logo
Legea Pieţelor
Legea Pieţelor

Readucem în atenţie câ­teva precizări importante din Legea Pieţelor. Astfel, produ­cătorii agricoli, per­soane fizi­ce care doresc să îşi vândă produsele proprii în pieţe sunt obligaţi să deţi­nă şi un atestat de pro­du­cător, care înlo­cuieşte cer­tificatul de pro­ducător.
În caz de nerespectare a acestei obligaţii, producătorul poate fi amendat cu 22.500 lei.

Atestatul de producător cu­prinde numele şi prenu­mele producătorului agricol, denumirea produselor şi su­prafaţa de teren exploa­tată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregis­trate în Registrul Agricol orga­nizat de autorităţile adminis­traţiei publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria. El se eli­be­rează la cerere, după ce autorităţile verifică în teren suprafaţa şi numărul de ani­male pentru care se solicită eli­berarea atestatului de pro­ducător. Valabilitatea aces­tuia este de un an de la data emiterii lui. Menţionăm că Primăriile sunt obligate să eli­bereze atestatul de pro­ducător în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înre­gistrării solicitării, cu avizul consultativ al uneia dintre structurile asociative/profe­sionale care se înregistrea­ză la primărie în acest scop. Organizaţiile care vor să participe la atestarea produ­cătorilor tehnici să se înre­gistreze la primării pe baza certificatului de identificare fiscală, a hotărârii judecă­toreşti definitive de consti­tu­ire şi a statutului care se pre­vadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de ser­vicii de consultanţă, infor­mare şi certificare a calităţii de producător.

133 milioane euro promovare


Comisia Europeană va aloca 133 de milioane euro pentru promovarea produ­selor agricole în anul 2017, în mod special în China, Orientul Mijlociu, America de Nord, Japonia etc. Faţă de anul 2016 este o creştere a sumelor cu 20%.
Cererile se depun din luna ianuarie 2017, iar cofinan­ţarea din bani europeni este de 70-85%. În plus se mai alocă direct de către co­misie fonduri în valoare de 9,5 milioane de euro pentru participarea la expoziţii.comentarii
1 comentarii

Legea Pietelor prevede ca toate capitalele culturale europene sa aiba pietele acoperite, astfel ca producatorii, care platesc taxe destul de mari, sa beneficieze de conditii civilizate. Aceasta lege mai prevede ca intermediarii-bisnitari care alunga producatorii din piete sa fie inlaturati.
City Thor
11.01.2017 10:35
5.15.230.149
Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia