logo
La mulţi ani, domnule profesor Ilie Moise!
La mulţi ani, domnule profesor Ilie Moise!
Astăzi, reputatul etnolog şi folclorist Ilie Moise, prof. univ. dr. şi cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, aniversează 70 de ani de viaţă. Personalitate de referinţă a etnologiei româneşti, profesorul Ilie Moise este recunoscut nu doar pentru implicarea sa activă în domeniul cercetării, conservării şi promovării civilizaţiei tradiţionale, ci şi în cultura sibiană, numărându-se fără îndoială printre acei oameni dăruiţi de Dumnezeu cu har creator şi dorinţa de a aşeza pietre de temelie la dezvoltarea Sibiului cultural.

De 70 de ani, Ilie Moise trăieşte şi respiră esenţa civilizaţiei şi culturii tradiţionale; a deprins dragostea pentru valorile moştenite de la strămoşii noştri în satul Cut de pe Valea Secaşelor şi a cultivat această aleasă vocaţie prin studiile urmate la Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj şi printr-o rodnică activitate ştiinţifică de cinci decenii, concretizată prin cercetări în teren şi lucrări de specialitate dedicate satului românesc. A publicat peste 20 de volume privind cultura şi civilizaţia tradiţională, sute de comunicări ştiinţifice, studii şi articole în reviste de specialitate, acoperind mai toate domeniile culturii tradiţionale româneşti. De referinţă în literatura de specialitate sunt titluri precum: Creatori populari sibieni (1975); Portul popular din judeţul Sibiu (1980, în colaborare cu Horst Klusch); Eternităţi sibiene (1998), Confrerii carpatice de tineret: ceata de feciori (1999), Folcloristica si­biană (1999), Folclor românesc (2001), Sibiu – repere etnologice (2004), Quo vadis, cultura populară? (2005), Sub semnul ceremonialului (2007), Efigii sentimentale (2008), Itinerarii clujene (2008), Oamenii şi locurile Albei (2009), Astra – între identitate şi aliniere europeană – strategii culturale (2012), Crochiuri antropologice (2013, 2014) etc. Mai mult, profesorul Ilie Moise ne-a dăruit, încă din anul 1978, revista de specialitate Studii şi comunicări de etnologie, apreciată astăzi la nivel internaţional şi naţional ca una dintre cele mai bune publicaţii din dome­niu şi singura publicaţie de profil a Academiei Române. Şi tot Domnia Sa a fost iniţiatorul Arhivei de folclor a Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor din Judeţul Sibiu, care deţine culegeri şi înregis­trări realizate de peste o sută de cercetători ai culturii tradiţionale, în principalele zone folclorice şi etnografice ale României.

Dascăl prin esenţă, Ilie Moise a îndrumat generaţii şi generaţii de studenţi ai Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi ai Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia spre tărâmul cunoaşterii civilizaţiei tradiţionale româneşti, iar roadele activităţii sale didactice se văd astăzi în instituţii de cultură din România şi de peste hotare, acolo unde învăţăceii de odinioară duc mai departe flacăra civilizaţiei tradiţionale.
Experienţa sa profesională a fost recunoscută prin cooptarea în numeroase comisii de doctorat, în Comisia de Folclor şi Etnologie a Academiei Române, în Comisia Naţională de Salvgardare a Patrimoniului Imaterial a Ministerului Culturii şi Cercetării, în colectivele de redacţie a unor ample lucrări de sinteză, precum Patrimoniul cultural imaterial din România: Re­pertoriu, Dicţionarul general al literaturii române, în colegiile de redacţie ale revistelor Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Acta Musei Porolisensis, Tradiţii clujene. Tezaure Umane Vii, Cibinium şi Revista de etnografie şi folclor, precum şi în jurii de specialitate. În anul 1999, în semn de apreciere a neostenitei sale activităţi i s-a decernat premiul „Ethnos”.

Pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, pentru Junii Sibiului şi pentru mine personal, domnul Ilie Moise este prietenul care ne-a fost mereu alături. Am crescut sub pavăza acestui remarcabil om de cultură, el fiind prieten al părinţilor mei încă înainte de naşterea mea. Şi chiar dacă nu mi-a fost dascăl pe băncile şcolii, mi-a fost mereu alături, îndrumân­ du-mă în cercetarea şi conservarea folclorului românesc de când am început activitatea de manager. Cu mândrie îl numesc astăzi pe profesorul Ilie Moise mentorul meu, prietenul Junilor Sibiului şi al întregului colectiv al centrului.
În această instituţie şi-a început Ilie Moise activitatea profesională, fiind angajat metodist în anul 1972; spre noi se întoarce cu mare drag, căci, aşa cum însuşi Domnia Sa afirma în urmă cu opt ani, el este „omul-verigă între generaţiile de ieri şi de astăzi” de specialişti ai centrului. Studenţi de altădată ai profesorului Ilie Moise sunt astăzi cercetători ai instituţiei, derulând, în colaborare că dascălul lor, proiecte de salvgardare a culturii tradiţionale. Profesorul Ilie Moise este, de asemenea, membru în Consiliul Ştiinţific al instituţiei şi membru în juriile de specialitate ale manifestărilor noastre: Târgul Olarilor şi Festivalul Concurs al Cântecului Popular Românesc „Lucreţia Ciobanu”. Junii Sibiului i-au fost mereu aproape de suflet, prin dansurile, cântecele şi obiceiurile promovate, iar etnologul Ilie Moise ne-a răsplătit fiindu-ne alături în editarea unor volume de referinţă pentru istoricul ansamblului: De-aş mai fi odată june (1995) şi Junii Sibiului – 70 de ani (2014). Colaborarea cu etnologul Ilie Moise rodeşte şi în paginile revistei de specialitate Studii şi comunicări de etnologie, care apare anual cu sprijinul financiar al instituţiei noastre.

Acum, la ceas aniversar, îi urăm domnului profesor Ilie Moise multă sănătate şi putere de muncă în folosul culturii tradiţionale româneşti şi al comunităţii sibiene. Experienţa sa profesională, forţa creatoare, rigurozitatea ştiinţifică, dragostea şi preţuirea pentru civilizaţia tradiţională sunt elementele care conturează persona­litatea acestui OM al culturii sibiene, şi cred că noi sibienii putem fi mândri că Ilie Moise a ales Sibiul spaţiul cultural căruia i-a dedicat cea mai mare parte a activităţii sale. Vă mulţumim, dom­nule Profesor, şi vă urăm, din inimă:

„LA MULŢI ŞI BUNI ANI!”


Silvia MACREA,
Manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

filarmonica

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Licitatie publica

accentmedia