logo
Moartă, moartă, dar uite-o ce zglobie şi scoasă-n lume e!
Dragoş BAKO
1243 vizualizari

Pe zi ce trece, România se transformã într-o scenã pe care se joacã o piesã de teatru absurd. Dupã boroboaþa pesediºtilor cu nenorocita aia de Ordonanþã 13, þara a luat foc ºi pare cã toate autospecialele de pompieri nu-s de ajuns pentru a  stinge incendiul naþional. Dându-ºi seama cã prea au fãcut-o de oaie, guvernanþii au abrogat blestemata Ordonanþã, lucru care ar fi trebuit sã calmeze spiritele. Ulterior, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat asupra legalitãþii mult hulitei legi, însã larma era atât de mare, încât vocea acestui for a fost acoperitã de scandãri, cereri ºi reproºuri asurzitoare. Carevasãzicã, Ordonanþa 13 a fost ucisã prin abrogare, e rece, are pantofi noi ºi vatã în nas, i
s-a tãmâiat mormântul, i s-a dat de pomanã. Credeþi? Nici vorbã. Stafia ei bântuie, în continuare, prin pieþe, prin instituþii, e invocatã drept piedicã pusã în calea justiþiei independente, a luptei anticorupþie. Cum mama zmeului poate produce efecte o lege care nu existã, nu înþelegem în ruptul capului. E ca ºi cum ne-am teme de un tâlhar periculos ce zace în temniþã, legat fedeleº. Da, e legitim sã ne apuce frica dacã tâlharul e lãsat sã umble slobod printre noi, dar atâta vreme cât nu se întâmplã asta, de ce sã ne înspãimântãm? Doar aºa, preventiv? Din moment ce Ordonanþa 13 umblã creanga, ca un moroi, semãnând groazã fãrã a exista, înþelegem cã, de fapt, ea nu era o problemã, ci un pretext. Alo! A murit! Un mort nu poate face nimic! Aa, cã poate se reîncarneazã, e altã poveste; e povestea drobului de sare. Dar pânã la o posibilã reîncarnare n-am putea sã ne vedem puþin de cele ce se cer rezolvate în stat? Nu de alta, dar cade þara pe noi, azi-mâine. Nimeni nu mai face nimic, nu se miºcã o coalã, parcã toatã lumea aºteaptã sã vadã ceva, nu se ºtie ce. Numai cã aºteptarea costã, e precum ceasul taxiului care se învârte ºi când maºina staþioneazã. Ceea ce se întâmplã azi în colonia România te convinge cã nu existã vreun interes pentru repunerea lucrurilor pe fãgaºul normalitãþii, cã n-are rost sã aºteptãm vreun semn de maturitate politicã, în stare sã-i aºeze pe decidenþi la sfat. Nu conteazã cã România are nevoie de legi sãnãtoase, de spitale, drumuri, ºcoli, grãdiniþe ºi de liniºte. Jocurile ºi interesele politice meritã orice sacrificiu, inclusiv falimentarea þãrii. Cât despre falimentul moral, pe ãsta îl vom plãti - poate - cel mai scump..comentarii
1 comentarii

Din nefericire,aud zilnic inconstienti care pun paie pe foc si ne spun ca se lucreaza la hulita OUG 13 in continuare,ca e constitutionala,ca de aceasta data se v-a explica opiniei publice ce si cum dar nu uita sa-l incrimineze pe presedinte ca el ar fi vinovatul,etc.
realist,
17.02.2017 08:22
Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia