logo
Semnal editorial: O viaţă într-o carte
N. I. DOBRA
920 vizualizari
Semnal editorial: O viaţă într-o carte

După aproape şase ani ("Spre necunoscut ”, roman apărut în 2012), Nicolae Inocenţiu Tomescu revine cu vo­ lumul "Străbătând ceaţa" (Editura ARHIP ART, Sibiu, 2017), un "Bildungsroman", cum zic nemţii, "roman al devenirii", cum s-ar traduce în româneşte. L-am citit cu interes, deşi mi-am pierdut deprinderea de a mai parcurge cărţi voluminoase, iar aceasta are peste 540 de pagini îndesate. Mai multe au fost motivele pentru care am citit romanul din doascã-n doascã: sunt prieten cu autorul, suntem de vârste apropiate, suntem de aceeaşi meserie (profesori) şi, cu neesenţiale diferenţe, am parcurs cam acelaşi tra­ seu în viaţă: şcoala la Sibiu, facultatea la Cluj - el la istorie, eu la filologie - repartizaţi la ţară, la un mo­ ment dat, el la Aciliu, eu la Amnaş, sate subordonate co­ munei Sălişte etc. Bineînţeles că, acestea fiind datele, cartea nu mi-a adus nimic nou din ce eu însumi ştiam, dar am apreciat prospeţimea şi acurateţea cu care auto­ rul a surprins şi a redat faptele, atmosfera anilor 1944 -1989, psihologia eclectică, variabilă, schimbătoare a oa­ menilor în funcţie de diferitele conjuncturi politice şi sociale. Personajul principal, cel care dă o oarecare unitate cărţii, este Nuţu, alter ego al autorului, care a învins, prin educaţie, perseverenţă, seriozitate, dar şi prin maleabilitate, toate piedicile, gropile, hopurile, ad­ versităţile inerente unei existenţe.
Cartea are 95 de capitole şi o postfaţă a editorului (şi aici ne potrivim) George Arhip, care, într-un loc, scrie: "(...) ldeea de bază pe care o găsim bogat ilustrată şi în cartea lui Nicolae Tomescu este că istoria adevărată nu este cea propusă de istorici (adică o seamă de date, evenimente, premise şi cauze politico-economice-sociale etc.) ci înseamnă suma istoriilor personale ale "trecătorilor" prin diverse perioade şi evenimente". E un semn că autorul, editorul şi subsemnatul au scris, ti­ părit, respectiv citit ºi înţeles la fel cartea... Sigur, Nicolae Tomescu, dorind să ne ofere o panoramă cât mai completă a epocii în care s-a născut, a crescut şi s-a format în zona Sibiului (Ruşi, Loamneş, Sălişte, Răşinari, Caşolţ) se rătăceşte şi în amănunta parazitare, care ar fi putut să lipsească, fără a dăuna operei (şedinţe, dis­ cuţii cu politrucii epocii, "aventurile" din armată, căro­ ra le-a rezervat 110 pagini, în vreme ce anilor de facultate doar 30 etc.) Încă o observaţie de simplu cititor ar fi: de ce a schimbat numele personajelor lui, mai ales că, dacă ar mai fi în viaţă, n-ar avea ce să-i reproşeze: Zira era Elena Bleahu, pe Labă l-a chemat Ioniţă, vânzătorul de ziare din Piaţa Mare, Popescu era Jean, om deosebit, Vantale e Mantale, miliţian cunoscut de toţi şoferii, Leonte era băiatul medicului şi directoarei Liceului Pedagogic Borcoman, Iulian a fost luliu Cozma, Câmpureanu era inspectorul de istorie Câmpeanu, profesor de calitate, Doru Constant era Constantiniu, o somitate în muzica românească, mort tânăr, Florin este Florin Soare, profesor şi dirijor de valoare, Voasi este Vasile Crişan etc. Volumul ar fi crescut în valoare documen­ tară dacă "Ţuţu" Tomescu n-ar fi apelat la aceste pseu­ donime şi le-ar fi dat numele reale ale personajelor lui surprinse în adevărata lor lumină. Noi mu­ rim şi cine mai ştie care au fost profesorii de la Li­ ceul "Gh. Lazăr" sau de la Şcoala Medie Tehnică?
În rest, cum v-am spus, pentru noi, cei de vârsta a treia, este o cronică a vremurilor prin care am trecut în Sibiu şi împrejurimi ca elevi, adolescenţi, maturi şi, iată, spre apusul existenţei. Nicolae I.Tomescu are vână de povestitor.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

filarmonica

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
cascaval
Licitatie publica

accentmedia