Tribuna
Avrig
Participanţi din toată ţara la „Edenul Transilvănean”

După ce, în cursul zilei de marţi, au sosit la Avrig din toa­te colţurile ţării şi au încercat să se acomodeze cu peisajul şi oamenii de aici, partici­pan­ţii la prima ediţie a Taberei de creaţie şi recreaţie „Ede­nul Transilvănean” au petre­cut miercuri prima zi plină pe meleaguri sibiene. Progra­mul zilei a debutat la Primă­ria Avrig, unde scriitorii şi artiştii (32 de participanţi, din mai multe judeţe ale ţării) au fost primiţi de reprezentanţii conducerii oraşului. După ce au aflat câte ceva despre oraş şi oamenii de aici, organiza­torii şi participanţii la tabără s-au prezentat şi au făcut o succintă prezentare a acestei acţiuni. De asemenea, au fost adresate mulţumiri pentru felul în care au fost primiţi şi trataţi de către gazde.
Următorul punct din pro­gramul zilei a fost o scurtă plimbare prin Avrig, cu acest prilej participanţii fiind „pro­vocaţi” la cunoaşterea câtorva dintre cele mai importante obiective ale oraşului (Bise­rica Ortodoxă „Floriile”, mormântul cărturarului Gheor­ghe Lazăr, Biserica Evanghelică fortifi­cată, Ca­tedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”).
La catedrală, oaspeţii au fost întâmpinaţi de proto­popul Avrigului, Vasile Gafton, care a oficiat pentru cei pre­zenţi un Te Deum. După a­cest moment, au urmat o scur­tă prezentare a istoriei acestui lăcaş de cult şi un cuvânt de bun venit. Pentru următorul punct al progra­mului, partici­panţii la tabără au poposit la sediul Pro­topopiatului Orto­dox Român Avrig- Centrul Cultural- Mi­sionar „Gheorghe Lazăr”, unde s-a desfăşurat verni­sajul expoziţiei de grafică „Aripi” a localnicului Radu Vasile Chialda. Prezentarea expoziţiei a fost făcută de cateheţ Ioan Vasiu.
După amiaza, oaspeţii au fost invitaţi la fosta reşedinţă de vară a baronului Samuel von Brukenthal (Prevento­riul), pentru a asista la interesante prezentări despre palatul de vară şi grădinile baroce ale lui Brukenthal, cuprinse în Colocviul „Edenul Transilvănean” sus\inut de Monica Werboschek şi Cor­nelia Feyer.
Seara de miercuri a fost dedicată programului de re­laxare şi carnavalului (Pen­siunea Brânduşa).
Ziua de joi a fost rezervată deplasării la Sibiu, programul cuprinzând mai multe lansări de carte („Masca Univers Antro­pologic”- Emilia Pavel, la sala de conferinţe a Casei Artelor, Piaţa Mică nr. 21, „Suburbii mu­nicipale”- Emi­lian Marcu, Edi­tura Pim- Iaşi- 2011, „Memo­randistul Nico­lae Cristea şi epoca sa” ( Ediţia a II-a)– Anca Sîrghie, Editura Techno Media- Sibiu- 2011, „Aventura lecturii-Scrii­tori străini”- Mioara Bahna, Editura Valman- Râmnicul Sărat- 2012, la Muzeul Civi­lizaţiei Popu­lare Tradiţionale ASTRA), recitalul de poezie susţinut de Horia Zilieru, precum şi întâl­nirea cu mem­brii Asociaţiei Artgothica.
Tabăra de creaţie şi re­creaţie „Edenul Transilvă­nean” s-a încheiat duminică.comentarii
1 comentarii

Ma asteptam ca recreatia sa fie in frumosul peisaj al zonei
Edenul avrigean este pe Valea Avrigului
31.07.2012 04:34
Din aceeasi categorie
sevis

Pastravaria Laita

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Licitatie publica

accentmedia