energie."


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

povestea chitarei

classicc junior

tdc sibiu

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
brukenthal
spitalul de psihiatrie
clau
Licitatie publica

accentmedia