logo
Semnal editorial: O monografie serioasă, de care aveam nevoie
N. I. DOBRA
2488 vizualizari
Semnal editorial: O monografie serioasă, de care aveam nevoie
Recent a apărut volumul "Ineditul schiului sibian. Memoria pârtiilor" (Editura Constant, Sibiu, 2016), scrisă de Dorin loan Nan, profesor de educaţie fizică, mulţi ani, la Liceul "Gheorghe Lazăr”, serios şi exigent, dar şi un împătimit al schiului, marea lui pasiune a vieţii, tradusă în organizarea de competiţii la Păltiniş şi Bâlea şi în a­tragerea a cât mai mulţi copii şi tineri spre practicarea acestui sport de o frumuseţe aparte. Nu-i un secret pentru nimeni că saşii au fondat, la 28 februarie 1911 "Clubul de schi din Sibiu”, dar practicau schiul cu mult timp înainte, încă din 1883 fiind organizaţi în cadrul "Societăţii Carpa­tine Ardelene a Turiştilor" (S.K.V.)

Având o istorie atât de în­delungată, nu i-a fost uşor au­torului să găsească docu­mente, să selecteze din no­ianul de informaţii pe cele edificatoare pentru dezvolta­rea schiului sibian de-a lun­gul anilor. În "Cuvânt înainte", Dorin Nan mărturiseşte: "(...) Schiul a însemnat pentru mine activitatea care mi-a influenţat în mod semnificativ viaţa, începând cu primele coborâri şi căzături de pe dealurile Răşinariului, apoi continuând cu taberele de schi de la Prejba şi Podragu, ca elev de liceu, cursurile şi concursurile de schi, ca student, concursurile de la Păltiniş şi Bâlea, în calitate de arbitru şi organizator, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sarajevo, pe care am reuşit să le văd direct, într-o perioadă de interdicţii, şi alte evenimente la care am fost şi sunt implicat. (...)”
Acestea fiind zise, nu-i de mirare că Dorin Nan a pur­ces la treabă cu plăcere, rea­lizând o monografie deo­sebită, unică în felul ei, pe care iubitorii schiului şi nu numai ei, cu siguranţă, o vor parcurge ca pe o frumoasă poveste de iarnă. Volumul este structurat pe mai multe capitole: Primele urme de schi în munţii Sibiului, Evo­luţia schiului sibian de per­for­manţă, Schiorii sibieni medaliaţi la campionatele naţionale, Personalităţi ale schiului sibian, Concursu­ri­le de schi în date şi impresii, Amintiri netroienite, Orga­niza­rea schiului sibian, Păl­tinişul - leagănul schiului sibian, Păltinişul - aşa cum ni-l dorim şi împănat cu sumedenie de fotografii. Se încheie cu "Consemnări pentru mai târziu" (Al. Con­stantinescu), Bibliogra­fie (din care nu lipsesc Tri­buna şi Tribuna sporturilor), Arbitrii de schi din judeţul Sibiu şi un album de aduceri aminte prin imagini foto.
Nu am a vă detalia, intrând în "măruntaiele" cărţii, fiindcă mi-e imposibil - spaţiul tipo­grafic pe care îl am la dispo­ziţie fiind limitat - dar mă o­presc asupra tragicului eve­ni­ment din 17 aprilie 1977, căruia autorul îi acordă câte­va pagini. Atunci, aflaţi în tabără la Bâlea Lac, în urma unei avalanşe, şi-au pierdut viaţa 17 elevi şi şase pro­fesori de la Şcoala Medie nr. 2, actualul Colegiu "Samuel von Brukenthal", împătimiţi ai schiului. Se aflau în va­can­ţa de primăvară şi, a doua zi ur­mau să coboare, fiindcă în 19 începeau cursurile. Se pare că aşa le-a fost desti­nul, să moară sub covorul de zăpadă pe care-l iubeau atât. (Eram redactor în secţia sociale-sport a ziarului "Tr­ibuna Sibiului" şi n-am scris nimic despre tragedie, fiind­că aşa au fost directivele, "pen­tru a nu crea panică în oraş"?! Bineînţeles că toată lumea a aflat, mai ales că apăruseră anunţuri la mica publicitate, din care oricine îşi putea da seama că a avut loc o tragedie. N-a fost bine, atunci, dar îmi imaginez ce balamuc ar provoca mass-media de azi într-o aseme­nea situaţie.)
Voi încheia cu un pasaj din eseul fostului nostru coleg Al. Constantinescu, un îm­pă­timit şi el al muntelui, a­juns la o vârstă venerabilă: "(...) Efortul de excepţie al autorului de a coagula cu exactitate succesiunea, an cu an, a manifestărilor, a rezultatelor, chiar şi opiniile unor personalităţi ale acestei selecte lumi a schiului - cre­ionează competenţe profe­sio­nale fără reproş, o dăruire fără limite. Răzbate din scrie­rea domnului Nan şi o sub­til-delicată undă de reproş a­dusă administraţiilor judeţe­ne şi celor ale centrului de ju­deţ (căruia îi revine "gos­podărirea" Păltinişului) dato­rată schiorilor sibieni şi nu numai lor. Dacă am fi avut şi noi primari ca cei ai Braşo­vului, sigur am fi avut şi un Păltiniş şi o Vale a Bâlii ca Poiana’’. Adevărat, doar că primarii Sibiului nu-s în stare să administreze nici măcar municipiul, deşi a fost şi va fi "capitală europeană" în toate felurile, când să se ocupe de Păltiniş, spălându-se pe mâini, precum Pilat din Pont, maram că terenu­rile, în majoritatea lor nu-s ale Sibiului, ci ale unor co­mu­ne învecinate şi, veşnica scuză: "N-avem ce face, nu ne permite legea".
Revenind la subiectul nos­tru, lansarea monogra­fiei va avea loc joi, 4 mai 2017, ora 18, la Biblioteca ASTRA, corpul B, etajul 5, sala de conferinţe, prilej cu care se organizează şi o expoziţie de fotografii şi fila­telie, iar membrii Clubului de Turism "Olimp" vor susţine un recital... montan.

 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia