logo
Noutăţi privind "produsul montan"
Noutăţi privind
* oferite de Luminiţa Eneotescu, consilier DAJ Sibiu - Compartimenul Promovare Scheme de Calitate *

 - Pentru început vă rog să ne precizaţi care este cadrul legal pentru utilizarea men­ ţiunii de calitate, facultative "produs montan".

- Este vorba de Ordinul 52/3 martie 2017 privind apro­ barea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cu­ prinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţio­ nale de către operatorii eco­ nomici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

- S-o luăm pe rând. Cine delimitează zona montană?

- În România, zona Montană este delimitată conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

- Ce este produsul mon­ tan?

- Produsul montan este un produs destinat consumului uman în cazul căruia materiile prime, dar şi furajele pentru animalele din fermă provin în principal din zone montane. În cazul produselor prelucrate, prelucrarea acestora trebuie să aibă loc tot în zona montană.

- Cine poate solicita utili­ zarea menţiunii de "produs montan"?

- Solicitanţii pot fi: persoane fizice care deţin atestat de producător; persoane fizice autorizate, întreprinderi indivi­ duale; întreprinderi familiale; societăţi comerciale; coope­ rative agricole; grupuri de pro­ ducători recunoscute conform prevederilor OG 37/2005.
Pentru dobândirea drep­ tului de utilizare a menţiunii "produs montan" solicitantul trebuie să depună o cerere la DAJ Sibiu (str. Someşului nr. 49, etaj 1) însoţită de caietul de sarcini completat conform modelului din anexa nr. 2 şi să deschidă Registrul special de autocontrol. DAJ Sibiu va înregistra cererea în Registrul de control al produselor montane şi va verifica caietul de sarcini şi documentele anexate. Dacă totul este în regulă, DAJ Sibiu va trimite în 5 zile întreaga documentaţie către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agri­ culturii şi Dezvoltării Rurale pentru înregistrare în Regis­ trul Naţional al Produselor Montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial
al MADR.
Pe eticheta "produsului montan" se inscripţionează central şi poziţia din registru. Solicitanţii de "produs mon­ tan" vor fi verificaţi anual de inspectorii DAJ Sibiu numai după notificarea prealabilă a beneficiarului (cu minim 10 zile înainte de data verificării în teren). În cazul nerespectării condiţiilor şi criteriilor speci­ fice, beneficiarul poate pierde dreptul de utilizare a menţiunii facultative "produs montan". El mai poate depune o nouă cerere după cel puţin 24 de luni de la data retragerii.

- Pe ce produse poate fi pusă eticheta "produs montan"?

- Menţiunea "produs mon­ tan" poate fi aplicată urmă­ toarelor categorii: produselor obţinute de la animale (care au fost crescute cel puţin în ultimele două treimi ale vieţii lor în zone montane şi sunt prelucrate în aceste zone); prin derogare, această menţiune poate fi aplicată şi produselor obţinute de la animale trans­ humante, crescute cel puţin o pătrime din viaţă în trans­ humanţă, pe păşuni mon­ tane; produselor apicole - dacă albinele au colectat nectarul şi polenul în zone montane; produselor de ori­ gine vegetală - dacă acestea sunt cultivate în zone montane.

- Ştiu că există anumite operaţiuni care se pot face şi în afara zonei montane.

- Aşa este! Prin derogare de la art. 31 al 1 lit. b din Regu­ lamentul UE 1151/2012 şi de la art. 1 al 1 şi 2 din Regu­ lamentul Comisiei Europene 665/2014 există trei operaţiuni de prelucrare care pot avea loc în afara zonei montane, pe o distanţă de maxim 30 km. Acestea sunt: operaţiunile de prelucrare pentru producţia de lapte  şi produse lactate în instalaţiile de prelucrare aflate în funcţiune la 3 ianuarie 2013; sacrificarea animalelor, tran­ şarea şi dezosarea carca­ selor; presarea uleiului de măsline.

- În încheiere, vă rog să ne spuneţi care sunt localităţile sibiene din zona montană.

- Sunt 25 de localităţi, res­ pectiv: Arpaşu de Jos, Aţel, Biertan, Boiţa, Cârţişoara, Cristian, Gura Râului, Hoghilag, Jina, Laslea, Avrig, Cisnădie, Sălişte, Tălmaciu, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Răşinari, Râu Sadului, Sadu, Tilişca, Turnu Roşu, Valea Viilor.
- Vă mulţumesc! 
 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

SmartUP

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia