logo
ASTRA şi Marea Unire, la Şcoala Regina Maria
ASTRA şi Marea Unire, la Şcoala Regina Maria

Luni, 27 noiembrie 2017, elevi de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Şcoala Gimnazială Octavian Goga Răşinari, Şcoala Gimna­zia­lă Poplaca, Şcoala Gimna­zială Mihai Viteazul Şelimbăr, Şcoala Gimna­zială Ocna Sibiului, Şcoala Gimna­zială Veştem, Şcoala Gimnazială Nr. 4, Colegiul Naţional Pe­da­gogic Andrei Şaguna şi de la Şcoala Gimnazială Regi­na Maria, s-au adunat să îşi etaleze cunoştinţele despre istoria Astrei şi contribuţia acesteia la Marea Unire din 1918.
La eveniment au partici­pat: prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiu­nii ASTRA, prof. univ. dr. Ele­na Macavei, preşedinte al Sec­ţiei Şcolare a Asociaţiunii ASTRA, prof. Laura Zotică, director adjunct al Şcolii Re­gina Maria, profesori şi elevi de la şcolile mai sus menţio­nate.
Concursul pe teme de is­torie, ASTRA şi Marea Unire, a început printr-un cuvânt de deschidere rostit de directo­rul adjunct Laura Zotică, du­pă care au urmat cele 25 de întrebări ale competiţiei. În grupuri de câte doi, elevii au răspuns celor cinci seturi de între­bări pregătite de prof. de istorie din şcoala gazdă, ce­rinţe care au cu­prins isto­ria Astrei de la înfiinţarea ei până astăzi şi contribuţia la Marea Unire. La final s-a sus­­ţinut şi o probă de depar­tajare, care a desemnat câş­tigătoarea concur­su­lui: Şcoa­­­la Gimnazială Poplaca, urmată pe locul al II-lea de Şcoala Gimnazială Nr. 4 şi de Colegiul Naţional Gheor­ghe Lazăr, clasat pe locul al III-lea. Au mai fost acordate, de asemenea, şi trei men­ţiuni. Premiile în bani şi cărţi au fost susţinute de Aso­ciaţiune.
Evenimentul s-a încheiat cu o scurtă cuvântare a dom­nului profe­sor Dumitru Acu, care a subliniat importanţa Asociaţiunii în istoria Tran­sil­­vaniei şi apoi a României, precum şi contribuţia unor mem­bri astrişti la înfăptui­rea Marii Uniri.


Prof. Opriş Ovidiu, Şcoala Regina Maria Sibiu

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia