logo
Se acordă sprijinul cuplat în sectorul vegetal

Centrul Judeţean APIA Sibiu informează fermierii sibieni că, pentru a beneficia de sprijinul cuplat în sectorul vegetal în 2017, au obligaţia ca până la data de 31 decembrie a.c. să depună documentele specifice fiecărui tip de cultură în termenele prevăzute de lege, după cum urmează:
Sprijinul cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare - mazăre boabe se acordă fermierilor activi care: livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe şi/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de proce­sare înregistrată pentru siguranţa alimen­telor, potrivit prevederilor Ordinelor ANS- VSA111/2008 sau 109/2010;  au consumat cu animalele înscrise în RNE pe care le deţin în fermă minimum 1,9 tone mazăre/ha procesată şi/sau au sto­cat în vederea procesării minimum 1,9 tone mazăre/ha obţinută în fermă pentru con­sumul cu acestea. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza con­sumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 51, în­tocmită şi semnată de către fermier; fac dovada livrării cantităţii minime prevăzute la lit. a), pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comer­cializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producţiei; fac dovada că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei.
Reamintim că procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producţiei, până la 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.
Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializării:  mere, cireşe, vişine, pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fer­mierilor care exploatează livezi de meri, cireşi, vişini şi care fac dovada come­rcializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectar: 7,8 tone la mere; 4,4 tone cireşe şi vişine.
Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru si­guranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordi­nului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Unităţile de industrializare care exploatea­ză suprafeţe cu livezi fac dovada industrializării producţiei proprii în cantităţile prevăzute mai sus prin documente contabile interne, iar dovezile se prezintă la Centrul Judeţean APIA Sibiu, până la data de 31 decembrie a anului de cerere.
Precizăm ccă Documentele menţionate mai sus se pre­zintă la termenele prevăzute în cadrul art. 42- 59 din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din OUG 3/2015.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia