Tribuna
Lecţii de literatură radiofonică, tipărite la Sibiu, cu Anca Sîrghie şi Alexandru Braşovean
Mihai POSADA
557 vizualizari
Lecţii de literatură radiofonică, tipărite la Sibiu, cu Anca Sîrghie şi Alexandru Braşovean

Doi profesori români de la Sibiu, unul de limba şi literatura română cu specializare pentru literatura universală, conf. univ. dr. Anca Sîrghie, binecunoscut vestitor al culturii româneşti şi dincolo de Ocean şi celălalt, de istorie şi realizator radio, Alexandru Braşovean, Dundy pentru iubitorii de jazz, s-au hotărât să dea tiparului rezultatul colaborării lor în cadrul programului literar Gaudeamus difuzat de postul Radio Eveniment, în formatul căruia, emisiunea Ora de literatură română o avea ca invitat, din 2002 până în 2011, pe doamna Anca Sîrghie. Rezultatul s-a materializat în două volume semnate de cei doi profesori, apărute la Editura Techno Media din Sibiu şi intitulate: Întâlnire pe calea undelor: interviuri radiofonice despre scriitori români, realizate între anii 2002-2008, pentru primul volum, respectiv 2009-2011, pentru al doilea. Ambele sunt bogat ilustrate cu fotografii de epocă ele scriitorilor discutaţi, ori cu fotografii din studiourile Radio Eveniment sau de la clubul de muzică live Imperium din Sibiu, unde prof. Braşovean organiza evocări literar-muzicale fiind totodată interpret la chitară bass. Lansarea volumelor la Sibiu, împreună cu lansarea revistei CENACLUL DE LA PĂLTINIŞ, a avut loc chiar la un an şi o zi de când regretatul prof. Alexandru Braşovean ne-a părăsit.

 Primul volum, apărut în anul 2008, se poate mândri cu un Cuvânt înainte semnat de colega de grupă din studenţie a autoarei, nimeni alta decât Ana Blandiana, ce apare tradus, precum cuprinsul, în limba engleză. La fel, tot în englezeşte şi tot de prof. Rodica Raica, la sfârşitul volumului de 264 de pagini cuprinzând 27 de emisiuni radiofonice transcrise ca tot atâtea dialoguri culturale, apare şi textul Ancăi Sîrghie intitulat De la teama de cronologie a tinerilor la brainstormingul emisiunii/ From the young people’s fear of chronology to the brainstorm of the literary radio programs, iar la final, trei pagini cu prezentarea celor doi protagonişti, sub semnătura prof. Alexandru Braşovean. Din prefaţa Anei Blandiana: „A fi profesor – am crezut întotdeauna – este mai mult decât o profesiune, este o chemare care nu se poate împlini în absenţa pasiunii şi care presupune în egală măsură ştiinţă şi artă. Printre colegii destinaţi carierei didactice, Anca Sîrghie s-a aflat totdeauna pe primele locuri şi, chiar dacă în timp avea să devină – ca autor al unor studii de istorie literară – membră a Uniunii Scriitorilor, destinul ei intelectual s-a întregit sub semnul profesoratului. Cartea de faţă este scrisă de un profesor care încearcă să adauge noi mijloace de comunicare între catedră şi bănci, completând predarea propriu-zisă cu noi metode de persuasiune intelectuală. În punctul de pornire, dialog între doi profesori, cartea devine o dezbatere în acelaşi timp pe marginea istoriei literare în sine, cât şi a metodelor de predare a acestora în liceu, în condiţiile în care manualele trec de la o abordare istoriografică la una estetică sub ochii unor elevi descumpăniţi [...] Departe de litera programei şcolare, dar păstrând consecvent o componentă didactică, răspunsurile devin un exerciţiu de analiză-sinteză menit să încurajeze apropierea de textul literar şi să ofere coordonatele de cultură generală necesară înţelegerii lui. Pe de altă parte, aşezarea operelor în contextul biografic al autorilor lor este transformată într-un instrument de descoperire a scriitorilor ca oameni şi chiar ca posibile modele. În mod evident, întregul volum este gândit ca o chemare către carte, către pagină, către cuvânt, în acelaşi timp îndemn şi semnal de alarmă adresat tinerilor care se îndepărtează de lectură înlocuind-o cu informaţii şi rezumate căutate mai uşor pe internet decât în bibliotecă”.

Al doilea volum, apărut în 2019 (datarea 2011 datorâdu-se regulilor de copyright), structurat pe modelul celui dintâi, beneficiază de textul introductiv O călătorie prin trei secole de literatură română/ A three-century journey of Romanian literature, semnat de directorul Editurii CronoLogia din Sibiu, scriitor şi doctor în filologie, prof. Maria-Daniela Pănăzan. Cuprinde transcriptele a 23 de emisiuni. La finalul volumului, o evocare în cuvinte puţine şi multe imagini: Emisiunile Gaudeamus. O vie amintire. Prefaţa Mariei-Daniela Pănăzan prezintă strădania celor doi profesori-autori tot ca pe o completare a informaţiei lacunare primite de elev în liceul de azi: „Din păcate, viziunea cronologică asupra literaturii române se impune doar în anii superiori ai liceului (clasele a XI-a şi a XII-a), programa şcolară de azi fiind departe de modalităţile de abordare a literaturii din şcoala de altădată [...] Manualele şcolare alocă foarte puţin spaţiu capodoperelor literare din perioada veche, doar în clasa a XI-a mai existând câteva lecţii care abordează acest «segment» istorico-literar”; iar despre volum: „O carte densă. O importantă carte de istorie literară. O carte care pledează pentru studierea cu atenţie a unor perioade literare de mare însemnătate în cultura română şi pentru o mai mare importanţă acordată de autorii de manuale şcolare operelor fundamentale din literatura română”.

Extragem concluzia şi îndemnul reporterului, profesorul Alexandru Braşovean, din încheierea celei de-a douăzecişitreia emisiuni: „Sperăm că interviurile noastre au constituit pentru toţi ascultătorii un inedit «tratat» de literatură română, care le-a îmbogăţit cunoştinţele şi sufletele cu noi frumuseţi. Nu renunţaţi să citiţi!”. Cele două volume de convorbiri radiofonice îi aduc în discuţie pe scriitorii români, începând cu Cantemir, fraţii Văcăreşti, corifeii Şcolii Ardelene, apoi scriitorii paşoptişti, postpaşoptişti, realiştii, cei romantici, moderni, interbelici, contemporani şi nu în ultimul rând creaţia populară cu nestematele sale.

Cele 50 de emisiuni cu dialoguri puteau lua forma tot atâtor articole împrăştiate prin revistele literare, fără a avea impactul – mai întâi radiofonic, apoi de istorie literară strânsă în volum, în două volume – ceea ce ne îndreptăţeşte să îmbrăţişăm părerea celor două prefaţatoare ale volumelor intitulate Întâlnire pe calea undelor, potrivit căreia vocaţia de pedagog a profesoarei de limba şi literatura română Anca Sîrghie este şi rămâne una definitorie şi, susţinem cu toată convingerea, una exemplară, demnă de a fi urmată ca model de comportament profesoral dedicat elevului şi dezvoltării ariei sale de cunoaştere. şi nu numai a elevului – acum, când profesiunea de dascăl este desconsiderată programatic, aşa cum şcoala românească este otrăvită prin programe şi abordări defectuoase, uneori aberante, impuse contra ei însăşi. Fireşte, se cuvine să le mulţumim celor doi profesori, pentru pasiunea, timpul şi energiile dedicate acestui inedit mod de predanie şi desigur, să citim aceste cărţi de istorie literară românească.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Profesional PN

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia