logo
Vizită inopinată a ministrului Agriculturii, la Sibiu
Vizită inopinată a ministrului Agriculturii, la Sibiu

Duminică, 29 ianuarie 2017, Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a avut o întâlnire de lucru în judeţele Alba şi Sibiu, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Alături de ministrul Agriculturii s-au aflat directorul general adjunct al APIA, care are în coordonare activitatea de control pe teren, directorii executivi ai centrelor județene, dar şi funcționarii cu atribuții de control pe teren la Sibiu, Petre Daea s-a întâlnit cu conducerile Direcţiei Judeţene pentru Agricultură şi Centrului Judeţean APIA Sibiu.
Scopul acestei întâlniri a fost acela de a vedea la faţa locului modalitatea în care se desfăşoară controlul clasic pe teren în judeţele în care suprafaţa eşantionată la controlul pe teren este foarte mare, iar condiţiile de verificare sunt mai dificile, dar şi de a afla stadiul efectuării plăţilor către fermieri şi alte activităţi curente desfăşurate în această perioadă la nivelul APIA.
În cadrul întâlnirilor de lucru organizate în aceste judeţe, ministrul Daea a analizat împreună cu reprezentanţii agenţiei de la nivel central şi judeţean stadiul actual în care se află controlul pe teren, fiindu-i prezentată punctual situaţia pri­ vind numărul parcelelor controlate, numărul parce­ lelor rămase de controlat, precum şi dificul­ tăţile întâmpinate de către echipele APIA aflate pe teren. Totodată, Petre Daea a solicitat conducerii APIA o analiză atentă a încărcării la nivelul fiecărui centru judeţean, pentru o distribuire echitabilă a numărului de funcţionari cu atribuţii de control pe teren în raport cu suprafaţa şi condiţiile de control la faţa locului.
Scopul controalelor pe teren este de a verifica condiţiile de acordare a sprijinului financiar. Astfel, inspectorii de teren verifică fiecare parcelă solici­ tată pentru sprijin direct, ce presupune verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, verificarea clauzei de “fermier activ”, conformitatea cu supra­ faţa minimă a parcelei agricole, condiţiile stabilite pentru a asigura faptul că parcelele declarate sunt într-adevăr parcelele pentru care fermierul este îndreptăţit să solicite sprijin, cât şi declararea tuturor parcelelor.
În judeţul Sibiu nu au fost alocate echipe supli­ mentare de control, deşi în cadrul EuroRegiunii 7 Centru, după Alba, Sibiul a avut cel mai mare eşantion de fermieri picaţi la controlul pe teren. Directorul executiv al Centrului Judeţean APIA Sibiu, Teodor Haţegan (foto) afirmă că "am avut 1.304 fermieri de controlat, cu o suprafaţă de 43.680 ha, respectiv 16.000 de parcele. Aceste controale au vizat 762 fer­ mieri la controlul clasic pe
teren, dintre care 510 fermieri pentru condiţii de eco-con­ diţionalitate şi 85 fermieri pentru măsurile de agre­ ment. Alţi 542 fermieri sibieni au fost controlaţi prin teledetecţie. Dintre aceştia, 20 fermieri au fost controlaţi pe eco-con­ diţionalitate şi 69 pe pache­ tele I şi II de agromediu. De asemenea, pentru GAEC IV (de iarnă) au fost verificaţi 266 de fermieri dacă au respectat condiţia ca 20% din suprafaţa de teren arabil să rămână nearată.
La supracontrolul clasic pe teren, au fost verificaţi 3 fer­ mieri, iar la ferme dispersate alţi 19 fermieri."
Directorul Haţegan l-a in­ format cu acest prilej pe mi­ nis­ trul Petre Daia că întreaga activitate de control a desfă­ şurat-o cu forţe proprii, că până la momentul întâlnirii au fost realizate controalele în proporţie de 82%, urmând ca până în data de 10 februarie să fie finalizată întreaga acţiune de control, în vederea efectuării controalelor admi­ nistrative şi finalizării plăţilor pentru campania 2016.

 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

SmartUP

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia