logo
Un epilog fericit la o tristă, supărătoare şi păguboasă întâmplare, evervant de „modernă”…
Ioan VULCAN-AGNITEANUL
852 vizualizari

Petrecutã imediat dupã sãrbãtoarea creºtinã a iernii, din cea de-a 32-a duminicã de dupã Rusalii ºi prima din fiecare lunã februarie. Sãrbãtoare denumitã în Calendarul Bisericesc  „Reîntoarcerea fiului risipitor”. Numai cã în ceea ce urmeazã sã citiþi va fi povestea povestitã a unui „fecior risipitor” dintr-o familie înstãritã de þãrani-oieri dintr-un sat al Mãrginimii Sibiului. Mai precis, povestea unui fiu care ºi-a cicãlit pãrinþii ºi bunicii pânã când i-au cedat o mare parte din agoniseala lor comunã de o viaþã, dupã care a plecat hai-hui prin lumea largã. Pentru ca apoi, dupã zece ani de ºedere când în Italia, când în Spania ºi în Grecia, sã fie eliberat din cea de-a 5-a detenþie, urcat de bunãvoie în primul avion ºi trimis de unde a venit. Adicã, direct pe pista de aterizare a avioanelor de pasageri de pe Aeroportul Internaþional din Sibiu. Anunþaþi telefonic de translatorul de limbã românã al ultimei sale închisori, pãrinþii, împreunã cu fiica lor mãritatã ºi mamã a trei copii, l-au aºteptat cu ochii înlãcrimaþi de bucurie ºi de emoþie. De teamã ca nu cumva sã fie vãzuþi de vreun consãtean cârcotaº, au ieºit din Aerograrã pe uºa de serviciu al personalului auxiliar, dupã care s-au oprit cu maºina în parcarea, puþin aglomeratã, a celui mai apropiat ºi dosnic restaurant din cartierul sibian „Turniºor”. Dupã ce au îmbucat câte ceva de-ale gurii au plecat cu toþii, nu în satul lor natal din Mãrginime, ci direct la casa, gospodãria, saivanele, stânele ºi pãmânturile cumpãrate în apropiere de Lugojul bãnãþean. Acolo unde Cornel, cumintele ºi harnicul lor fecior de odinioarã muncea ºi îºi petrecea vacanþele de student al Facultãþii de Medicinã- Veterinarã a Universitãþii de Vest din Timiºoara. Numai cã nu a avut nici mãcar atâta rãbdare încât sã îºi încheie studiile, astfel cã la jumãtatea anului trei de studenþie ºi-a luat lumea în cap, obligându-ºi pãrinþii sã-i „încarce” contul bancar cu suma de 50.000 de euro.
  NOTă Mă gândesc că aţi vrea să mă întrebaţi de unde ştiu toată această tristă şi „secretoasă” întâmplare! Iar eu vă voi spune că nu presupusul meu răspuns este interesant de aflat, ci întâmplarea ca atare şi învăţămintele desprinse din ea! Însă ceea ce merită să vă mai spun este că Cornel va ierna şi primăvăra, împreună cu toţi ai casei şi familiei sale, la gospodăria lor comună din câmpia Banatului lugojan. De asemenea, fiind pe terminate vremea fătării oilor şi începutul îngrăşării mieilor pentru Sfintele Sărbători de Paşti şi pentru export, cu toţii vor avea mult de lucru. ªi apoi nu trebuie uitat că „Fiul rătăcitor şi risipitor”, deja s-a reînscris, cu banii părinţilor săi, la aceeaşi facultate. Acolo unde, în luna mai, va susţine cele dintâi examene de diferenţă din anul trei de studenţie. Iar eu, reporterul-gazetar, aducându-mi aminte că feciorul unui prieten de-al meu din Lugoj a susţinut recent examenul de masterat al aceleiaşi facultăţi timişoreane, uşor l-am comvins pe tânărul medic veterinar să-i împrumute toate manualele şi cursurile sale universitare. Astfel că am toate motivele din lume să nădăjduiesc că totul va fi bine! Dorindu-mi să trăisc, citav la cap şi zdravăn la trup, măcar încă atâţia ani încât să pot juca o jienească la nunta lui mărgineană, ca şi la cea de AUR, a credincioşilor şi bunilor săi părinţi iertători!

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

brukenthal

Targul de Craciun Selimbar

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia