Tribuna
O poveste deranjantă cu doi vecini plus ceva... pisici (?!?)
Dumitru CHISELIŢĂ
803 vizualizari
O poveste deranjantă cu doi vecini plus ceva... pisici (?!?)

"Bună ziua! Mă numesc T. P.,  (...) am venit să vă arăt lipsa de reacţie a autorităţilor locale pentru rezolvarea problemei familiei noastre. Este vorba de vecinul meu care foloseşte inadecvat instalaţiile sanitare COMUNE celor două aparta­mente, provocându-ne nişte mirosuri pestilenţiale şi toxice, deoarece nu îşi întreţine (...) instalaţiile sanitare comune"

În fapt, conform sesizării primite pe mailul nostru, vecinul lui P.T., este acuzat că ar folosi necorespunzător instalaţia de canalzare co­mună aruncând resturi şi dejecţii de la animalele de companie (pisici, după toate aparenţele), generând în locuinţa sa un miros neplăcut şi nu în ultimul rând, o stare de disconfort.

"Pe mine nu mă intere­sează ce animale deţine el în apartament, mă intereseaza că îmi provoacă DISCON­FORT în momentul când curăţă mizeriile de la ele (probabil pisici) fără a curăţi şi igieniza instalaţiile sanitare comune (rapiţul este la mine) şi foloseşte asta ca o armă de răzbunare pt. recla­maţiile pe care i le-am făcut şi continuă să procedeze aşa pentru că autorităţile CARE AU ATRIBUŢII în această speţă (asociaţia de proprietari, Primăria, Poliţia Locală) nu fac mai nimic! Pentru că, spun ei, nu au baza legală"

(...) Când eu am chemat poliţia locală pt că nu am mai suportat mirosul, vecinul nu a deschis uşa poliţiştilor locali, când şi-a făcut "curăţenie",
şi-a prezentat animalele ca pe nişte jucării de pluş care nu au necesităţi fiziologice, parcă ar fi împăiate!

Consider că în acest fel, individul îşi manifestă reaua credinţă şi, deşi ştie că provoacă probleme mari de sănătate soţiei, care are probleme cu aparatul respi­ratior, continuă să practice ce ştie el mai bine, (...) Dacă mai sunt şi alte persoane care au aceeaşi problemă ca  noi, cu acordul dvs., să se poată adresa ziarului şi să punem presiune pe autorităţi să-şi facă datoria pt care sunt plătiţi din banii noştri."

 

Fără pretenţia de a rezolva ceva în această problemă - e destul de dificil, "acţiunea" petrecându-se în spaţii pri­vate, nu pe domeniul pu­blic, am încercat să descifrăm puţin, legislativ, problema. Da, dom­nul T.P ne-a oferit scan-uri după răspunsurile primite de la asociaţia de proprietari de care aparţine, care a spus că a trimis o somaţie per­soanei respective; Poliţiei Lo­cale, care spune că nu există nicio reglementare a Consi­liului Local privind pisicile, nu există sancţiuni pentru ceva nespecificat în lege şi că răspunsul lor corespunde cu cel al altor instituţii la care s-a făcut apel, sau că, la control, nu s-au constatat nereguli; Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimen­telor Sibiu, care l-a îndrumat înspre Poliţia Locală; Direcţiei de Sănătate Publică, care confirmă că reclamaţia nu se confirmă; Primăriei Sibiu care, prin Serviciul Administraţie Locală, Coordonare şi Aso­ciaţii de Proprietari, care sugerează să se apeleze la ANSVSA .

Treaba e încâlcită, miro­surile sunt cam greu de probat că ele, dacă există, apar şi dispar, iar cei care stau la bloc ştiu exact despre ce vorbim şi cum miroase spre pute prin baie şi bucătărie, pentru că reţeaua de canalizare e "la comun" şi fiecare beneficiază, invers proporţional cu etajul la care se află, de tot ce deversează restul de "colegi". Asta ca să nu mai pomenim de ce vine şi dinspre pivniţă.

Totuşi, facem şi noi ce putem pentru cazuri din acestea. Oferim o parte din baza legală care poate fi invocată în asemenea cazuri/probleme, asta dacă nu se rezolvă problemele amiabil, cu stabilirea unei zile-ore. săptămânale când toţi dă dea cu Domestos (să zicem) prin chiuvete şi toalete, pentru a se mai curăţi din coloana aia.

 

Ce spune legislaţia

 

Legislaţia, naţională şi locală, nu face referire la pisici, dar face referire la traiul "în comun". Astfel, HCL 2016/2004 stabileşte, modificând  H.C.L. nr.210/2001 "pentru apro­barea normelor şi regi­mul contravenţiilor privind gos­podărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Sibiu", la Art. 1 că: "Se interzice creşterea animalelor mari (bovine, cai), precum şi a porcilor şi a oilor, în tot municipiul Sibiu, începând cu data de 01.01.2006. (...) Se interzice creşterea animalelor mici şi a păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele ame­najate în acest scop, igienice şi dezinfectate, amplasate la minimum 10 m. distanţă faţă de locuinţe şi cu respectararea normelor sanitar-veterinare de prevenire şi transmitere a bolilor la om şi animale." Dar aici NU E VORBA de ani­malele de companie. HCL 210/2002 "pentru aprobarea normelor şi regimul contra­venţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Muni­cipiului Sibiu", prevede, la Art. 6 litera d: "să nu păstreze în suprafaţa locativă mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul ce-l degajă deranjează pe ceilalţi locatari sau care, în contact cu agenţii atmosferici, se descompun şi produc deteriorări sau degradări imobilului;

e. să nu deterioreze şi să nu murdărească". La fel, tot aici, Art. 8 se referă exclusiv la animalele de companie - câini, nu altceva.

Conţinutul cadru al Statu­tului asociaţiei de proprietari Ordinul 1058/2019 al Minis­terul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) prevede, la Art 17  "În cadrul proprietăţii indivi­duale, proprietarul are obli­gaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a pro­prietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de în­călzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu".(al. 3) iar la alineatul 4, "Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obli­gaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii". În fine, nimic nu se referă în mod specific la problema pusă de dl. P.T., a cărui situaţie este dificilă mai ales că nu poate proba exact "daunele" pe care spune că i le provoacă vecinul său. Însă, dacă miroul este aşa puternic, acesta în mod SIGUR nu afectează o singură familie dintr-un bloc destul de mare, ci mai multe. Deci acele mai multe familii ar trebui să facă exact demersurile legale pentru reglementarea situa­ţiei. Sau, în ultimul caz, să se apeleze la justiţie, lucru care va fi şi de durată şi costisitor. Oricum, problema e dificil şi de probat legal, şi de rezolvat. Deocamdată, noi ne-am limitat să facem publică o poveste deranjantă cu doi vecini plus ceva pisici. 


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Profesional PN

Neo Plan

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia