logo
spartan
Luna plantării arborilor la Ocolul Silvic Agnita
Luna  plantării arborilor la Ocolul Silvic Agnita

În primăvara acestui an, sub egida ,,Luna plantării arborilor”, Ocolul Silvic Agnita a organizat împreună cu elevii claselor V-VI ai COLEGIULUI TEHNIC „A.T. LAURIAN” din Agnita, în data de 11 aprilie 2019 acțiuni de igienizare a pădurii și vizitarea sediului ocolului silvic și a pepinierei cantonale Agnita, la care au participat 60 de elevi împreună cu doamnele profesoare Zgabercea Dana și Joantă Laura, îndrumați de către personalul silvic al Ocolului Agnita.

Aceste activități au avut ca scop principal conștientizarea elevilor privind importanța pădurilor, apelor, spațiilor verzi, formarea unui comportament ecologic, precum si dezvoltarea capacităților de a aprecia frumosul din natură. Ocolul Silvic  Agnita are în cultură, în acest an, 11 pepiniere în care se produc puieți pentru a asigura regenerarea artificială a suprafețelor care se parcurg cu tăieri de produse principale.

În anul 2019 Ocolul Silvic Agnita efectuează împăduriri pe o suprafață de 20,94 ha, din care plantații integrale 15,95 ha (12,85 ha în pădurile statului și 3,1 ha în păduri aparținând altor proprietari) și completări în plantațiile din anii anteriori pe o suprafață de 4,99 ha, folosindu-se un număr de 104,7 mii puieți din speciile gorun, stejar pedunculat, stejar roșu, paltin de munte și salcâm.

„Pentru obținerea unor rezultate cât mai bune în reușita plantațiilor, în suprafețele parcurse cu lucrările de împădurire se impune executarea pe parcursul sezonului de vegetație a unor lucrări specifice de întreținere a acestora, sens în care a fost planificată realizarea următoarelor lucrări specifice: descopleșirea puieților forestieri de specii ierboase pe o suprafață de 318,26 ha și ajutorarea regenerărilor naturale prin tăierea semințișului neutilizabil pe o suprafață de 257,5 ha. De asemenea, pentru obținerea unor arborete cu o valoare ecologică și economică cât mai ridicată, Ocolul Silvic Agnita și-a propus realizarea în cursul acestui an a unor lucrări silvotehnice de îngrijire și conducere a arboretelor tinere (degajări, curățiri și rărituri) pe o suprafață totală de 537 ha, din care 105 ha în pădurile proprietate a statului si 432 ha în pădurile administrate ale altor proprietari” - afirmă ing. Ioan Vanga, șeful O.S. Agnita.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

artmania

turboclima

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Covoare
Licitatie publica

accentmedia