logo
Povestea Reginei Ana (I): 92 de fapte în 92 de ani de viaţă!
Povestea Reginei Ana (I): 92 de fapte în 92 de ani de viaţă!
Regina Ana a României a decedat luni, 1 august, la vârsta de 92 de ani. O zi mai târziu, Casa Regalã a decis sã prezinte viaţa Reginei Ana printr-o serie simbolicã de fapte. 92 de fapte realizate de-a lungul unei vieţi de 92 de ani!


Tribuna va publica cele 92 de fapte din viaţa Anei, Principesã de Bourbon-Par­ ma, în douã articole. Deo­ camdatã, vi le prezentãm pe primele 46. Celelalte vor fi publicate în ziarul de lunea viitoare. 
1. Regina Ana s-a nãscut la 18 septembrie 1923, la Paris, în al XVI-lea Arondis­ ment, ca Principesã de Bour­ bon-Parma.
2. Pãrinţii Reginei Ana au fost Principele René de Bour­ bon Parma şi Princi­ pesa Margareta a Dane­ marcei, iar bunicii ei au fost Principele Valdemar al Da­ nemarcei, Principesa Marie de Orléans, Ducele Robert I de Parma şi Infanta Maria Antonia a Portugaliei.
3. Regina Ana are printre strãmoşi atât Familia Re­ galã de Bourbon, cât şi Familia Regalã de Orléans, aflate într-o acerbã rivalitate istoricã.
4. Regina Ana este ne­ poata (de frate) a Împãrãte­ sei Zitta a Austriei, strãne­ poata Regelui Cristian al IX-lea al Danemarcei, strãne­ poata Regelui Miguel I al Portugaliei, strã-strã-strãne­ poata Regelui Ludovic Filip al Franţei şi descendentã din Regele Filip al V-lea al Spaniei.
5. Regina a primit şase pre­ nume la botez, pentru a fi mulţumite toate mãtuşile re­ gale: Anne, Antoinette, Fran­ coise, Charlotte, Zita, Mar­ guerite.
6. Numele de alint al Prin­ cipesei Ana, folosit în familie, a fost, de-a lungul întregii vieţi, Nane (în englezã Nan).
7. Prima guvernantã a Prin­ cipesei Ana s-a numit Madame Boutellier, o învã­ ţãtoare din Italia, oraşul Viareggio, unde principesa a locuit cu pãrinţii ei în perioada crizei financiare.
8. Încã din fragedã copi­ lãrie, Regina Ana a iubit mersul pe bicicletã şi pes­ cuitul.
9. La vârsta de doispre­ zece ani, Principesa Ana a urmat la Paris, cu mare plãcere, cursuri de scrimã.
10. De la 16 la 18 ani (1939-1941), Regina Ana a urmat o ªcoalã de Arte Frumoase la New York şi, în paralel, a lucrat la magazinul universal Macy’s, pentru a-şi câştiga existenţa.
11. Regina a urmat la New York în anii 1941 şi 1942 cursurile Parson School of Art, unde a studiat ştiinţa pro­ movãrii comerciale. A termi­ nat cursurile (care aveau durata de trei ani) în mai puţin de doi ani.
12. La New York, Regina a mai lucrat ca vânzãtoare la ma­ gazinul universal Bloo­ ming­ dale’s, pentru a-şi com­ pleta veniturile.
13. La 19 ani, Principesa Ana a cerut permisiunea mamei sale sã se înroleze în rãzboiul antinazist. Mama şi-a dat acordul. Tatãl Anei, Principele René, şi fraţii ei, Principii Jacques, Michel şi André, erau deja înrolaţi şi luptau în diverse unitãţi militare franceze. Ana a mers pe frontul african, apoi european şi în fine german, în cadrul Armatei Franceze.
14. În 1943, Principesa Ana s-a înrolat în Forţele Franceze Libere, a traversat Atlanticul în luna septembrie şi a fãcut studii de infirmierã la Casablanca, apoi la Rabat, în Maroc.
15. Fratele Reginei, Princi­ pele Michel, a luptat atât pe frontul occidental în Forţele Franceze Libere cât şi în Indo­ china, de partea armatei franceze. În Indochina a fost capturat de forţele locale, de unde a scãpat cu preţul unor mari sacrificii personale.
16. Regele Mihai s-a în­ drãgostit de Principesa Ana cu mult înainte de a o cu­ noaşte personal. În timpul rãzboiului, în România cine­ matografele prezentau, îna­ inte de film, scurte reportaje de ştiri, cea mai mare parte de pe front. Regele Mihai, în sala de cinema a Palatului Regal, a vãzut într-un reportaj de rãzboi din Maroc (1943), câteva secunde cu chipul Principesei Ana de Bourbon Parma, care lucra ca infir­ mierã pe front. A cerut ope­ ratorului sã decupeze foto­ gramele filmului şi sã le transforme în mici fotografii, pe care le-a pãstrat apoi, în mare discreţie.
17. Reginei Ana i-au plãcut întotdeauna Jeep-urile, pe care le-a cunoscut îndea­ proape ca ofiţer de legãturã al Armatei Franceze Libere. Ulterior, Regele Mihai i-a dãruit douã asemenea vehi­ cule, cu care Regina a parti­ cipat la numeroase compe­ tiţii, raliuri şi expediţii auto­ mobilistice.
18. Principesa Ana a fost încartiruitã, spre sfârşitul rãzboiului, la castelul familiei de Hohenzollern din Sigma­ ringen, înainte de a-l cu­ noaş­ te pe Regele Mihai.
19. La 22 de ani, în vara anului 1945, Regina Ana s-a întors la viaţa civilã, decoratã cu Crucea de Rãzboi a Re­ publicii Franceze şi avansatã la gradul de locotenent în Armata Franţei.
20. Indiferenţa Reginei Ana la adresa modei şi ţinutelor vestimentare a fost moştenitã de la mama sa, care obişnuia sã spunã “Eu nu mã îmbrac, eu mã acopãr”.
21. Cãsuţa din Dane­ mar­ ca a mamei Reginei Ana, unde aceasta şi-a petrecut o parte din viaţã, se numea Brodrejoj, adicã “Dealul fra­ ţilor”, şi se gãsea în orã­ şelul Gentofte, lângã Copenhaga.
22. Principesa Ana l-a cunoscut pe Regele Mihai la nunta Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu Ducele de Edinburgh, care a avut loc la 20 noiembrie 1947, la Londra.
23. Principesa Ana avea numai 24 de ani când viitorul ei soţ, Regele Mihai I, a fost forţat sã abdice. Împreunã, ei au ales sã înfrunte greu­ tãţile unui exil care a durat cinci decenii.
24. Nunta Principesei Ana de Bourbon-Parma cu Regele Mihai I al României a avut loc în exil, la Atena, în ziua de 10 iunie 1948. Dato­ ritã excomunicãrii viitoarei regine din Biserica Catolicã, niciuna dintre rudele sale catolice nu a luat parte la cãsãtorie.
25. Regina Ana a fost cãsã­ toritã cu Regele Mihai I al României timp de 68 de ani.
26. Regina Ana are îm­ preunã cu Regele Mihai
cin­ ci fiice, pe Margareta, Elena, Irina, Sofia şi Maria. Patru dintre acestea sunt Princi­ pese ale României.
27. Prima locuinţã stabilã a cuplului regal a fost o cã­ suţã în suburbia “La Conver­ sion” a oraşului Lausanne, din Elveţia.
28. La 26 martie 1949 s-a nãscut Principesa Moşteni­ toare Margareta a României, fiica mai mare a Reginei Ana. Destinul a fãcut ca  aceeaşi zi (26 martie), în anul 1881, sã fi fost ziua când România a fost proclamatã Regat.
29. Numele Principesei Moştenitoare Margareta vine de la mama Reginei, Prin­ cipesa Margareta a Dane­ marcei. De altfel, unul dintre numele de botez ale Reginei a fost şi Margareta. Astfel au existat trei generaţii regale cu acelaşi nume.
30. Cuplul Regal s-a mutat în Anglia între 1950 şi 1956, doi ani în satul Bram­ shill, comitatul Berkshire, iar restul perioadei în satul Ayot Saint Lawrence, comitatul Hertfordshire.
31. La 15 noiembrie 1950 s-a nãscut la Lausanne a doua fiicã a Regelui Mihai şi Reginei Ana, Principesa Elena. Principesa a fost botezatã cu numele bunicii sale paterne, Regina-mamã Elena a României.
32. La 28 februarie 1953 s-a nãscut a treia fiicã a Reginei Ana, Irina. Aceasta nu face parte din linia de succesiune la Coroana României.
33. Regina Ana a lucrat ca tâmplar, într-un atelier improvizat acasã, în timpul exilului din Anglia, pentru a nu cheltui bani cu achiziţio­ narea de mobilã. A vândut, duminica, la târg, unele din­ tre piesele de lemn exe­ cutate de ea.
34. Regina Ana a vãzut, în anii petrecuţi în Anglia, de mai multe ori, fantome, în cele douã reşedinţe în care a locuit.
35. Începând cu anul 1956, şi pânã în 1976, Re­ gele şi Regina au locuit în satul Versoix, pe malul la­ cului Leman, în Elveţia, în “Vila Fantasia”.
36. Doctorul mamoş care a asistat la naşterea Prin­ cipesei Sofia, în Grecia, la 29 octombrie 1957, a fost fiul doctorului mamoş din Sinaia al Regelui Mihai. Principesa Sofia s-a nãscut în aceeaşi zi (29 octombrie) cu Regina Maria a României (29 octombrie 1875).
37. Când, la Villa Fanta­ sia, Regele Mihai a avut nevoie de un mic spaţiu pentru atelierul sãu auto, Regina Ana a construit cu mâna ei, pentru Majestatea Sa, o magazie din lemn.
38. La Versoix, Regina Ana a ajutat adesea pe Regele Mihai la atelierul auto, secondându-l în procesul de reparare şi restaurare a jeep­ urilor.
39. Unul dintre jeepurile istorice, restaurate de Re­ gele Mihai, îi aparţine Re­ ginei Ana, fiind cadou per­ sonal din partea soţului sãu.
40. La 13 iulie 1964 s-a nãscut, în exil la Copenhaga, Principesa Maria a Româ­ niei, a cincea şi ultima fiicã a Reginei Ana. Principesa Maria a României îşi trage numele atât de la Regina Maria, cât şi de la Maria de Orleans, bunica maternã a Reginei Ana.
41. De fiecare datã când cuplul regal s-a mutat în casã nouã, prima piesã as­ cultatã a fost Poema Ro­ mânã, de George Enescu, un fel de binecuvântare muzicalã a casei.
42. Între 1976 şi 2004, Regele şi Regina au locuit în Vila Serena din satul Versoix, actualmente dispã­ rutã. Aceasta este adresa cunoscutã de majoritatea românilor veniţi în vizitã la Rege, şi locul înregistrãrii celor mai importante inter­ viuri acordate televiziunii dupã 1989.
43. Regina Ana lasã în urmã doi nepoţi, pe Nicolae şi pe Michael, aceştia nefiind însã incluşi în linia de succe­ siune la Coroana României.
44. Regina Ana lasã în urmã trei nepoate, pe Eli­sabeta Karina, Angelica Mar­ gareta şi Elisabeta Maria, dintre care prima şi ultima sunt incluse în linia de succe­ siune la Coroana României.
45. Regina a fost o fire spor­ tivã. Între sporturile practicate s-au numãrat scrima, echitaţia, ciclismul, gimnastica şi înotul.
46. Singura perioadã, în cei 68 de ani de cãsãtorie, în care Regina Ana a stat despãrţitã de mai multe ori câteva sãptãmâni de Regele Mihai, soţul Reginei Ana, a fost în cei nouã ani în care Regele a lucrat ca broker autorizat la Bursa din New York.

 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

SmartUP

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia