Tribuna
Rezultatele proiectului-pilot "Învăţare prin Joc şi Explorare”, prezentate la ULBS
Liuba STARII
751 vizualizari
Rezultatele proiectului-pilot
Proiectul-pilot de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar "Învăţare prin Joc şi Explorare" a ajuns la final. Vineri, 16 martie, în Aula Magna a Facultăţii de Medicină, s-a desfăşurat o con-ferinţă de bilanţ a acestuia. Timp de trei ore, organizatorii şi participanţii programului au discutat despre utilitatea strategiei didactice, valoarea adusă procesului de învăţământ şi, totodată, planurilor de diseminare viitoare a rezultatelor proiectului.

Evenimentul a fost deschis de prof.dr. Daniel Mara, care a prezen­tat calendarul activităţilor, desfăşu­rate în cadrul proiectului "Învăţare prin Joc şi Explorare. "Suntem la o conferinţă finală, organizată cu scopul de a împărtăşi câteva ex­perienţe extraordinare pe care le-am acumulat în acest proiect. Ideea programului i-a aparţinut ma­nagerului Eleonorei Scarlet Ritter, care a reuşit să se mobili­zeze şi să îl pună în aplicare. În luna iulie, a avut loc elaborarea definitivă a proiectului, care s-a realizat la Universitatea  "Alice Salomon" din Berlin. În luna august, a avut loc selecţia partici­panţilor , urmând în septembrie o conferinţă de deschidere iniţială a proiectului şi ne bucurăm că am reuşit să marcăm foarte frumos şi optimist acest demers. În octom­brie, s-a desfăşurat  primul workshop la foarte multe şcoli. În noiem­brie am organizat al doilea workshop la Albota, judeţul Sibiu. În ianuarie a urmat un workshop la şcoala din Cârţa. În februarie  a avut loc o etapă foarte importantă, în care colegii implicaţi au proiectat, au organizat  şi au evaluat un ate­lier de învăţare în instituţiile din care provin. Am fost surprins de rezul­tatele lor extraordinare", a spus prof. dr. Daniel Mara.

La evenimentul de bilanţ, au fost prezenţi profesori şi reprezentanţi ai conducerii ULBS, precum pro­rectorul Livia Ilie, care a remarcat rolul şi importanţa învăţământului primar în formarea studenţilor.

"Apreciem în mod deosebit acest proiect şi mie personal mi se pare foarte important. Până la urmă, noi, Universitatea, benefi­ciem de toată munca dumnea­voastră şi apreciem faptul că primii paşi îi coordonaţi dumneavoastră şi modul în care reuşiţi să îi formaţi ne ajută şi pe noi. Responsa­bilita­tea pe care dumneavoastră o aveţi e chiar mai mare decât a noastră. Noi luăm oameni maturi, deja formaţi cu un sistem de gândire, un mod de învăţare, dar formarea lor ca viitori adulţi, fundaţia, o puneţi dumneavoastră. Având în vedere acest lucru, ne propunem să întă­rim acest parteneriat în încercarea de a veni nu numai să vă mulţumim dar şi să lucrăm împreună", a spus prorectorul ULBS.

 

O viziune inovatoare asupra procesului didactic

Prin intermediul acestui program, organizatorii  şi-au pus ca obiectiv acela de a identifica dificultăţile pe care învăţământul preşcolar si primar rural le întâmpină în procesul educaţional, de a oferi un concept teoretic şi o strategie didactică eficientă de descoperire, pe de o parte a resurselor de creativitate şi talent specific vârstei fragede a copiilor, iar pe de altă parte de a crea un parteneriat timpuriu copil-adult, care să însoţească în mod bene­fic creşterea, integrarea socială şi dezvoltarea abilităţilor autentice. "Proiectul a oferit celor 22 de cadre didactice participante ocazia de a exersa o viziune inovatoare asupra procesului didactic, şi anume învăţarea prin joc şi explorare, în cadrul atelierelor de învăţare. Schimbul de experienţă între ca­drele didactice, comunicarea efi­cientă şi reflecţia asupra activită­ţilor reprezintă un capital extraor­dinar în dezvoltarea profesională a celor implicaţi, iar aplicarea la clasă a experienţei dobândite la formarea aceasta este cea mai importantă", a spus Claudia Sim­tion, inspector şcolar general al IŞJ Sibiu.

În final, participanţii proiectului au povestit despre propriile expe­rienţe şi cunoştinţe dobândite.

"Mă bucur că am avut norocul să fiu printre primii participanţi la etapa pilot a acestui proiect. Totul a fost extraordinar şi neaşteptat de bine. Noi credem că este nevoie să descoperim alte drumuri în labirintul sistemului educaţional, alte căi de parcurs spre interesul elevilor care nu mai acceptă ava­lanşa de informaţii teoretice fără aplicaţie în viaţa reală", a spus Mă­dălina Sporiş, profesor în învăţă­mântul primar la Liceul Teoretic "Constantin Noica" din Sibiu.

Proiectul-pilot a fost iniţiat de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi Universitatea "Alice Sa­lomon" din Berlin, cu sprijinul finan­ciar al companiilor partenere Bele­duc Lernspielware GmbH Germa­nia şi Happy Arts & Crafts SRL Romania.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Profesional PN

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia