logo
Fostul preşedinte Sibex, Teodor Ancuţa: „Fuziunea BVB-SIBEX ar fi trebuit să se realizeze în 2008-2009”
Fostul preşedinte Sibex, Teodor Ancuţa: „Fuziunea BVB-SIBEX ar fi trebuit să se realizeze în 2008-2009”
Interviu preluat cu acordul autorului din ziarul Bursa * „Actuala conducere a SIBEX nu a reuşit să devoreze toate cele 12 milioane de euro pe care le-am lăsat în conturi”

Bursa de Valori Bucureşti va absorbi Sibex, care, ulterior, îşi va înceta activitatea, potrivit proiectului de fuziune publicat recent. Acţionarii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi cei ai Sibiu Stock Exchange (SIBEX) au început, în aprilie anul trecut, negocierile în vederea unei posibile fuziuni, iar pe 24 februarie 2017 proiectul de fuziune a fost semnat de către reprezentanţii desemnaţi de Consiliile de Administraţie ale celor două societăţi. Conform rapoartelor întocmite de către evaluator, la data de 31 decem­ brie 2016, considerată dată de referinţă, valoarea totală de piaţă a BVB (utilizând aborda­ rea prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate) era de 275.292.020 lei, în timp ce valoarea de piaţă per acţiune de 35,87 lei, fiind calculată ca raport între valoarea de piaţă şi numărul acţiunilor de 7.674.198, cu o valoare nomi­ nală de 10 lei. Pentru SIBEX (utilizând abordarea prin active, metoda activului net ajustat), valoarea de piaţă era de 14.399.222 lei, iar valoarea de piaţă per acţiune este de 0,43 lei/acţiune, sub valoarea nomi­ nală de 1 leu (33.427.926 acţiuni). În schimbul acţiunilor deţinute la SIBEX, acţionarii companiei vor primi acţiuni la BVB. Rata de schimb, al cărei rol constă în desemnarea parităţii acţiunilor societăţilor participante la fuziune, repre­ zen­ tând suportul contabil-ma­ te­ matic în vederea emisiu­ nii de noi acţiuni pentru acţionarii SIBEX, este de 0,01200795, fiind calculată prin raportarea valorii de piaţă a unei acţiuni SIBEX la valoarea de piaţă a unei acţiuni BVB. Teodor Ancuţa, fostul preşe­ dinte al SIBEX, care este şi acţionar, ne-a expus, într-un scurt interviu, opinia domniei sale despre această fuziune.

Reporter: Care este opinia dum­ neavoastră despre pro­ iec­ tul de fuziune dintre BVB şi Sibex, publicat săptămâna trecută?

Teodor Ancuţa: Mă bucur că, după o perioadă de cel puţin 10 ani, de aprobare a fuziunii între BVB şi Sibex în mai multe rânduri, după tot felul de discu­ ţii şi poveşti, este aproape de final această operaţiune şi mare îmi este satisfacţia când ştiu că această fuziune s-a făcut sub conducerea fostului director general al Bursei de la Varşovia, domnul Ludwik Sobolewski. El este cel care a sunat, la Sibiu, primul clopoţel, în ianuarie 2010, la tranzac­ ţionarea pe propria piaţă a acţiunilor Sibex, ocazie cu care am sărbătorit împreună şi 15 ani de la înfiinţarea Sibex. Cred că, dacă nu-l aduceau pe domnul Sobolewski în calitate de director general la BVB, nu se făceau paşi spre fuziunea BVB -SIBEX.

Reporter: Ce părere aveţi despre paritatea la care vor fi schimbate acţiunile SIBEX în acţiuni BVB?
 
Teodor Ancuţa: Pe mine nu m-a interesat şi nu mă intere­ sează paritatea acţiunilor (con­ trar alegaţiilor unor acţionari BVB) în urma fuziunii, cel mai mult mă bucur că totuşi SIBEX nu a murit, deşi actuala con­ ducere o adusese în agonie în cei şase ani de la primul puci din decembrie 2010. “Istoria bursei de la Sibiu s-a întrerupt tocmai din cauza evoluţiei excelente din anii 2006-2010 şi pot spune că realizările noastre privind colaborarea cu marile burse ale lumii, cu piaţa spot şi cu sistemul alternativ de tranzacţionare, piaţa deri­ vatelor, Casa de Compen­ saţie şi Depozitar au făcut ca oraşul Sibiu să devină cel mai mic oraş din lume cu bursă. Aşa am reuşit să implementăm tranzacţionarea derivatelor pe contracte futures prin strigare în ring ca la marile burse de la Chicago în 11 iulie 1997, imple­ mentarea tranzacţionării de­ riva­ telor cu contracte pe opţiuni în 1998, tranzacţionarea în premieră mondială a deri­ vatelor pe acţiuni individuale în anul 2000. Sibex a fost prima bursă autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), prima bursă din Europa care a implementat derivate pe indicele Dow-Jo­ nes, prima bursă din România listată pe propria piaţă în ianuarie 2010. De asemenea, Sibex a reuşit să atragă în structura acţionariatului un operator de calibru (locul doi în Europa), este vorba de Bur­ sa de la Varşovia, prima bursă care a implementat activitatea de market-making şi contrac­ tele pentru diferenţă (CFD-uri). Am reuşit să lansăm pentru tranzacţionarea electronică (şi pentru cele 42 de Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare) una dintre cele mai bune plat­ for­ me din lume, Trayport, platformă pe care se tranzac­ ţionau acţiuni, contracte futures şi opţiuni, energie, cereale, titluri de stat, etc. Mă bucur că după o perioadă de cel puţin 10 ani de aprobarea fuziuni în mai multe rânduri, după tot felul de discuţii şi poveşti s-a reuşit să se facă această fu­ ziune şi mare-mi este satis­ facţia când ştiu că această fu­ ziune s-a făcut sub conduce­ rea fostului dir. gen. al Bursei de la Varşovia (dl. Sobolewski) cel care a sunat primul clo­ poţel în ianuarie 2010 la tran­ zacţionarea pe propria piaţă a acţiunilor Sibex , ocazie cu care am sărbătorit împreună şi 15 ani de la înfiinţarea Sibex. BVB a avut un mare noroc că Sibex a reuşit să aducă Bursa de Valori de la Varşovia în acţionariatul ei şi apoi BVB
să-l aducă dir. gen. pe dl. Sobolewski (care în premieră a venit în România pentru Bursa din Sibiu).
Cred că dacă BVB nu-l aducea pe dl. Sobolewski dir. gen. la BVB nu se făcea fu­ ziunea, aşa cum sunt convins şi că dacă nu ar fi fost adus
d-ul Sobolewski dir. gen. la BVB situaţia bursei nu era cu certitu­ dine cea de azi, adică bună.
Regret că atunci când eu am vrut să-l aduc în 2011 pe dl. Patrik L. Young dir. gen. (după primul puci al lui Sima din decembrie 2010 când a vrut să mă înlocuiască cu "Colombo"), acţionarii Sibex de la SIF-uri care s-au vândut lui Sima pentru sume serioase probabil (Sima spunea 100.000 euro/ 5% voturi, d-ul lordache spunea de excursii în străinătate) au reuşit să distrugă mitul pieţei de capital româneşti numit Sibex.
S-a ajuns ca într-o şedinţă de CA din 2011 după puciul din 29.04.2011, dl. Filimon (repre­ zentant SIF Muntenia) şi dl. Simionescu (reprezentant SIF Transilvania ) reprezentanţii SIF-urilor în CA să-mi spună că nu mai am ce căuta în Sibex!!
Menţionez că şi dl. Patrick Young pe care îl adusesem la Sibiu era un specialist în Burse cu peste 20 de ani pe piaţa de capital şi lucrase la CME, Eurex sau Liffe.
Istoria bursei de la Sibiu s-a întrerupt datorită evoluţiei exce­ lente din anii 2006-2010 şi pot spune că realizările cu înfiin­ ţarea tuturor verigilor marilor burse ale lumii cu piaţa spot şi sistemul alternativ de tranzac­ ţionare, piaţa derivatelor, Casă de Compensaţie şi Depozitar (după încă o majorare a capi­ talului social cu de 3,3 mii. euro în decembrie 2010) au făcut ca oraşul Sibiu să devină cel mai mic oraş din lume cu bursă.
Aşa am reuşit să imple­ men­ tăm tranzacţionarea derivatelor pe contracte futures prin strigare în ring ca la marile burse de la Chicago în 11.07.1997, implementarea tranzacţionării. derivatelor cu contracte pe opţiuni în 1998, tranzacţionarea în premieră mondială a derivatelor pe acţiuni individuale în anul 2000, Sibex a fost prima bursă autorizată de CNVM, a fost prima bursă din Europa care a implementat derivate pe indicele Down -Jones, prima bursă din România listată pe propria piaţă în ianuarie 2010, a reuşit să atragă în structura acţionariatului un operator de calibru (locul 2 în Europa) Bursa de la Varşovia, prima bursă care a implementat activitatea de market - making şi CFD-urile, am reuşit să lansăm pentru tranzacţionarea electronică (şi pentru cele 42 de SSIF-uri care tranzacţionau la Sibex) una din cele mai bune platforme din lume Trayport, platformă pe care se tranzac­ ţionau acţiuni, contracte futures şi opţiuni, energie, cereale, titluri de stat ,etc.
Poate aşa a trebuit scrisă realizarea fuziuni cu intrarea în acţionariatul Sibex a Bursei de Valori de la Varşovia şi a venirii d-ului Sobolewschi la condu­ cerea BVB. Regret că nu am finalizat şi aducerea în acţio­ nariatul Sibex a Bursei din Emirate, bursă care ar fi dorit achiziţia unui pachet de 5% din acţiunile Sibex, preşedintele Bursei din Emirate îmi spunea într-o întrevedere avută în Dubai că deţin 5% din Eurex şi doresc şi 5% şi din Sibex.
Pe mine nu m-a interesat si nu mă interesează paritatea acţiunilor (contrar alegaţiilor unor acţionari BVB ) în urma fuziunii, cel mai mult mă bucur că totuşi Sibexul nu a murit, deşi îl aduseseră în agonie în cei 6 ani de la primul puci din decembrie 2010. Sigur că paritatea ar fi fost alta dacă
s-ar fi realizat în 2011 când s-a aprobat pentru a patra oară fuziunea şi când valoarea de piaţă a unei acţiuni Sibex era de 1,70 lei şi nu de 0,45 lei. Valoarea Sibex în aprilie 2011 la a patra aprobare a fuziunii era de patru ori mai mare faţă de 2016/2017 adică 56,0 milioane lei (33,0 mii. acţiuni X 1,70 lei) şi nu de 14,8 milioane lei (33,0 mii. acţiuni X 0,45 lei). Articolul din ziarul Bursa din 25.08.2010 Defăimarea Bur­ sei sibiene, din interes este relevant pentru evoluţia SC Sibex şi în decembrie a fost puciul lui Sima!
Cei care au condus SC Si­ bex SA după schimbarea mea nu au avut decât un singur gând: să-şi recupereze o parte din banii pe care li-i mâncase Sima (parcă ar fi fost de vină acţionarii Sibex de tunurile primite de la Sima! ) şi astfel nu au reuşit să înfiinţeze nici Contrapartea Centrală, insti­ tuţie impusă la nivel european pentru decontarea derivatelor deşi aveau încă în 2013 cei 7,5 mii. euro. Probabil că nu ar mai fi avut ce să devoreze în urmă­ torii ani, deoarece ei nu-şi aco­ pereau nici chiria sediului din venituri pe care le realizau!!.
Aceşti paraziţi care au condus Bursa de la Sibiu după al doilea puci în 29.04.2011 în frunte cu SIF-urile, Sima, Baloşan, Ovidiu Petru, ş.a. nu au reuşit să devoreze cele 12 milioane de euro pe care le-am lăsat în conturi la cele trei societăţi (SC Sibex SA, Casa Română de compensaţie şi Depozitarul Sibex). Pentru mine a fost o enigmă cum ASF nu a văzut că un operator de piaţă listat (unul din doi), ani la rând a avut cheltuieli de zeci de ori mai mari decât venituri şi acţionarii nu puteam face nimic, priveam neputincioşi la decapitalizarea celor 3 socie­ tăţi ale SC Sibex SA. Regret că această fuziune nu s-a făcut în anii 2008, 2009 şi poate că evoluţia pieţei de capital româneşti ar fi fost alta şi Sibex nu mai avea nevoie să cheltu­ iască sume imense pentru au­ to­ rizarea pieţei spot, a siste­ mului alternativ de tranzac­ ţionare, a Depozitarului Sibex, etc.
Poate succesul Bursei din Sibiu se datorează faptului că această bursă s-a înfiinţat cu banii acţionarilor (bani munciţi şi apreciaţi) şi a pornit de la zero, iar Bursa de la Bucureşti a primit totul gratuit de la dotare, Know how, sediu BVB fiind companie deţinută public de stat şi transformându-se în societate comercială pe acţiu­ ni fuzionând şi cu Rasdaq care a fost tot companie deţinută public. Dacă ar fi mai pe înţeles fostele SVM -uri au primit gra­ tuit tot patrimoniul BVB şi Ras­ daq şi nimeni nu a plătit nimic şi din câte-mi aduc amin­ te a fost opera d-lui Vosganian. Tot­ deauna când primeşti ceva gra­ tuit nu te atrage, nu apreciezi aşa de tare ca atunci când faci o avere cu banii şi cu munca ta. La noi, în permanenţă s-a vor­ bit despre nevoia de reac­ tivare a pieţei de capital şi despre promovarea rolului de finanţare, dar nu am reuşit să depăşim niciodată mediocri­ tatea. SC Sibex SA a început cu listarea bursei noastre deoa­ rece acest fapt a transmis un sentiment de încredere investitorilor în acele perioade dificile, noi trebuia să fim exem­ plu pentru potenţialii emitenţi. Acesta a fost în primul rând motivul înfiinţării pieţei spot, noi nu puteam să cerem BVB să listeze Bursa de la Sibiu pe piaţa lor atâta timp cât ei nu erau listaţi.
Ca să vă daţi seama cât de bine mergea piaţa spot cu o singură societate listată, vă readucem aminte că în 17 mai 2011 pe piaţa spot au fost tranzacţionate într-o singură zi 837.478 de acţiuni Sibex la un preţ de 1,70 lei. După preluarea conducerii Bursei din Sibiu de fugarul Sima şi de urmaşii lui asociaţi s-a ajuns ca în ultimii ani să nu mai fie tranzacţionate nici măcar anual acel număr de acţiuni tranzacţionate într-o singură zi. Cred că în ultimii 3 ani cumulaţi nu s-au mai tran­ zacţionat 837.478 de acţiuni Sibex, volum realizat îrtfr-o singură zi.
Şi totuşi în acea perioadă grea de criză în care trebuia să mă lupt cu elefanţii am reuşit să adun 5,3 milioane de euro necesari înfiinţării Depozi­ tarului Sibex. De asemenea am reuşit să atrag SC Prodplast Imobiliare pe piaţa ATS care la data respectivă consider că a fost de asemenea un pas înainte pentru Sibex.
Îmi pare rău că nu am insistat (din lipsa de timp şi oameni,) să aducem la tranzacţionare SC Adeplast Oradea, societate căreia i-am prevăzut marele viitor potenţial în domeniul construcţiilor. Patronul Marcel Bărbuţ a fost prezent la aniversarea celor 15 ani de activitate ai Sibex şi la lansarea pieţei spot la Sibiu.
Dacă noi am fi mers să continuăm discuţiile la Oradea cu d-ul Bărbuţ, dar au început şi puciurile lui Sima şi ne-am limitat la cele două întâlniri. Poate dacă şi dânsul era mai hotărât şi nu asculta de o parte din invitaţii de la festivitate, sunt convins că am fi listat SC Adeplast pe piaţa spot a SC Sibex SA în 2010 şi listarea ar fi fost un succes şi situaţia Bursei sibiene ar fi fost alta şi SC Adeplast nu ar fi avut acel insucces cum s-a întâmplat.

Reporter: Care este opinia dumneavoastră despre ac­ tuala conducere a Sibex?De ce a ajuns Bursa de la Sibiu în situaţia actuală?

Teodor Ancuţa: Actuala con­ducere a Bursei sibiene nu a reuşit să devoreze toate cele 12 milioane de euro pe care le-am lăsat în conturi la cele trei societăţi (SC Sibex SA, Casa Română de Compen­ saţie şi Depozitarul Sibex). Dacă această fuziune s-ar fi făcut în anii 2008-2009, poate că evoluţia pieţei de capital româneşti ar fi fost alta şi Sibex nu mai avea nevoie să chel­ tuiască sume imense pentru autorizarea pieţei spot, a sis­ temului alternativ de tranzac­ ţionare, a Depozitarului Sibex, etc.
Este păcat că Sibex nu a înfiinţat Contrapartea Centrală, deşi avea 7,5 milioane de euro. Regret că nu am finalizat şi aducerea în acţionariatul Sibex a Bursei din Emiratele Arabe Unite, bursă care ar fi dorit achiziţia unui pachet de 5% din acţiunile Sibex. Preşedintele bursei de acolo îmi spunea că are 5% din Eurex şi că dorea 5% şi din Sibex.  
Bursa de la Sibiu deţine peste 73% din Depozitarul SIBEX. La momentul întocmirii proiectului de fuziune, SIBEX avea următoarele deţineri: 41,19% din Casa Română de Compensare (227.288 lei, res­ pectiv 234.200 lei valoare ajus­ tată); 73,14% în cadrul Depo­ zitarului SIBEX (15.078.081 lei - 14.864.400 lei valoare ajustată); 0,02% la Casa de Compensare Bucureşti (5.350 lei); Totalul activelor financiare disponibile pentru vânzare este de 15.310.719 lei (15.103.950 lei valoare ajustată), conform proiectului de fuziune a celor două burse.

*******

Ca urmare a implementării fuziunii, capitalul social al BVB se va majora în mod cores­ pun­ zător, prin emisiunea unor acţiuni care vor fi alocate acţionarilor SIBEX. Astfel, BVB va emite un număr maxim de 401.401 acţiuni, urmând ca valoarea capitalului social al BVB să fie majorată de la 76.741.980 lei la cel mult 80.755.990 lei, acesta urmând să fie împărţit în maxim 8.075.599 acţiuni. Majorarea capitalului social al BVB va fi de 4.014.010 lei, iar prima de fuziune (câştigul estimat prin fuziune) - de 10.385.212 lei. Titlurile nou emise de BVB vor fi alocate acţionarilor SIBEX înregistraţi în registrul acţio­ narilor la data de înregistrare stabilită prin hotărârile AGA. Conform estimărilor din raport, activele totale ale BVB vor creşte de la 99.060.988 lei la 116.036.243 lei. Acţionarii societăţilor participante la fuziune care nu au votat în favoa¬rea tranzacţiei au dreptul să se retragă din respectivele societăţi şi să ceară cumpă­ rarea acţiunilor lor de către societăţile relevante. Preţul plătit de societatea relevantă pentru titlurile acţionarului care se retrage va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două me­ tode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluarii. Având în vedere calitatea de operatori de piaţă şi de sistem supravegheaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a societăţilor participante la fuziune, opera­ ţiunea se poate finaliza sub condiţia obţinerii aprobă­ rilor din partea ASF şi va deveni efectivă la data implementării. După avizarea proiectului de către directorul Oficiului Regis­ trului Comerţului competent şi/sau de către persoana de­ sem­ nată în condiţiile legii şi după îndeplinirea formalităţilor legale privind publicarea aces­ tuia, proiectul va fi prezentat AGA societăţilor participante în scopul aprobării. Potrivit declaraţiilor făcute de-a lungul timpului de directorului BVB Ludwik Sobolewski, fuziunea dintre cele două burse repre­ zintă o metodă de conservare a activelor acţionarilor Sibex care sunt şi acţionari ai BVB, dar, în acelaşi timp, evaluarea trebuie să fie corectă, ca să nu fie în detrimentul celorlalţi acţionari ai BVB.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia