logo
Sfatul specialistului
Sfatul specialistului

Cu sprijinul conducerii Oficiului Judeţean Fitosanitar Sibiu, conti­nuăm publicarea noilor buletine de avertizare, sfaturi practice, reco­mandări, tratamente fitosanitare la diferite specii de pomi fructiferi, plante sau cereale. Astăzi, con­si­lierul superior Ana Timar reco­mandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de MĂR, PĂR împotriva: gărgăriţei florilor de măr şi păr (Anthonomus pomorum, An­thonomus pyri) şi făinării (Podos­phaera leucotricha).

Tratamentul este curativ. Insec­ticidul se va utiliza numai pe par­celele (pomii) unde există rezervă biologică (P.E.D  = 1-2 adulţi pe pom). Pentru combaterea agen­ţilor de dăunare menţionaţi se re­comandă utilizarea unei variante cu produse de protecţie a plantelor omologate: CALYPSO 480 SC   0,02% + KUMULUS DF 0,3%     sau POLECI 0,03-0,05%   +   COSAVET 80 PU 0,3% .

Perioada optimă de tratament

Când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi (bracteele sunt  distanţate şi la vârf se vede uşor culoarea verde argintiu). Tratamentul se va termina în 3 - 4 zile. Perioada de tratament – se va prelungi cu numărul de zile nefa­vorabile stropirii (ploi, temperaturi mai mici de 60C).  
PENTRU COMBATEREA FĂINĂRII, POT FI UTILIZATE ŞI ALTE  PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

Important!

Înainte de utilizarea produselor de protecţie a plantelor citiţi cu atenţie  prospectul acestora!
Pentru combaterea agenţilor de dăunare menţionaţi, se reco­man­dă aplicarea măsurilor de igienă culturală,  respectiv pentru făinare: tăierea şi arderea lăstarilor atacaţi de făinare; tăierea lăstarilor se va executa cu cel puţin 5 cm mai jos, de locul unde se observă atacul de făinare, pentru eliminarea ochi­lor ce au putut fi infectaţi de la lăstarul bolnav.

Pentru limitarea populaţiei de gărgăriţe se impune tăierea ramu­rilor uscate, răzuirea scoarţei la pomii bătrâni, iar în perioada apari­ţiei adulţilor, dimineaţa (când găr­găriţele sunt amorţite) scuturarea pomilor şi distrugerea gărgăriţelor colectate.   

Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obli­gatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate   în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distri­buitorul de p.p.p-uri  sau se pot preda în campania “SCAPĂ de ambalaje” – http://www.aiprom.ro.

 
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia