logo
"Să preţuim folclorul!", împreună cu elevii şi profesorii din Sibiu
Liuba STARII
847 vizualizari
Grădiniţa nr. 18, în colaborare cu Grădiniţa "Căsuţa Poveştilor", sprijinită de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, Ansamblul Folcloric "Cindrelul-Junii Sibiului", Cercul Militar, Asociaţia Culturală "Ceata" şi Asociaţia "Art Dreams Sibiu" lansează, în martie, cea de-a doua ediţie a proiectului numit sugestiv "Să preţuim folclorul!"

Proiectul se derulează în perioada martie-iunie 2018 şi are  ca scop păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor, prin realizarea u­nor lucrări de artă şi, tot­odată, prin intermediul dan­surilor populare. De aseme­nea, promovează  exemple de bună practică în rândul cadrelor didactice, prin pu­blicarea unui volum cu ISBN, intitulat "Valorizarea elemen­telor de cultură tradiţională în contextul didacticii ac­tuale".

"Încă din primii ani de viaţă, copilul simte admiraţie faţă de creaţiile populare când îşi ascultă bunica cum deapănă firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu cali­tăţile ţăranului român, o sim­te din cântecul duios de leagăn al mamei, din pro­verbe şi zicători, din ghicitori, din doinele ce se cântau încă din vremea strămoşilor noş­tri. Astfel, tradiţiile şi obi­ceiurile  folclorice vor fi permanent o sursă de inspira­ţie, de cunoaştere, de apro­piere şi comunicare între oameni. De aceea, în anul  Centenar al României, con­si­derăm oportun acest pro­iect în vederea evidenţierii valorilor şi obiceiurilor care ne-au consacrat în întregul spaţiu european", spun organizatorii.

Concursul este compus din două secţiuni, printre care secţiunea pentru elevi "Preţuim folclorul de mici!" şi secţiunea pentru cadre didactice "Valorizarea ele­mentelor de cultură tradi­ţională în contextul didacticii actuale".

Prima secţiune va conţine creaţii artistico-plastice ale preşcolarilor şi ale şcolarilor de nivel primar/gimnazial, pe tema proiectului, structurate pe două subsecţiuni, şi anume pictură, colaj, desen, şi artă populară, respectiv împletituri, ţesături, cusut sau ceramică. Termenul limită de primire a lucrărilor este 14 martie, până la ora 12. Lucrările vor fi jurizate în data de 15 martie, de către juriul de specialitate, con­stituit şi aprobat de parteneri şi organizatori. Se acordă premiul I, premiul II, premiul al III-lea, şi premiul special (pentru copii cu CES) şi men­ţiuni pentru fiecare subsecţiune, respectiv nivel de învăţământ şi adeverinţe de participare pentru profe­sorii îndrumători. De ase­me­nea, joi va avea loc festi­vitatea de premiere a elevilor.

Secţiunea a II-a va conţine realizarea unei mini-sesiuni de comunicări pe tema pro­iectului în data de 15 martie în incinta Cercului Militar Sibiu. Lucrările cadrelor di­dactice vor fi structurate pe două axe, respectiv basme, legende, poveşti şi povestiri, inclusiv pregătire şi dez­voltare profesională, prezen­tări ale proiectelor derulate în grădiniţe şi şcoli. Terme­nul limită de primire a lucră­rilor este 30 aprilie.

La finalul proiectului, în lu­na mai, va fi editat volumul cu lucrările trimise de ca­drele didactice.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

filarmonica

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
cascaval
Licitatie publica

accentmedia