logo
115 ani de la stingerea din viaţă a preşedintelui Partidului Naţional Român, dr. Ioan Raţiu (1828-1902), avocat, acţionar al cotidianului sibian „Tribuna”!
Marius HALMAGHI
942 vizualizari
115 ani de la stingerea din viaţă a preşedintelui Partidului Naţional Român,  dr. Ioan Raţiu (1828-1902),  avocat, acţionar al cotidianului sibian „Tribuna”!

Născut la Turda (19 aug. 1828), fiind descendent al unei vechi familii nobiliare, a urmat gimnazii şi seminarii teologice greco-catolice în Blaj, Cluj şi Budapesta. După participarea activă în Revoluţia română din Transilvania, a absolvit dreptul la Viena, obţinând titlul de doctor în drept la Pesta (1857). A practicat avocatura la Budapesta, Cluj şi Sibiu, unde s-a şi mutat după devastarea casei din Turda (1892). A fost unul din fondatorii Partidului Naţional Român din Transilvania, al cărui preşedinte a fost între 1892-1902. După ce a fost deputat în parlamentul de la Pesta a susţinut fervent pasivismul politic, fiind unul din autorii Memorandumului, închis la Seghedin (1894–95).

Activitatea publicistică a început-o încă din universitate, ulterior colaborând la «ziare ca “Gazeta Transilvaniei”, “Federaţiunea”, dar mai ales în “Tribuna” şi “Foaia Poporului”». După exilarea lui Eugen Brote (1893), preşedintele P.N.R., dr. Ioan Raţiu, a dispus cumpărarea Institutului Tipografic şi a publicaţiilor “Tribuna” şi “Foaia Poporului”. Numeroasele procese de presă au determinat Comitetul Central să evite a fi proprietarul acestora, proprietari nominali fiind Popa Necşa (tipograf), iar după condamnarea acestuia, Tit Liviu Albini (redactor), aceştia obligându-se contractual de a ceda Comitetului Central al P.N.R. toate veniturile Institutului şi ale celor două ziare. Pentru susţinerea publicaţiilor şi promovarea activităţii partidului a înfiinţat un consorţiu pe acţiuni, distribuind 400 de acţiuni ale Institutului Tipografic, Ioan Raţiu şi Iuliu Coroianu cumpărând 120 de acţiuni.

Considerat lider pe viaţă al P.N.R., stingerea sa din viaţă a fost cu totul neaşteptată, “atacul de apoplexie” aducând tristeţea în casele tuturor românilor transilvăneni. Slujba de înmormântare, în micul cimitir al “Bisericii dintre Brazi” din Sibiu, a fost săvârşită de dr. Mihalyi - Mitropolitul Blajului, căruia i s-a alăturat mitropolitul ortodox, Ioan Meţianu. În discursul funebru susţinut de dr. Augustin Bunea s-a amintit «curajul şi statornicia cu care defunctul a continuat lupta pentru realizarea acelui ideal pentru care Inochentie Micu-Klein muri în exil, Petru Pavel Aron se topi ca o făclie în rugăciuni, posturi, milostenii şi înfiinţări de şcoale şi mănăstiri, Grigore Maior se coborî de pe tronul arhieresc şi mulţi sângerară pe câmpul de războiu, gemură în temniţe şi îndurară grele prigoane».

În această cuvenită comemorare, Tribuna înţelege să se detaşeze de «aşa numita “opinie publică” a contimporanilor”…şi mult invocatul tribunal al istoriei» aducând un gest de recunoştinţă memoriei celui care a susţinut până la moarte cotidianul sibian şi “a cărui vieaţă este istoria poporului român din Transilvania şi Ungaria dela 1848 până în ziua de astăzi”.(n.r. 1902)».

Fie-i memoria etern binecuvântată!

Marius HALMAGHI

 

comentarii
1 comentarii

ciudata semnatura,cine scrie articolul ?????
popa prostu
09.12.2017 12:01
Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia