logo
Cărţile bibliotecarului
Cărţile bibliotecarului

Idei născute din preaplinul unor minţi aflate mai mereu în căutarea desăvârşirii spirituale, cărţile se transformă în realităţi concrete după un număr incomensurabil de zile şi nopţi petrecute în compania altor cărţi, adeseori prin sălile unor mai mari sau mai mici biblioteci sau în spaţiile de studiu ale instituţiilor în care sunt arhivate şi stocate date şi informaţii. Trăirile, observaţiile, experienţele, cercetările şi investigaţiile din natură, laboratoare, saloane medicale, săli de operaţie şi institute de cercetare devin, la rându-le, baza pe care se clădesc noi lucrări, făcute toate să înalţe fiinţa umană întru desăvârşire.
         Nu de puţine ori, cei ce stau alături de autori în demersurile lor  sunt bibliotecarii, o bună parte dintre ei pe deplin cunoscători ai zecilor şi zecilor de mii de pagini parcurse şi răsfoite, devenind astfel ei înşişi adevărate enciclopedii cu suflet.
        Cu o bogată activitate în cadrul Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, beneficiar al unor vaste experienţe, al acumulărilor de ani şi ani de zile şi al educaţiei ce a început acasă, încă din anii copilăriei, Radu Irimie e  un astfel de slujitor al cărţilor şi al celor veşnic îndrăgostiţi de ele. Fiul celui ce din dragoste pentru satul românesc a creat atât de valorosul şi importantul muzeu din Dumbrava Sibiului, demnul de permanentă pomenire muzeograf, cercetător, etnolog şi profesor Cornel Irimie, Radu este depozitarul unor ample cunoştinţe- generale şi de specialitate- pe care ştie să le răspândească în profitul celor din jur, dar şi autor al unor cărţi din sfera biblioteconomiei, ce surprind prin varietatea informaţiilor, modul de redactare, tenacitatea, meticulozitatea şi responsabilitatea cu care au fost elaborate.
           Custode al Cabinetelor documentare de la Biblioteca ASTRA, Radu Irimie a înţeles, cu erudiţia celui ce a citit enorm şi cu acumulările universitare ale inginerului, arhivarului şi istoricului, câtă importanţă are punerea la dispoziţia celor avizaţi şi motivaţi a unor cărţi pentru care, scriindu-le, a investit efort, energie şi multă pasiune: Fondul documentar Andrei Oţetea, Fondul documentar Ioana Postelnicu şi Autografe şi dedicaţii din fondul documentar Andrei Oţetea. Lucrările, ultima în format liliput, ca atare inclusă în categoria celor rare şi importante şi pentru colecţionarii obiectelor inedite, au fost publicate la Editura Armanis, în cursul anilor 2015-2016.  Primele două includ documentate rânduri cu  date biografice despre academicianul Andrei Oţetea, creator de şcoală în atât de vastul cadru al Istoriei, şi despre scriitoarea Ioana Postelnicu, autoarea unei ample opere închinate strămoşilor Vlaşini; ambii născuţi în zona încărcată de autentică trăire creştină şi românească a Mărginimii  Sibiului. Peste nouă sute de pagini le-a alocat miilor de tomuri, adăpostite în sălile cabinetelor documentare, pe care le-a prelucrat şi prezentat după toate cerinţele şi rigorile biblioteconomiei, informaţiile fiind oferite înspre folosinţa cercetătorilor şi lectorilor interesaţi şi preocupaţi. Însoţite de reproduceri ale paginilor de titlu, ale celor cu dedicaţiile autorilor, ca şi de fotografii selectate cu delicateţe şi responsabilitate, cele trei cărţi sunt deopotrivă instrumente de lucru şi momente de relaxare şi inspiraţie pentru căutătorii frumosului şi necesarului din toate ale lumii.
         Cărţile bibliotecarului Irimie, omul şi specialistul ce ne-a facilitat multora elaborarea unor cărţi cu mult mai puţin împlinite fără de sprijinul oferit, probează valenţele unui desăvârşit profesionist, dar şi calităţile sufletistului ce a simţit întotdeauna că trebuie să se pună mereu în slujba semenilor şi a nevoilor lor spirituale. Felicitările  şi mulţumirile rămân cele mai frumoase daruri ce-i pot fi oferite în schimb.


 Tiberiu Dumitru Costăchescu


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

artmania

sounds

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia