logo
PE URMELE PRECOLUMBIENILOR MEZOAMERICANI ÎN MEXIC, GUATEMALA, BELIZE, HONDURAS (II)
PE URMELE PRECOLUMBIENILOR MEZOAMERICANI ÎN MEXIC, GUATEMALA, BELIZE, HONDURAS (II)
Dupã 12 ore de zbor, cu escalã la Paris, am ajuns în CANCUN, oraș-port la Marea Caraibilor, situat în NE Peninsulei Yucatan care, în ultimii ani a devenit o stațiune respectatã, capabilã sã con¬cureze cu Acapulco. Ne-am plimbat pe o porțiune a Rivierei Maya, ne-am rãsfãțat câteva ore fãcând plajã și baie în Marea Caraibilor și vizitând Insula Femeilor, zonã cerce¬tatã și de Jacques Cousteau.

 

 

Ne-am înscris pe urmele civilizației maya, ajungând în CHICHEN ITZA (în traducere, „La gura fântânii”), oraș-cetate, afirmat și dezvoltat în perioada 250-1200.  Situl se întinde pe 100 km.p, 9 km.p. sunt vizitabili. În zona centralã troneazã Templul Kukulkan (ªarpelui cu Pene / zeului Quetzacoatl), înalt de 54 m, cu 18 terase ce corespund lunilor anului, cu 365 de trepte ce corespund zilelor anului. În timpul echinocțiilor, raza  soa­relui se proiecteazã pe piramidã, iar umbra are forma unui șarpe ce se târãște pe trepte. În vârful piramidei se aflã Tronul Jaguarului (ja­guarul era cel mai venerat ani­mal) și o sculpturã a mesa­gerului divin  Chac Mool – un fel de altar pe tava cãruia se puneau inimile oamenilor sacrificați în procesiuni. Inte­resante sunt și alte construcții: Templul Rãzboinicilor, cu stâl­pi sculptați ce reprezintã sce­ne de rãzboi, Templul Jagua­rilor, Observator, șiruri de Coloane, un Teren de joc cu mingea / poctapoc. Comple­xul Chichen Itza face parte din categoria Minunilor Lumii Medievale și din Patrimoniul UNESCO, 1988.

Ne-am relaxat vizitând o grotã calcaroasã specta­cu­loasã în care se putea face baie, orașul MERIDA cu Pri­mãria pe ale cãrei coridoare se aflã picturi murale cu teme din istoria Mexicului. Într-o imagine, dintr-un știulete de porumb se ridicã figura unui om, pentru cã în  credința maya omul s-ar fi nãscut dintr-un știulete de porumb, plantã sacralizatã.  În apropierea orașului Merida am vizitat complexul maya UXMAL, intrat în Patrimoniul UNESCO, 1994, ce a atins apogeul în perioada 800-1000. Atrag și mențin interesul Piramida Ghi­­citorului, Palatul Guverna­torului,  câteva alte temple, piețe extinse, un Teren de joc ritualic cu mingea. Am tra­versat BELIZE, cu vizitarea unei interesante grãdini zoologice.

În GUATEMALA, cândva teritoriu inclus în Imperiul Maya, ne-am oprit, dupã ce am parcurs câteva sute de metri prin junglã, la complexul TIKAL, cu 200 de temple-piramidã, 3000 de edificii întinse pe 16 km.p, complex intrat în Patrimoniul UNESCO, 1979. Acesta reflectã perfor­manțele civilizației maya prin mulțimea templelor- pirami­dã, altarelor de jertfã,  pala­telor, sediilor administrative, observatoarelor, unui teren de joc ritualic cu mingea ș.a. Complexul cu 33 de stele din QUIRIGUA, intrat în Patri­moniul UNESCO, 1981, ne-a oferit imagini în piatrã ale scenelor din viața comunitãții maya, iar, prin STELA C, am înțeles valoarea calendarului maya, cu datãrile și previ­ziunile fãcute de preoți, inclusiv  cele ce stabileau ciclul 13, sfârșitul acestuia (2012) fiind interpretat  eronat drept sfâr­șitul lumii. În vechea capitalã, ANTIGUA GUATEMALA, intratã în Patrimoniul UNESCO, 1979, am admirat, într-o ma­nufacturã,  frumoase bijuterii de jad.

În HONDURAS, fost teritoriu al Imperiului Maya, am fost uimiți  de complexul COPAN, 300-900, intrat în Patrimoniul UNESCO, 1980.  Am urcat pe treptele palatelor și templelor-piramidã, pe Acropola Pala­tului Regal, am poposit în fața celei mai mari inscripții cu hieroglife încã nedescifrate.

Am revenit în MEXIC, am așteptat cu nerãbdare sã ajun­gem în misteriosul PALENQUE, oraș-cetate maya în statul Chiapas, ce a atins apogeul în perioada 500-900, despre care știam cã face parte dintre Minunile Lumii Strãvechi și din Patri­moniul UNESCO, 1954. Prin­cipalele construcții: Palatul, Templul Soarelui,  Templul Ins­cripțiilor (cu 620 de hie­roglife) sunt ridicate în vremea regelui Pakal cel Mare, al cãrui mormânt descoperit de arheo­logi se aflã la Muzeul de Antropologie din Ciudad de Mexico. Mențin interesul și alte temple-piramidã, piețe mari, altare de jertfã.

Am vizitat biserici creștine, bogat ornate cu aur și argint, în SAN CRISTOBAL de las CASAS, un sat indian, mayaș, San Juan Chamula,  cu o bisericã în rit sincretic (creștin combinat cu ritualuri mayașe), am admirat natura în canionul  SUMIDERO, în timpul unei croaziere, cascada  AQUA AZUL. Deosebit de interesant este complexul MONTE ALBAN, din statul Oaxaca, unul dintre cele mai vechi orașe-cetãți din vechiul Mexic, 500 î.H, emblema civilizației zapotece ce ulterior a interferat cu civilizația maya. ªi acesta a avut perioade de apogeu și de declin. Ruinele rãmase sunt impresionante. În centrul istoric al orașului OAXACA am vizitat  biserici somptuoase, dar și o micã distilerie pentru obținerea tequilei din agave, bãu­tura tradiționalã din varie­tãțile cãreia am gustat și noi pe sãturate. Este și un oraș Tequila, la 56 km. de Guada­lahara – locul de origine al muzicii tradiționale mariachi, chintesența culturalã mexi­canã, foarte apreciatã în lume. Seara, am participat la o cinã  și la un spectacol folcloric.

Pe platoul Mexicului, în statul Hidalgo, am vizitat  situl CHOLULA cu cea mai înaltã piramidã, TEPANAPA (200-800), sub care se aflã mai multe tunele, pe unul l-am strãbãtut și noi. Piramida acoperitã de vegetație este în curs de cercetare arheologicã și în vârful ei troneazã Biserica Nuestra Senora de los Re­medios / Biserica Vindecãrii, de pe platforma cãreia am avut o frumoasã panoramã și am fãcut fotografii.  Am vizitat centrul orașului PUEBLA, intrat în Patrimoniul UNESCO, 1987, cu impunãtoare biserici și cu strãzi largi.

Eram nerãbdãtori sã ajun­gem în ACAPULCO, oraș-port la Oceanul Pacific, loc select de vacanțã, „Paradisul Pacifi­cului”, mediatizat intens cu filmul în care a jucat și a cântat Elvis Presley, „regele rock and roll-ului”, cu vile și case de vacanțã ale vip-urilor lumii pe care le-am privit de la distanțã în timpul unei croaziere. Ne-a bucurat vizitarea orașului TAXCO, construit pe coline, orașul argintului, de unde, cine a vrut, și-a cumpãrat frumoase bijuterii, multe au simboluri maya și aztece.

La 40 de km de Ciudad de Mexico, capitala țãrii, se aflã cunoscutul sit TEOTIHUACAN (în traducere, „Locul unde oa­menii devin zei”), cu apogeul în perioada 200-750, o Minune a Lumii Strãvechi, va­loare în Patrimoniul UNESCO, 1987.  Se știe cã a fost jefuit și stãpânit de tolteci. Am urcat pe treptele  Palatului Quetzalcoatl (Zeul ªarpele cu Pene, considerat și primul rege) și am privit cu interes decorațiile cu sculpturi și cu fresce colorate. Extrem de interesant a fost  Palatul Ja­guarilor, cu numeroase fresce colorate. Am urcat, nu ușor, pe treptele Piramidei Soarelui (65 m înãlțime), și ale Pira­midei Lunii (45 m) și de la înãlțimea lor am privit imen­sitatea  complexului ce se întinde pe 24 km.p.

În GUADALUPE am vizitat cele douã biserici  Santa Maria de Guadalupe,  loc în care unui om i s-a arãtat Fecioara Maria, loc important  de pele­rinaj pentru America Latinã. Ne-am plimbat și ne-am rela­xat pe o barcã bogat decoratã cu flori  ce plutea, alãturi de alte ambarcațiuni, în sunetele muzicii mariachi, pe unul dintre cele mai vechi canale con­struite de azteci, în XOCHIMILCO, intrat în Patrimoniul UNESCO, 1987, și ne-am bucurat de fru­mu­sețea florilor dintr-o rezervație aflatã pe malul canalului.

Ne-am îndreptat spre capi­tala țãrii, CIUDAD de MEXICO, district federal, oraș cosmo­polit, un fel de stat în stat, construit inițial pe ruinele capitalei aztece, Tenochtitlan, unul dintre cele mai mari orașe din lume, unul dintre cele mai importante orașe din America Latinã. Este principal centru economic din Mexic și din America Latinã, principal centru financiar-bancar, comer­cial și industrial, vestit centru universitar, Univer­sitatea Naționalã Autonomã a Mexicului (fondatã în 1551) este inclusã în primele 100 universitãți ale lumii. Are 6 academii, 60 de societãți științifice, numeroase centre de cercetare, mari biblioteci și muzee, teatre.

Marea metropolã se întinde pe 1479 km.p,  la o altitudine de 2250 m, are o populație de 23.116.842 locuitori, constituitã din metiși, europeni, evrei, arabi, amerindieni (mayași, zapo­teci, tolteci, mixteci). Scurt timp am  avut la dispoziție pentru a trece prin Piața Garibaldi, Piața Constituției, Bulevardul Revoluției, cu clãdiri zgârie-nori, monumente ca: Îngerul Independenței, ridicat spre cinstirea eroilor revoluționari, Catedrala Metropolitanã, în stil baroc, cu cinci altare, 14 ca­pele, un naos bogat orna­mentat, Poșta Naționalã (într-un fost conac), Conservatorul. 

În Palatul Național (fosta reședințã a viceregatului spaniol), unde se aflã și unele instituții administrative cen­trale, am vizitat coridoarele împodobite cu impre­sionantele picturi murale ale lui Diego Rivera (1886-1957), mare pictor mexican  din viața cãruia a fãcut parte și pictorița Frida Kahlo (1907-1954). Picturile reconstituie istoria complicatã a Mexicului, scene din viața economicã, culturalã și religioasã a amerindienilor, scene din viața colonialã și modernã a țãrii.

Un obiectiv turistic așteptat a fost Muzeul de Antropologie, proiectat de Pedro Ramirez Vasquez, cu elemente arhitec­turale aztece, ale cãrui exponate ce reprezintã toate civilizațiile mezoamericane ne-au îndemnat sã recapi­tulãm ceea ce am vãzut  în siturile istorice mexicane. Am admirat și fotografiat Discul solar / Calendarul aztec, statui, stele, frize, codexuri, altare de jertfã, mãști, unelte de muncã, bijuterii, capete de olmeci, mormântul lui Pakal cel Mare, fragmente de temple și de palate etc. Încântați și obosiți, ne-am luat bagajele de la hotel și ne-am îndreptat spre aeroport; cele douã avioane: Ciudad de Mexico – Amster­dam, Amsterdam – București, ne-au adus, în 14 ore, acasã, cu gândul la alte experiențe turistice, de cunoaștere: India – Nepal - Tibet, Cuba - Repu­blica Dominicanã, Ecuador – Columbia – Venezuela - Costa Rica - Panama.   

 

Prof.univ.dr Elena MACAVEI          
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia