Tribuna
PROTOPOPUL, PROFESORUL ŞI ASTRISTUL IOAN HANNIA DIN SADU
PROTOPOPUL,  PROFESORUL  ŞI ASTRISTUL IOAN HANNIA DIN SADU
- 200 de ani de la naştere –

Ioan Hannia s-a născut la 20 martie 1818, în comuna Sadu, într-o  familie de agricultori-păstori. A urmat cursurile primare în localitatea natală, apoi cele gimnaziale la Sibiu (1833-1838) şi Cluj (1838-1841). În anul 1841 a luat calea Vienei unde avea să urmeze cursurile Facultăţii de teologie (vestita „Santa Barbara” din capitala austriacă).

            La finalul studiilor superioare, revenit la Sibiu, este numit secretar al Episcopiei. În scurtă vreme, Mitropolitul Andrei Şaguna, cel care l-a protejat,  îl numeşte profesor la Seminarul diecezan, devenit în 1850  Institut teologico-pedagogic  unde ocupă Catedra de Teologie morală şi pastorală. Ioan Hannia se alătura acum, în calitate de dascăl, unei pleiade de vestiţi cărturari: Nicolae Popea, Ioan Popescu şi Zaharia Boiu.

            Până în anul 1865 cursurile de teologie şi pedagogie se desfăşurau sub directa supraveghere a Mitropolitului Andrei Şaguna. Actele, în totalitatea lor, erau întocmite de profesorul Ioan Hannia, devenit în 6 iunie 1865, director al Institutului. Activează în această calitate până la pensionarea sa (1 septembrie 1895), după o asiduă şi fructuoasă muncă de trei  decenii pusă în slujba învăţământului teologic românesc.

             După hirotonirea  ca preot îl aflăm, mai întâi,  ca şi catehet pentru elevii ortodocşi de la Liceul din Sibiu;  la 25 aprilie 1855 este desemnat protopop de Sălişte, funcţie deţinută până în anul 1880, în paralel cu activitatea didactică şi administrativă prestată la Institutul teologic sibian, efortul  pe acest tărâm fiind apreciat şi prin frumoasele edificii şcolare care s-au înălţat sub oblăduirea sa.

            Ioan Hannia este prezent, prin acţiuni remarcabile în viaţa naţională şi bisericească, fiind  un militant de seamă pentru drepturile sociale ale românilor din Transilvania (participant activ la evenimentele de la 1848). După anul 1868 face parte constant din Sinodul arhidiecezan şi din Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului.

            Protopopul Hannia s-a manifestat şi ca  membru activ al „Astrei”; a fost vicepreşedinte al acesteia (1867-1870), ales cu 69 de voturi, membru al  primului Comitet al Asociaţiunii, organ alcătuit din douăsprezece persoane. Într-o şedinţă a acestui for de conducere, din 4 ianuarie 1870,se emite  o declaraţie publică, semnată de I.Hannia şi I.V.Rusu, un protest împotriva unor articole calomnioase la adresa poporului român apărute în „Heidelberger Zeitung”, sub semnătura  profesorului W.Wattenbach.

 Sădeanul  fost , de asemenea, membru fondator al Băncii de asigurare „Transilvania” şi al Băncii „Albina” din Sibiu, o perioadă de timp vicepreşedinte al Comitetului de conducere al acesteia.

La solicitarea lui Visarion Roman se constituia un comitet în vederea dezbaterii „proiectului de statut” privind înfiinţarea Băncii „Albina”, Ioan Hannia făcând parte din acest nucleu alături de David Urs baron de Margina, Paul Dunca şi Ilie Măcelariu; ceva mai tîrziu este cooptat în  Comitetul fondator al acestei instituţii financiare. Printr-un Decret Imperial, Statutele nou înfiinţatei bănci au fost aprobate la 14 iunie 1871; în baza Regulamentului sunt aleşi în unanimitate următorii: Dr. Alexandru Mocioni - preşedinte; Paul Dunca - vicepreşedinte, Ioan Hannia - casier, Visarion Roman -director interimar.

În toamna anului 1896, în pofida vârstei înaintate, Ioan Hannia prezida adunarea de constituire a societăţii comerciale „Concordia” din Sibiu.

Se stinge din viaţă la 30 martie 1897, meritele răposatului fiind relevate în frumoasele cuvinte de pomenire ţinute de Zaharia Boiu, dr. R.Roşca, directorul Seminarului Andreian şi Nicolae Togan, membru al Comitetului Asociaţiunii şi bibliotecar al Astrei. În luarea de cuvânt, Nicolae Togan menţiona  că participă la „aceste momente de supremă durere, când după legea firei trebuie să aşezăm în mormânt rămăşiţele pământeşti ale unui neobosit şi până la adânci bătrâneţe vânjos şi nepregetat muncitor pe aproape toate terenele de muncă... să ne mângâiem, căci Ioan Hannia numai trupeşte a murit, numele lui însă va trăi în istoria culturii noastre naţionale..”

După moartea sa, neavând urmaşi, biblioteca personală a acestuia a intrat în fondurile Bibliotecii Mitropolitane din Sibiu.

                                                                                  Dr. Lucian GIURA

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Profesional PN

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia