logo
Studenţi sibieni pregătesc alimente inovative în cadrul KNOWinFOOD
Dumitru CHISELIŢĂ
880 vizualizari
Studenţi sibieni pregătesc alimente inovative în cadrul KNOWinFOOD
La începutul lunii octombrie 2017, la Universitatea "Lucian Bla¬ga” din Sibiu Sibiu s-a desfăşurat primul training în cadrul progra¬mu¬lui intensiv KNOWinFOOD „Know¬ledge triangle for food innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability”.

Proiectul este finanţat prin pro­gramul european de mobilităţi Erasmus+ şi a fost iniţiat de ULBS prin Facultatea de Ştiinţe Agricole Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului (ŞAIAPM). Parteneri în proiect sunt: Universitatea ”Claude Bernard” Lyon, Franţa (prin Institute Universitaire de Technologie); University of Food Technology Plovdiv, Bulgaria (prin Faculty of Food Technology); University of Debrecen, Ungaria (prin Faculty of Agriculture and Food Sciences and Environmental Management) şi Supremia S.A. Alba-Iulia, România.

Proiectul este dedicat, în principal, studenţilor din domeniul ali­men­tar, pentru dobândirea de competenţe teoretice şi abilităţi practice de proiectare a alimentelor funcţionale inovative, ţinând cont de tradiţie şi folosind materii prime sustenabile.

În urma unei selecţii, studenţii de la universităţile partenere au bene­ficiat de acest prim training, format dintr-o componentă online (pe platforma proiectului knowinfood. grants.ulbsibiu.ro) şi una aplicativă (cursuri teoretice şi practice susţi­nute de profesori şi formatori de la instituţiile partenere).

Studenţii au lucrat în două echi­pe internaţionale, Blue Team şi Green Team, fiecare formată din câte un student de la fiecare univer­sitate; prima lor mare provocare a fost aceea de a colabora cu oameni necunoscuţi, cu pregătire şi educa­ţie diferite, în altă limbă decât cea maternă (toate acţiunile s-au des­făşurat în limba engleză) pentru a obţine rezultate într-un timp foarte scurt (doar o săptămână).

Trainingul aplicativ s-a desfă­şurat în laboratoarele Facultăţii ŞAIAPM şi la o firmă de profil. Pentru realizarea părţii aplicative, studenţii au avut de răspuns celei de-a doua mari provocări din proiect, cea profesională, aceea de a crea un nou tip de pâine sau produs de panificaţie, îmbogăţit cu fibre. Şi au răspuns cu brio provo­cării! Deşi timpul a fost foarte scurt, au reuşit să obţină pâine cu cartofi şi cozonac îmbogăţite cu fibre naturale din plante.

Performanţa a fost posibilă cu sorijinul trainerilor, şef lucrări dr. ing. Mihai Ognean de la ULBS şi ing. Alexandru Huppert. Aceştia au fost alături de tineri pe toată durata trainingului, dovedind pasiune şi plăcere de a lucra cu ei.

”Suntem foarte mândri şi bucu­roşi că acest prim training  din cadrul proiectului a fost un succes! A fost un efort susţinut de echipă de la începutul acestui proiect pentru care le mulţumesc colegilor mei implicaţi în proiect, din ţară şi străinătate. Totodată, buna desfă­şurare a activităţilor proiectului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul con­ducerii Universităţii şi al conducerii  Facultăţii (ŞAIAPM), a declarat conf. dr. ing. Ion Dan Mironescu, coordo­natorul proiectului.

Acţiunea s-a încheiat cu o festivi­tate la care cea mai bună echipă a fost premiată. Din comisia de selecţie au făcut parte colegi de la ULBS şi reprezentanţi importanţi din industria de profil.  Ambele echipe au obţinut acelaşi număr total de puncte, astfel încât au fost declarate amândouă câştigătoare. ”În realitate, toţi cei implicaţi in trai­ning au fost câştigători!”, a declarat Daniela Preda, directorul Departa­mentului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare al ULBS. ”Prin antrenarea studenţilor, a cadrelor didactice universitare şi a industriei în rezolvarea problemelor legate de alimentaţia sănătoasă a viitorului într-un mediu cooperativ proiectul promovează deviza Erasmus+: Changing lives, opening minds, ceea ce este benefic atât pentru participanţi, cât şi pentru societate, în general”.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

guitar

cibinfest

zilele recoltei

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
auchan
Licitatie publica

accentmedia